KOMMENTAAR

Wanneer is ʼn kerk nie meer ʼn kerk nie?

Danksy my werk moet ek gereeld op verskeie platforms saam met mense met uiteenlopende geloofstandpunte gesprek voer. Jy kan maar net dink hoe groot is die verskeidenheid van oortuigings wanneer die staat met godsdienstige leiers wil...

Die ANC se geveg met die “auto-pilot”

In ’n onlangs episode van “Air Crash Investigations” op televisie, word ’n vliegtuig kort voor landing deur weerlig getref. Die loodse aanvaar verkeerdelik dat die “auto-pilot” afgeskakel het. Hulle besluit om nie voort te gaan met die...

’n Lewende klokkespel wat selfs ná Paasnaweek weergalm

Op 8 Maart 2019 is die sinodale besluite wat die NG Kerk in 2016 oor selfdegeslagverhoudings en -huwelike geneem het, deur die Hooggeregshof ter syde gestel. Die Hooggeregshof in Pretoria is deur ʼn groep van vier lidmate genader om die...
Volg ons instellings of beginsels?

Volg ons instellings of beginsels?

Die feit dat oupas en pa’s ’n bepaalde instelling ondersteun het, bring baie keer mee dat opkomende geslagte in hul voetspore volg en sekere instellings slaafs aanhang.  Met ’n wêreld wat daagliks dramaties verander en bestaande waardes en beginsels deurlopend...

read more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial