DIENEND

ADENDORFF, JACOBUS AUGUSTUS ERDZARD
(27/03/1953) B.A., B.D. (UP), M.Th., D.Th. (UOVS)
AP Kerk: 01/08/2003 
Reisende leraar, 03/08/2003 – 05/09/2003
Germiston, 06/09/2003 – 30/06/2005
Professor AP Akademie, 01/07/2005 –
Germiston (beperkte opdrag), 01/07/2005 – 31/01/2007
Germiston/Primrose (beperkte opdrag), 01/02/2007 – 30/09/2010
Germiston/Primrose/Alberton (beperkte opdrag), 01/10/2010 – 04/03/2012
Rektor AP Akademie, 01/01/2009 – 31/12/2018
Pretoria-Oos (beperkte opdrag), 10/03/2012 – 30/06/2014
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis (beperkte opdrag), 01/07/2014 – 30/06/2018
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis/Cullinan-Rayton (beperkte opdrag), 01/07/2018 –

[NGK: Arlington, 1980. Elspark, 2003.]

APPELGRYN, ADRIAAN MARTHINUS
(22/12/1962) B.A. Hons en Dipl. in Arbeidsverhoudinge (UP), B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Thabazimbi, 27/04/2013 – 31/01/2017
Arnot/Hendrina, Belfast, 04/02/2017 –

BISSCHOFF, JAN HENDRIK
(26/11/1979) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/2004
Zeerust, 22/01/2005 – 31/03/2008
Olifantshoek/Postmasburg, 05/04/2008 – 31/07/2013
Hoëveld-Ermelo, 03/08/2013 – 10/01/2016
Gordonia, 23/01/2016 –

BLOM, GERHARDUS MATTHYS
(24/11/1988) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 03/07/2016
Christiana, 24/09/2016 –

BOSHOFF, ADAM (jr.)
(30/11/1966) B.A., B.Th., M.Th. 
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/1990
(Die eerste proponent wat aan ons Teologiese Skool afstudeer het.)
Arnot/Hendrina, 19/01/1991 – 26/4/1992
Coligny, 16/05/1992 – 01/08/1992
Coligny/Hartbeesfontein, 02/08/1992 – 15/09/1996
Kareedouw/Jeffreysbaai, 22/09/1996 – 28/02/2001
Kareedouw, 01/03/2001 – 10/02/2002
Leonardville/Keetmanshoop, 17/02/2002 – 30/04/2005
Leonardville, 01/05/2005 – 30/04/2009
Viljoenskroon, 02/05/2009 – 06/10/2013
Steynsburg/Barkly-Oos/Tarkastad/Jamestown, 13/10/2013 – 30/07/2017
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis, 06/08/2017 – 30/06/2018
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis/Cullinan-Rayton, 01/07/2018 –

BOSHOFF, ALBERTUS PETRUS
(17/03/1965) B.A. (Teol.), B.D.
AP Kerk: 06/01/1991 
Lydenburg, 02/03/1991 – 02/08/1992
Potgietersrus, 08/08/1992 – 27/04/1997
Barkly-Wes/Hopetown/Orania, 03/05/1997 – 31/01/2001
Standerton/Morgenzon, 03/02/2001 – 04/06/2006
Thabazimbi, 10/06/2006 – 20/01/2013
Zeerust, 27/01/2013 – 28/06/2015
Leonardville, 12/07/2015 –
[NGK: Kapelaan SAW Voortrekkerhoogte-Oos, 1990.]

BOSMAN, JOHAN
(29/03/1969) Th.M., Ph.D. 
AP Kerk: 23/03/2006
Reisende leraar, 23/03/2006 – 23/06/2006
Lydenburg, 24/06/2006 – 31/12/2008
Professor AP Akademie, 01/01/2009 –
Meyerton (beperkte opdrag), 08/01/2011 –
[Vrye GK: Pretoria, 1994. Pretoria-Maranata, 1996. Dosent en Vise-prinsipaal Mukhanyo Teol. Kol. 2002.]

BOTES, ADRIAAN HERMANUS
(27/10/1986) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 28/01/2018
Dendron (met opdrag Botswana), 01/04/2018 – 

BOTES, RICHARD HENRY
(16/06/1985) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 19/01/2011
Senekal/Paul Roux, 19/03/2011 – 24/08/2014
Hugenote-Vallei/Worcester, 06/09/2014 –

BREDENHANN, PHILLIPPUS ALBERTUS
(09/09/1970) Nas. Dipl. Polisie Admin. (Technikon SA), B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 20/11/2008
Buhrmannsdrif, 17/01/2009 – 31/05/2010
Buhrmannsdrif/Zeerust, 01/06/2010 – 31/01/2011 
Buhrmannsdrif, 01/02/2011 – 04/06/2012
Naboomspruit, 09/06/2012 –

BREYTENBACH, JOHAN HENDRIK
(12/04/1951) M.A., D.D.
AP Kerk: 04/06/2009
Beroepbaar
Witbank, 17/10/2009 – 31/07/2016
Witbank/Bronkhorstspruit, 01/08/2016 –
[NHK: 1976-2007.]

BRINK, JOHANNES GUILLAUME
(30/08/1989) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 28/01/2018
Outjo/Grootfontein, 26/05/2018 –

BUITENDAG, PHILIPPUS RUDOLPH
(30/07/1951) B.A., B.D.
AP Kerk: 22/06/1992
Pietersburg, 01/09/1992 – 11/11/2004 (band losgemaak KO Art. 17.1)
Verdere studie
Beroepbaar vanaf 07/06/2005
Koedoesrand, 30/09/2006 – 31/05/2010
Potgietersrus, 05/06/2010 –
[NHK: SAW Windhoek, 1980. Stoffberg-Roossenekal, 1983. Bloemhof-Christiana, 1984. Belfast, 1986. Louis Trichardt, 1987-1991.]

BURGER, MATTHYS RINUS
(31/10/1960) B.A., B.Th., Dipl. Teol., M.Th.
AP Kerk: 01/03/2007
Beroepbaar
Waterberg, 13/07/2007 – 31/01/2013
Waterberg/Vaalwater, 01/02/2013 – 25/01/2015
Viljoenskroon, 01/02/2015 –
[NGK: Evander, 1990-2007.]

BURGER, WILLEM ANDRIES (jr.)
(28/08/1970) B.Th., B.A. Hons. (Semitiese tale), Dipl. Teol. M.A. (Semitiese Tale) 
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/1994 
Paul Roux, 22/04/1995 – 15/02/1998 
Waterberg, 05/03/1998 – 24/11/2002
Heilbron, 30/11/2002 – 30/06/2008
Bloemfontein, 19/07/2008 – 31/08/2009
Pretoria-Oos, 01/09/2009 – 31/07/2011 
Krugersdorp/Magaliesburg, 01/08/2011 – 31/07/2016
Krugersdorp/Magaliesburg/Carletonville, 01/08/2016 – 31/12/2016
Krugersdorp/Carletonville, 01/01/2017 –

CAMPBELL, ALLAN QUENTIN
(25/05/1986) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Namakwaland, 23/03/2013 – 23/03/2014
Fonteine/Nigel, 29/03/2014 –

COETZEE, JOHANNES STEFANUS
(20/07/1978) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 19/01/2011
Brits, 26/02/2011 – 07/12/2014
Senekal/Paul Roux, 13/12/2014 –

COMBRINK, RUAN KRUGER
(06/01/1984) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Vrede/Memel, 09/03/2013 – 31/03/2016
Bethlehem, 09/04/2016 – 31/12/2017
Bethlehem/Harrismith, 01/01/2018 – 31/03/2020
Orania/Hopetown, 04/04/2020 –

CRONJÉ, DEWALD FRANCOUS MARTHINUS
(10/01/1971) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2007
Albertinia, 18/01/2008 – 31/03/2011 
Albertinia/Riversdal, 01/04/2011 – 15/09/2013
Olifantshoek/Postmasburg, 28/09/2013 – 06/12/2015
Oudtshoorn, 11/12/2015 – 31/05/2017
Riversdal/Albertinia, 03/06/2017 –

DAFEL, HENNING JOHANNES
(29/03/1989) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 27/11/2013
Benoni, 18/01/2014 – 31/03/2017
Benoni/Kempton Park, 01/04/2017 – 31/10/2017
Witrivier, 04/11/2017 –

DE BRUIN, FRANCOIS
(08/04/1976) B.Tech. (Koste- en Bestuursrekeningkunde), B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 19/01/2011
Germiston/Primrose/Alberton, 26/02/2011 – 23/06/2013
Ventersdorp, 06/07/2013 – 31/07/2016
Vrede/Memel, 05/08/2016 –

DE VILLIERS, JOHN STEPHEN PHILLIP
(07/05/1956) B.A., B.D., Dipl. Teol.
AP Kerk: 28/10/1991 
Schweizer-Reneke, 09/11/1991 –
[NGK: Kapelaan SAW TEK-gemeente, 1982-1983. Westonaria-Oos, 1984.]

DENYSSCHEN, CHRISJAN JOHANNES
(26/10/1957) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/01/2012
Koster, 24/03/2012 –

DU PLESSIS, JOHANNES HENDRIKUS ERNST
(25/02/1985) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 19/01/2011
Hoëveldrif, 12/03/2011 – 29/02/2012
Hoëveldrif/Bethal, 01/03/2012 – 14/09/2012
Pretoria-Oos, 15/09/2012 – 30/06/2014
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis, 01/07/2014 – 15/01/2017
Hoëveld-Ermelo, 21/01/2017 – 31/03/2017
Hoëveld-Ermelo/Carolina, 01/04/2017 –

DU PLESSIS, LEON ANTONIUS
(15/07/1960) B.A., B.Th., H.O.D.
AP Kerk: Legitimasie, 02/12/2018
Trans-Magalies, 18/01/2019 –

FERREIRA, ANDRIES JOUBERT
(05/08/1983) B.Compt., B.Th., M.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Vryheid, 06/04/2013 – 31/12/2017
Hoedspuit, 01/01/2018 –

FOURIE, JAN DANIËL
(03/10/1967) Nas. Dipl. (Elektr. Ing.), B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Hardeveld/Calvinia/Sutherland/Olifantsrivier, 13/04/2013 – 31/05/2014
Hardeveld/Sutherland/Olifantsrivier, 01/06/2014 – 31/10/2018
Hardeveld/Olifantsrivier, 01/11/2018 –

GERICKE, JOHAN CHRISTIAAN
(04/08/1960) Dipl. Landbou (Potchefstroom), B.A., B.Th. 
AP Kerk: Legitimasie, 27/11/2002
Potchefstroom, 27/12/2002 –

GREYLING, LOUIS DANIËL
(29/09/1976) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 21/11/2000
Somerset-Oos/Graaff-Reinet/Fort Beaufort, 20/01/2001 – 01/07/2004
Somerset-Oos/Graaff-Reinet, 02/07/2004 – 31/12/2007 
Port Elizabeth, 12/01/2008 – 31/08/2010 
Port Elizabeth/Somerset-Oos, 01/09/2010 – 10/06/2018
Jeffreysbaai/Somerset-Oos, 16/06/2018 –

GROBLER, NICOLAAS JOHANNES
(28/01/1963) B.Com. (Rek)., H.O.D., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/01/2012
Rustenburg, 05/05/2012 –

HEFER, NICOLAS JAKOBUS
(19/02/1993) B.A., B.Th.
Legitimasie, 01/12/2019
Kimberley, 29/02/2020 –

HOUGH, AUBREY
(26/06/1974) B.A., Dipl. Teol.25/11/1998
AP Kerk: Legitimasie, 25/11/1998
Tzaneen, 16/01/1999 – 31/03/2016 (band losgemaak KO Art. 17.2)
Herstel van status: 21/04/2019
Tzaneen, 02/06/2019 –

JANSE VAN RENSBURG, PETRUS
(04/03/1968) B.A., Dipl. Teol., B.Th., MM. 
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/1992
Hoëveldrif, 16/01/1993 – 24/09/1995
Zeerust/Groot-Marico, 30/09/1995 – 16/09/2001
Dendron/Weipe, 29/09/2001 – 31/01/2005
Dendron, 01/02/2005 –

JANSE VAN RENSBURG, ZACHARIAS
(06/02/1956) B.A., Dipl. Teol. 
AP Kerk: Oefenaar: 25/04/1988
Algoa, 29/04/1988 – 29/05/1988
Algoa/Uitenhage 01/06/1988 – 08/03/1989
Legitimasie, 18/11/1992
Algoa/Uitenhage, 31/01/1993 – 23/02/1998
Frankfort, 01/03/1998 –
[SAW, 1980. Evangeliese Geref. Kerk: Johannesburg-Suid, 1981. Kimberley, 1983. Kabegapark Port Elizabeth, 1987.]

JANSE VAN VUUREN, JOHANNES CORNELIUS GODFRIED
(07/09/1958) B.A., B.D.
AP Kerk: 20/11/1996
Krugersdorp, 16/08/1997 – 20/12/1998
Roodepoort, 17/01/1999 –
[NHK: Kimberley, 1984. Bloemhof, 1986. Klerksdorp, 1988.]

JONES, HENDRIK JOHANNES
(31/08/1989) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 27/11/2013
George/Brakrivier, 15/03/2014 – 30/09/2017
Oudtshoorn/George, 01/10/2017 – 04/03/2019 (band losgemaak KO Art. 19)
Beroepbaar, 04/03/2019
George, 16/06/2019 –

JOOSTE, JACOBUS CHRISTOFFEL
(14/08/1986) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 28/01/2018
Marble Hall, 17/03/2018 –

JORDAAN, MARTIN JOHANNES LODEWYK
(15/12/1970) Nas. Dipl. (Elektr. Ing.), B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 24/11/1999
Parys, 29/01/2000 – 30/06/2002
Vryheid, 14/07/2002 – 15/05/2005
Uitenhage, 28/05/2005 – 05/08/2007
Vryburg, 11/08/2007 – 31/03/2012
Vryburg/Stella, 01/04/2012 – 15/03/2015
Standerton, 18/04/2015 –

KIRSTEIN, LOUIS ABRAHAM FRANCOIS
(21/05/1962) B.A., B.Th., B.Com (Bem.), B.Com. Hons. (Bem.)
AP Kerk: Legitimasie, 24/01/2016
Nelspruit, 20/03/2016 –

KOK, HERMANUS JACOBUS
(05/08/1963) B.A., B.Th., Nas. Dipl. (Landbou) 
AP Kerk: Legitimasie, 26/11/2009
Leonardville, 16/01/2010 – 27/04/2014
Hluhluwe, 09/05/2014 – 31/05/2014
Hluhluwe/Richardsbaai, 01/06/2014 – 31/05/2015
Kroonstad, 06/06/2015 – 30/11/2016
Kroonstad/Hennenman, 01/12/2016 –

KRUGER, GERHARDUS JOHANNES HERCULES
(06/05/1987) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/01/2012
Kempton Park, 25/02/2012 – 26/10/2014
Kareedouw, 07/11/2014 –

LUBBE, LEON
(12/03/1977) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/2004
Potchefstroom, 22/01/2005 – 31/01/2007
Klerksdorp, 17/02/2007 – 31/07/2009
Pretoria-Oos, 15/08/2009 – 30/06/2014
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis, 01/07/2014 – 31/10/2016
Moot-Sentraal, 04/11/2016 –

MALAN, PIETER JOHANNES
(07/08/1986) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Warmbad, 02/03/2013 –

MALAN, WICKUS JORDAAN
(14/01/1978) B.Com. (Regte), LLB, B.Th. 
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2006
Benoni, 20/01/2007 – 27/01/2013
Pietersburg, 03/02/2013 –

MATTHEUS, MARKUS JOHANNES
(09/06/1983) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2007
Douglas, 12/01/2008 – 19/04/2009
Steynsburg/Barkly-Oos/Tarkastad/Jamestown, 26/04/2009 – 12/05/2013
Hoëveldrif, 18/05/2013 – 29/02/2016
Tzaneen, 12/03/2016 – 21/12/2018
Steynsburg/Barkly-Oos/Tarkastad/Jamestown, 22/12/2018 –

MEIRING, CASPER FRANCOIS
(19/07/1972) B.A., B.Th., B.A.(Hons), M.A. (Nuwe Testament), Ph.D. (Nuwe Testament)
AP Kerk: Legitimasie, 19/03/2013
Lichtenburg, 21/04/2013 – 03/01/2014
Lichtenburg/Buhrmannsdrif, 04/01/2014 – 08/04/2016
Lichtenburg, 09/04/2016 –

MÖLLER, PAUL JACOBUS
(20/12/1972) B.Com. (Rek.), B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 24/11/1999
Windhoek/Welwitschia, 21/05/2000 – 31/03/2003
Waterberg, 13/04/2003 – 29/09/2006
Standerton, 30/09/2006 – 25/01/2015
Groblersdal, 07/02/2015 –

MYBURGH, KENNETH
(30/09/1960) B.A., B.Th., H.O.D., M.A. (Semitiese Tale) 
AP Kerk: Legitimasie, 21/11/2000
Hoëveldrif, 10/12/2000 – 26/07/2001
Vrede, 27/07/2001 – 30/09/2011
Hennenman/Welkom, 07/10/2011 – 28/08/2016
Vryburg, 03/09/2016 –

NEL, SALMON DANNHAUSER
(04/02/1961) B.A. Hons., B.D., Dipl. Teol., M.A. (Afrikaans), Ph.D. (Praktiese Teol.)
AP Kerk: 01/10/1989
Dendron/Weipe, 22/10/1989 – 30/06/1993
Dendron, 01/07/1993 – 31/12/1994 
Groblersdal, 08/01/1995 – 17/03/2002
Viljoenskroon, 13/04/2002 – 04/11/2007
Lichtenburg, 16/11/2007 – 15/11/2009
Registrateur AP Akademie, 01/01/2009 – 
Hartbeespoort (beperkte opdrag), 20/06/2010 – 
[NGK: Drakensberg, 1988.]

NIEUWHOF, ARNOLDUS
(14/08/1973) B.A., B.D.
AP Kerk: 05/11/2016
Ellisras, 11/02/2017 –

[NHK: 1999-2013. Geloofsbond van Hervormde Gemeentes: 2013-2016.]

PRETORIUS, DAWID ENGELBERT
(01/04/1959) B.A. (Ed.), B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/2004
Brits, 22/01/2005 – 12/09/2010
Mosselbaai, 18/09/2010 –

PRETORIUS, FREDRY
(04/03/1986) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 27/11/2013
Oos-Rand, 08/03/2014 – 31/12/2014
Potchefstroom, 17/01/2015 –

PRETORIUS, RIAAN JOHANNES
(31/05/1980) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/2004
Ventersdorp, 15/01/2005 – 30/06/2008
Wesmoot, 05/07/2008 – 31/07/2016
Hoëveldrif/Bethal, 13/08/2016 –

PRINSLOO, LOURENS ERASMUS
(20/02/1975) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 24/11/1999
Uitenhage, 29/01/2000 – 30/11/2001
Hoedspruit, 07/12/2001 – 18/01/2004
Hoedspruit/Phalaborwa, 19/01/2004 – 25/01/2009
Heilbron, 31/01/2009 – 30/10/2015
Waterberg/Vaalwater, 31/10/2015 –

RAUTENBACH, CORNELIUS
(24/06/1961) B.A., B.D., Lis. Teol., Dipl. Bemarking
AP Kerk: 25/09/2002
Heidelberg, 30/11/2002 – 
[NGK: Dalpark, 1989-2001.]

SCHERMAN, HENRI
(10/09/1976) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 20/11/2003
Nigel, 28/02/2004 – 28/02/2006
Pietersburg, 04/03/2006 – 31/10/2012
Christiana, 03/11/2012 – 30/04/2015
Christiana/Hertzogville, 01/05/2015 – 31/01/2016
Bloemfontein, 06/02/2016 –

SCHÜTTE, JOHAN LEOPOLD
(30/10/1975) B.A., B.Th., M.A. (Kerkreg) 
AP Kerk: Legitimasie, 24/11/1999
Mooinooi/Sanddrift, 16/01/2000 – 11/02/2001
Germiston, 17/02/2001 – 31/08/2003
Namakwaland, 07/09/2003 – 30/01/2010
Engeland en Wallis, 31/01/2010 – 30/09/2012
Gordonia, 06/10/2012 – 04/10/2015
Professor AP Akademie, 01/10/2015 – 31/12/2016
Direkteur van kerkadministrasie, 01/01/2017 –

SMIT, GERRIT DANIËL STEPHANUS
(24/04/1976) B.A., B.A. Hons. (Semitiese tale) B.Th., M.A (Grieks), Drs. Litt. (Antieke tale) (UP)
AP Kerk: Legitimasie, 21/11/2000
Pretoria-Oos, 13/01/2001 – 30/06/2001
Wesmoot, 30/06/2001 – 30/10/2005
Professor AP Akademie, 01/11/2005 –
Wonderboom (beperkte opdrag), 22/08/2010 –

SMIT, ROELOF FREDERIK
(28/08/1970) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 19/01/2011
Clanwilliam, 05/03/2011 – 31/05/2013
Ermelo, 08/06/2013 – 27/10/2017
Thabazimbi, 28/10/2017 –

STEYN, PIETER SCHALK
(13/10/1976) B.A., B.Th. 
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2005
Nelspruit, 14/01/2006 – 13/05/2006
Nelspruit/Barberton, 14/05/2006 – 08/06/2007
Koster/Swartruggens, 09/06/2007 – 30/04/2010
Koster, 01/05/2010 – 05/12/2010
Biesiesvlei/Sannieshof, 11/12/2010 – 05/03/2016
Biesiesvlei/Sannieshof/Ottosdal, 06/03/2016 – 30/04/2019
Sannieshof/Ottosdal, 01/05/2019 –

STOLTZ, GABRIEL COENRAAD DANIEL
(15/07/1969) B.A., Dipl. Teol. 
AP Kerk: Legitimasie, 25/11/1993 
Kimberley, 11/12/1993 – 30/04/2007
Kimberley-Die Kruis, 06/05/2007 –

STOLTZ, LUCAS PETRUS
(30/01/1985) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Brandfort, 24/02/2013 –

STRAUSS, HENDRIK SCHALK WILLEM
(13/02/1980) B.A., B.Th., M.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/2004
Namakwaland met opdrag bediening in Londen, 15/01/2005 – 14/09/2007
Hoëveld Ermelo, 15/09/2007 – 21/06/2013
Bloemfontein, 22/06/2013 – 31/01/2016
Afdelingshoof Publikasies. Redakteur Die Boodskapper, 01/02/2016 –
Grootfontein (Tvl.), (beperkte opdrag), 28/08/2016 –

SWANEPOEL, CORNELIUS ALWYN
(18/01/1972) B.A., Dipl. Teol., M.Th., M.A., D.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 21/11/1996 
Wesmoot, 18/01/1997 – 22/04/2001
Bothaville, 05/05/2001 – 18/04/2004
Studieverlof. 
Bothaville, 06/03/2005 – 29/01/2006
Pretoria-Oos, 04/02/2006 – 08/02/2009
Afdelingshoof Publikasies. Redakteur Die Boodskapper, 01/02/2009 – 31/07/2011
Studieverlof.
Afdelingshoof Publikasies. Redakteur Die Boodskapper, 01/05/2013 – 31/12/2015
Professor AP Akademie, 01/01/2016 –

SWART, ADRIAAN
(04/08/1974) B.A., Dipl. Teol.
AP Kerk: Legitimasie, 25/11/1998 
Trans-Magalies, 16/01/1999 – 22/04/2001
Namakwaland, 13/05/2001 – 29/06/2003
Sanddrift/Brits, 20/07/2003 – 30/04/2004
Sanddrift/Pretoria-Oos, 01/05/2004 – 30/11/2005
Sanddrift, 01/12/2005 – 30/11/2008
Engeland en Wallis, 06/12/2008 – 31/07/2009
Sanddrift, 02/08/2009 –

THERON, WILLEM JOHANNES
(15/10/1969) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 26/11/2009
Windhoek, 07/02/2010 –

TROLLIP, JOHANN BRINSLEY
(09/04/1965) B.A., B.D.
AP Kerk: 23/12/1990 
Dealesville/Boshof, 24/03/1991 – 28/08/1992 
De Aar, 05/09/1992 – 03/07/1994 
Barkly-Wes, 09/07/1994 – 16/02/1997 
Amajuba/Amersfoort, 21/02/1997 – 31/05/2005
Jeffreysbaai 04/06/2005 – 28/12/2008
Lichtenburg, 17/01/2009 – 03/01/2013
Lichtenburg/Buhrmannsdrif, 04/01/2013 – 31/03/2016
Kathu/Kuruman, 09/04/2016 –

VAN AS, RYNO
(09/05/1990) B.Sc., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 28/01/2018
Petrus Steyn, 24/03/2018 –

VAN DEN BERG, ANDRÉ ETTIENNE (jr.)
(12/11/1983) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2007
Krugersdorp, 17/05/2008 – 13/06/2010
Parys, 27/06/2010 – 31/08/2013
Bloemfontein-Noord, 01/09/2013 – 30/04/2015 (KO Art. 57)
Herstel van status: 30/11/2017
Bloemfontein-Noord, 03/02/2018 –

VAN DER WESTHUIZEN, WYNAND JOHANNES
(13/07/1973) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/2004
Petrusburg/Koffiefontein/Jagersfontein-Fauresmith/Jacobsdal, 09/01/2005 – 30/04/2006
Bothaville, 07/05/2006 – 18/01/2009
Kareedouw, 24/01/2009 – 07/09/2014
Riversdal, 13/09/2014 – 20/11/2016
Louis Trichardt/Messina, 26/11/2016 –

VAN ROOYEN, OLOF GREYLING (jr.)
(20/07/1981) B.A., B.Th., BA (Hons) – Antieke Tale en Kulture
AP Kerk: Legitimasie, 24/01/2016
Brits, 19/03/2016 – 30/06/2018
Tygerberg, 14/07/2018 –

VAN ROOYEN, OLOF GREYLING
(15/02/1955) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2006
Trans-Magalies, 20/01/2007 – 07/02/2010
Klerksdorp, 13/02/2010 – 06/05/2011
Klerksdorp/Hartbeesfontein, 07/05/2011 – 04/06/2017
Klerksdorp, 05/06/2017 – 30/06/2017
Klerksdorp/Ventersdorp, 01/07/2017 –

VAN SCHALKWYK, WILLEM JACOBUS ALBERTUS
(29/07/1970) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/1995 
Hartbeespoort, 20/01/1996 – 05/10/1997 
Thabazimbi, 11/10/1997 – 07/01/2006
Arnot/Hendrina, 07/01/2006 – 28/02/2006
Arnot/Hendrina, Belfast, 01/03/2006 – 31/03/2016
Heilbron, 09/04/2016 –

VAN STADEN, ADRIAAN STEFANUS
(10/05/1977) B.Bibl., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2005
Hoëveldrif, 20/01/2006 – 22/02/2009
Bothaville, 01/03/2009 – 28/07/2011 (KO Art. 57)
Bedank 29/08/2011
Herstel van status: 28/01/2018
Brakpan, 03/06/2018 – 

VAN ZYL, ARMAND
(20/07/1979) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 20/11/2003
Mooinooi, 17/01/2004 – 31/05/2005
Hoëveld Ermelo, 01/06/2005 – 24/06/2007
Potchefstroom, 21/07/2007 – 30/04/2009
Ventersdorp, 09/05/2009 – 13/11/2011
Middelburg (Tvl.), 26/11/2011 – 

VAN ZYL, WYNAND
(04/07/1977) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2006
Hartbeespoort, 20/01/2007 – 31/04/2010
Verwoerdburg, 08/05/2010 –

VERDOES, JOHAN
(16/10/1972) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 27/11/2013
Coligny, 25/01/2014 – 15/04/2016
Olifantshoek/Postmasburg, 23/04/2016 –

VERMAAK, CARL RUDOLPH
(14/05/1972) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 21/11/2000
Meyerton, 01/01/2001 – 01/06/2003
Lichtenburg, 14/06/2003 – 31/12/2006
Naboomspruit, 05/01/2007 – 31/10/2011
Lydenburg, 06/11/2011 – 30/06/2018
Bybelgenootskap van Suid-Afrika, Deeltydse Organiserende Sekretaris, 01/07/2018 –

WIESE, BAREND NICOLAAS ANDREAS
(18/06/1949) B.A. Hons., Lisensiaat Teol., B.Th.
AP Kerk: 15/03/2007
Uitenhage/Grens, 05/04/2008 – 28/02/2013
Uitenhage, 01/03/2013 –
[NGK: Rouxville, 1980. Koffiefontein, 1990. King Williams Town, 1996-2000.]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial