Elkeen oral gestuurde

Afrikaanse Protestantse Kerk

Help bou

Ons Missie

Ons het ‘n vergesig vir Suid-Afrika en wyer – ‘n gemenebes van gelowige volke wat almal die heerskappy van Jesus Christus erken en saam besig is met die uitvoering van sy plan, mekaar kan help, kontak met mekaar kan maak, oor en weer ‘n roeping teenoor mekaar kan vervul. Op hierdie wyse wil ons alle volke oproep om hul hande te klap en tot eer van God te juig; om hul stem te verhef en sy Naam in elke stad op aarde te roem. Hy is immers ewig Koning in die hemel en op aarde!

Kerknuus

Lief en leed

foto

Jan Daniël Fourie

Ons innige meegevoel aan ds. Jan en Maretha Fourie met die afsterwe van hul seun, Jan Daniël. Hy het gister (7 April) in die ouderdom van 31 jaar, sy lewe in ‘n motorfietsongeluk verloor. Mag julle ons Vader se troos en ontferming op ‘n intieme wyse beleef tydens hierdie moeilike tyd.

 

Proponente

Op Sondag 24 Januarie 2021 is daar drie teologiese studente gelegitimeer. Hulle is tans beroepafwagtend. Kyk gerus na die volgende onderhoude om hulle te leer ken.

Jaques Boonzaier

Jaques Boonzaier

Ontmoet proponent Jaques Boonzaier

VIDEO

Lourens du Preez

Lourens du Preez

Ontmoet proponent Lourens du Preez

VIDEO

Theuns van der Merwe

Theuns van der Merwe

Ontmoet proponent Theuns van der Merwe

VIDEO

Beroepe aanvaar 

  • Prop. LJ du Preez na Bothaville
  • Prop. TC van der Merwe na Wesmoot
  • Prop. J Boonzaier na Nigel

Emeriti

  • Dr. JH Breytenbach (AP Kerk Witbank/Bronkhorstspruit) emeriteer op 12 April 2021
DB-April2021-350x211px

Die Boodskapper

Moenie skiet nie. Lees en oordink. Ons het lieflike voetstappe. Die Boodskapper bedien jou met Woordbevryding en aanvalle van lewensvreugde.

MEER

Kommentaar

Ons lewer relevante getuienis. Joernaliste is volop, tog verneem mens te min van die grootste uitspraak van alle tye: “Jesus is die Here!”

MEER

7 voor 7

Oudio opnames van ons leraars wat in die bekende 7 voor 7 program op PretoriaFM uigesaai word. Pure luistergenot.

MEER

Basuingeklank

Basuingeklank

Uit Die Skatkis

VRAAG EN ANTWOORD

Lees gerus meer oor ons Gereformeerde belydenisskrifte, aktuele geloofsvrae en wat die Afrikaanse Protestantse Kerk glo en bely.

VERKLARINGS

Amptelike verklarings soos uitereik en gepubliseer  deur die Sentrale Kerkekomissie (SKK) van die Afrikaanse Protestantse Kerk

GRATIS HULPBRONNE

Leesstof en videos oor teologiese dae, simposiums, referate, teologiese vakgebiede, werksgemeenskappe en spesiale geleenthede.

Kommentaar

Administratief

Ons verkondig Christus wat gekruisig is … Christus die krag van God en die wysheid van God – 1 Kor. 1:23-24

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial