VRYSTAAT

BAINSVLEI: 10/05/1992 B206 D50
Eredienste: AP kerkgebou Topsy Smithstraat 4 Langenhovenpark Bloemfontein, 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: Mev. C Ackerman Posbus 17474 Bainsvlei 9338; e-pos: bainsvlei@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. D Fourie.

BETHLEHEM: 09/08/1987 B229 D59
Eredienste: AP kerkgebou h/v Paul van Gent- en Alex Paxinosstraat Panorama Bethlehem, 10:00.Bedieningsooreenkoms met Harrismith.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. AS Sauer Posbus 485 Bethlehem 9700; e-pos: bethlehem@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JC Bakkes.

BETHULIE: 28/07/1991 B35 D8
Eredienste: AP kerkgebou Voortrekkerstraat 14 Bethulie, 09:30.
Leraar: 
Ds. JH Engelbrecht (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde: 
HJ van Wyk Posbus 8 Bethulie 9992; e-pos: bethulie@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. PE le Roux.

BLOEMFONTEIN MOEDERGEMEENTE: 12/07/1987 B567 D118
Eredienste: AP kerksentrum Rooiwalsingel Uitsig Bloemfontein, 09:30. 
Leraar: 
Ds. H Scherman.
Saakgelastigde: W le Roux Posbus 34542 Faunasig 9325; e-pos: bloemfontein@apk.co.za
Kassier: 
Mev. J Vorster.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. M Aucamp.

BLOEMFONTEIN-NOORD: 06/05/1990 B221 D35
Eredienste: AP kerkgebou Piet van Wyklaan Dealsgift Bloemfontein, 09:00 (somer); 09:30 (winter). 
Leraar: 
Ds. AE van den Berg (jr.) .
Saakgelastigde: 
Mev. EE van Niekerk Posbus 22311 Extonweg 9313; e-pos: bloemfonteinnoord@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. M Smit.

BOSHOF: 13/09/1987 B15 D2
Eredienste: AP kerkgebou Jacobsstraat Boshof, 10:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
CJV Kriel Posbus 160 Boshof 8340; e-pos: boshof@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Blignaut.

BOTHAVILLE: 30/04/1989 B88 D23
Eredienste: AP kerkgebou h/v Karee- en Kameeldoringstraat Meyerhof Bothaville, 09:00 (Sept.-April); 09:30 (Mei-Aug.).
Leraar: 
Ds. JH Theron (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: 
Mev. Magdalene van der Merwe Posbus 505 Bothaville 9660; e-pos: bothaville@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. JH Theron.

BRANDFORT: 09/08/1987 B104 D48
Eredienste: AP kerkgebou Mimosalaan 38 Brandfort, 09:30.
Leraar: 
Ds. LP Stoltz.  
Saakgelastigde: 
Mev. N Janse van Rensburg Posbus 130 Brandfort 9400; e-pos: brandfort@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. H Nel.

CLOCOLAN: 17/03/1988 B121 D26
Eredienste: AP kerkgebou 1ste Straat Suid 28 Clocolan, 09:30.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: Mej. M du Toit Posbus 156 Clocolan 9735; e-pos: clocolan@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. G Schoeman.

CORNELIA: 02/08/1987 B12 D2
Eredienste: AP kerkgebou Sportstraat Cornelia, 08:45.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. B van Rooyen Posbus 162 Cornelia 9850; e-pos: cornelia@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Kriek.

DEALESVILLE: 24/09/1987 B20 D8
Eredienste: AP kerkgebou FW Reitzstraat 67 Dealesville, 08:45. 
Leraar: 
Vakant. 
Saakgelastigde: 
Mev. ASM Botes Posbus 203 Dealesville 9348; e-pos: dealesville@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Viljoen.

DEWETSDORP: 06/12/1988 B16 D1
Eredienste: AP kerkgebou Ortleppstraat 20 Dewetsdorp, 12:00.
Leraar: 
Vakant. 
Saakgelastigde: 
BJ Fourie Posbus 115 Dewetsdorp 9940; e-pos: dewetsdorp@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A Kingsley.

EXCELSIOR: 17/10/1993 B25 D4
Eredienste: Biblioteeksaal Excelsior, 11:00.
Leraar:
 Vakant. 
Saakgelastigde: 
A Visagie Posbus 67 Excelsior 9760; e-pos: excelsior@apk.co.za
Kassier: 
Mev. C Visagie.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. A Visagie.

FRANKFORT: 22/10/1987 B152 D42
Eredienste: AP kerkgebou h/v Geelhout- en Westendstraat Frankfort, 09:30.
Leraar: 
Ds. Z Janse van Rensburg. 
Saakgelastigde: 
Mev. W Erasmus Posbus 207 Frankfort 9830; e-pos: frankfort@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. Z Janse van Rensburg.

HARRISMITH: 29/07/1987 B16 D4
Eredienste: AP kerkgebou h/v Warden- en Lombardstraat 25 Harrismith, 08:00.Bedieningsooreenkoms met Bethlehem.
Leraar: 
Vakant. 
Saakgelastigde: 
Mev. M Kritzinger Posbus 655 Harrismith 9880; e-pos: harrismith@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Bezuidenhout.

HEILBRON: 02/08/1987 B186 D35
Eredienste: AP kerkkompleks Tweedestraat Vegkopuitbreiding Heilbron, 10:00.
Leraar: 
Ds. WJA van Schalkwyk. 
Saakgelastigde: CE Prinsloo Posbus 927 Heilbron 9650; e-pos: heilbron@apk.co.za
Kassier: 
Mev. AC Scheepers.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. CP Scheepers.

HENNENMAN: 25/10/1987 B51 D13
Eredienste: AP kerksaal Kotie Theronstraat 5 Hennenman, 11:00.Bedieningsooreenkoms met Kroonstad.
Leraar:
 Ds. HJ Kok.
Saakgelastigde: 
Mev. M Smit Posbus 556 Hennenman 9445; e-pos: hennenman@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. S Barnard.

HERTZOGVILLE: 16/07/1991 B34 D10
Eredienste: AP kerkgebou Bornmanstraat 7 Hertzogville, 07:30 (somer); 08:00 (winter).
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: R van der Merwe Posbus 60 Hertzogville 9482; e-pos: hertzogville@apk.co.za 
Kassier: Mev. SM van der Merwe. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. N Hendrikz.

HOOPSTAD: 21/10/1990 B137 D52
Eredienste: AP kerkgebou Hoofdstraat 34 Hoopstad, 09:30 (Sept.-April); 10:00 (Mei-Aug).
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. J Groenewald Posbus 215 Hoopstad 9479; e-pos: hoopstad@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JG Kleynhans.

KROONSTAD: 15/11/1987 B200 D40
Eredienste: AP kerksentrum Buitenzorg Hoewe 8 Kroonstad, 09:00. 
Bedieningsooreenkoms met Hennenman.
Leraar: Ds. HJ Kok.
Saakgelastigde: Mev. GJ Collins Posbus 7219 Kroonpark Kroonstad 9502; e-pos: kroonstad@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JJ van Zyl.

LINDLEY: 21/10/1990 B35 D9
Eredienste: AP kerkgebou Hattingstraat Lindley, 11:15.
Bedieningsooreenkoms met Reitz.
Leraar: Ds. PW Botha (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: Mev. SP van Huyssteen Posbus 15 Lindley 9630; e-pos: lindley@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. JM Viljoen.

MARQUARD: 26/11/1987 B34 D15
Eredienste: AP kerkgebou Uniestraat 64 Marquard, 09:00. 
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
G McDonald Posbus 67 Marquard 9610; e-pos: marquard@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. G McDonald.

* MEMEL: 03/07/1987 B29 D3
Eredienste: AP kerkgebou h/v Generaal De Wet- en Whippstraat Memel, 08:00.
Bedieningsooreenkoms met Vrede.
Leraar: Ds. F de Bruin.
Saakgelastigde: Mev. A Swanepoel Posbus 183 Memel 2970; e-pos: memel@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A van Wyk.

ORANJEVILLE: kyk Zoar.

PARYS: 25/03/1990 B155 D13
Eredienste: AP kerkgebou Kortstraat Parys, 09:00.
Leraar: Ds. CJ Cassell (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde: Mev. L Fourie Posbus 444 Parys 9585; e-pos: parys@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Meyer.

PAUL ROUX: 25/10/1987 B46 D10
Eredienste: AP kerkgebou Lourensstraat Paul Roux, 09:00 (eerste en derde kwartaal); 10:30 (tweede en vierde kwartaal).
Bedieningsooreenkoms met Senekal.
Leraar: Ds. JS Coetzee. 
Saakgelastigde: Mej. N Maree Posbus 150 Paul Roux 9800; e-pos: paulroux@apk.co.za
Kassier: Mev. E Barrie.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H Smit.

PETRUS STEYN: 15/10/1995 B112 D20
Eredienste: AP kerkgebou Groenewaldstraat 25 Petrus Steyn, 09:00.
Leraar: Ds. R van As.
Saakgelastigde: Mev. CM Janse van Rensburg Posbus 290 Petrus Steyn 9640; e-pos: petrussteyn@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. SCC Bester.

PETRUSBURG: 29/07/1987 B45 D16
Eredienste: AP kerkgebou Pretoriusstraat Petrusburg, 09:30. 
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: Mev. RJ Rheeders Posbus 193 Petrusburg 9932; e-pos: petrusburg@apk.co.za 
Kassier:
 Mev. L Venter. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C van Straten.

REITZ: 11/06/1993 B209 D67
Eredienste: NG Kerk Reitz-Oos Kerkstraat Reitz, 08:30.
Bedieningsooreenkoms met Lindley.
Leraar:
 Ds PW Botha (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: Mev. R Peacock Posbus 826 Reitz 9810; e-pos: reitz@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. P Peacock.

SENEKAL: 23/08/1987 B163 D25
Eredienste: AP kerkgebou Fronemanstraat 20 Senekal, 09:00. 
Bedieningsooreenkoms met Paul Roux.
Leraar: Ds. JS Coetzee.
Saakgelastigde: Mev. EMS van der Merwe Posbus 214 Senekal 9600; e-pos: senekal@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. PJ Coetzer.

SMITHFIELD: 19/02/1995 B21 D2
Eredienste: AP kerkgebou Genl. Hertzogstraat Smithfield, 12:30 / 14:00.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: Mev. CE Senekal Posbus 196 Smithfield 9966; e-pos: smithfield@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. FJ Senekal.

THEUNISSEN: 25/02/1990 B29 D13
Eredienste: AP kerkgebou Kestellstraat Theunissen, 08:30 (Julie-Des.); 10:00 (Jan.-Junie).
Bedieningsooreenkoms met Winburg.
Leraar: 
Vakant. 
Saakgelastigde: 
Mev. SE Pretorius Posbus 257 Theunissen 9410; e-pos: theunissen@apk.co.za
Kassier: D Pretorius. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JW Louw.

VILJOENSKROON: 04/10/1987 B196 D47
Eredienste: AP kerkgebou Reitzstraat 40 Viljoenskroon, 09:30 (April-Aug.); 09:00 Sept.-Maart).
Leraar: Ds. MR Burger. 
Saakgelastigde:
 Mev. E Meintjés Posbus 36 Viljoenskroon 9520; e-pos: viljoenskroon@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. C Derksen.

VILLIERS: 06/09/1987 B69 D10
Eredienste: AP kerkgebou h/v Cornelis- en Frankfortstraat Villiers, 08:00 / 09:00 (alternatiewelik).
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
H Oosthuizen Posbus 151 Villiers 9840; e-pos: villiers@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H Oosthuizen.

VREDE: 28/07/1987 B57 D20
Eredienste: AP kerkgebou Bruwerstraat 31 Vrede, 10:00. 
Bedieningsooreenkoms met Memel.
Leraar: Ds. F de Bruin.
Saakgelastigde: Mev. S Kritzinger Posbus 509 Vrede 9835; e-pos: vrede@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H Geldenhuys.

WELKOM: 13/11/1987 B45 D5
Eredienste: AP kerkgebou h/v Titania- en Imogenstraat Bedelia Welkom, 12:00.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: Mev. M Meyer Posbus 66578 Riebeeckstad 9469; e-pos: welkom@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. AJ Burger.

WESSELSBRON: 13/02/1990 B51 D10
Eredienste: AP kerkgebou Erweestraat Wesselsbron, 11:15. 
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: Mev. ME Rabie Posbus 518 Wesselsbron 9680; e-pos: wesselsbron@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. BCG Otto.

WINBURG: 02/05/1993 B30 D5
Eredienste: Metodistekerk Winburg, 08:30 (Jan.-Junie); 10:00 (Julie-Des.).
Bedieningsooreenkoms met Theunissen.
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
Mev. AS Lindeque Posbus 136 Winburg 9420; e-pos: winburg@apk.co.za 
Saakgelastigde: Mev. A Nel.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. EW Albertyn.

ZOAR: 21/04/1991 B25 D9
Eredienste: AP kerkgebou h/v Malan- en Fouchéstraat Oranjeville, 09:00 (elke vierde Sondag); 11:00 (elke tweede Sondag van die maand).
Leraar: Vakant. 
Saakgelastigde: Mev. E Pretorius Posbus 131 Oranjeville 1995; e-pos: zoar@apk.co.za
Kassier: AJR Booysen. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. AJR Booysen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial