Elkeen oral gestuurde

Afrikaanse Protestantse Kerk

Help bou

Ons Missie

Ons het ‘n vergesig vir Suid-Afrika en wyer – ‘n gemenebes van gelowige volke wat almal die heerskappy van Jesus Christus erken en saam besig is met die uitvoering van sy plan, mekaar kan help, kontak met mekaar kan maak, oor en weer ‘n roeping teenoor mekaar kan vervul. Op hierdie wyse wil ons alle volke oproep om hul hande te klap en tot eer van God te juig; om hul stem te verhef en sy Naam in elke stad op aarde te roem. Hy is immers ewig Koning in die hemel en op aarde!

Kerknuus

DB

Die Boodskapper

Moenie skiet nie. Lees en oordink. Ons het lieflike voetstappe. Die Boodskapper bedien jou met Woordbevryding en aanvalle van lewensvreugde.

MEER

Kommentaar

Ons lewer relevante getuienis. Joernaliste is volop, tog verneem mens te min van die grootste uitspraak van alle tye: “Jesus is die Here!”

MEER

7 voor 7

Oudio opnames van ons leraars wat in die bekende 7 voor 7 program op PretoriaFM uigesaai word. Pure luistergenot.

MEER

Basuingeklank

Basuingeklank

Uit Die Skatkis

VRAAG EN ANTWOORD

Lees gerus meer oor ons Gereformeerde belydenisskrifte, aktuele geloofsvrae en wat die Afrikaanse Protestantse Kerk glo en bely.

VERKLARINGS

Amptelike verklarings soos uitereik en gepubliseer  deur die Sentrale Kerkekomissie (SKK) van die Afrikaanse Protestantse Kerk

GRATIS HULPBRONNE

Leesstof en videos oor teologiese dae, simposiums, referate, teologiese vakgebiede, werksgemeenskappe en spesiale geleenthede.

Kommentaar

Administratief

Ons verkondig Christus wat gekruisig is … Christus die krag van God en die wysheid van God – 1 Kor. 1:23-24

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial