NATAL

DUNDEE/GLENCOE: 21/10/1987 B14 D
Eredienste: AP kerkgebou Argylestraat 45 Dundee, 08:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: Mev.M Opperman Posbus 217 Dundee 3000; e-pos: dundeeglencoe@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JJ Steenkamp.

GELOFTE-PIETERMARITZBURG: 15/03/1992 B29 D3
Eredienste: AP kerkgebou Bowkerweg 30 Bisley-Heights Pietermaritzburg, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
CJH le Roux Posbus 11422 Dorpspruit 3206; e-pos: geloftepietermaritzburg@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. CJH le Roux.

GROTER DURBAN: 02/08/1987 B79 D14
Eredienste: AP kerkgebou Titrenweg 240 Seaview, 09:00.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: L Roodt Susanoord 15 Bluff 4052; e-pos: groterdurban@apk.co.za
Kassier: Mev. EM Roodt. 
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. GW Roodt.

HLUHLUWE: 28/02/1988 B72 D14
Eredienste: Hluhluwe Privaat Skool, 08:30; Sodwana Bay Lodge, 16:00 (elke tweede week); Richardsbaai, 11:00 (elke tweede week).
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: Mev. G de Wet Posbus 5 Hluhluwe 3960; e-pos: hluhluwe@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. M Erasmus.

MARGATE: kyk Suidkus.

NEWCASTLE: 04/09/1987 B95 D27
Eredienste: AP kerkgebou Loeriestraat 22 Newcastle, 10:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
T Maré Posbus 20053 Newcastle 2940; e-pos: newcastle@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. G Opperman.

RICHARDSBAAI: 31/01/1993 B61 D12
Eredienste: Ned. Hervormde Kerk Krewelkringstraat Meerensee, 10:30.
Leraar:
 Vakant. 
Saakgelastigde: 
D Reinecke Posbus 10434 Meerensee 3901; e-pos: richardsbaai@apk.co.za 
Kassier:
 C Cronje.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. F Opperman.

* SUIDKUS: 01/07/1987 B42 D8
Eredienste: AP kerkgebou Alexanderweg 58 Gayridge Margate, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: JC Jacobs Posbus 22905 Gayridge Margate 4275; e-pos: suidkus@apk.co.za
Kassier: Mev. L Jacobs.
Voorsitter van die kerkraad: Oudl. JC Jacobs.

UTRECHT: 02/03/1988 B12 D2
Eredienste: AP kerkgebou Hoogstraat 29 Utrecht, 09:00.
Leraar: Vakant. 
Saakgelastigde: LA du Pisanie Posbus 428 Utrecht 2980; e-pos: utrecht@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. NS de Jager.

VRYHEID: 22/10/1987 B110 D20
Eredienste: AP kerkgebou h/v Park- en Smalstraat Vryheid, 10:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: Mev. A Venter Posbus 43 Vryheid 3100; e-pos: vryheid@apk.co.za
Kassier: Mev. M Boardman.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. F de Villiers.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial