Elkeen oral gestuurde

Afrikaanse Protestantse Kerk

Help bou

Ons Missie

Ons het ‘n vergesig vir Suid-Afrika en wyer – ‘n gemenebes van gelowige volke wat almal die heerskappy van Jesus Christus erken en saam besig is met die uitvoering van sy plan, mekaar kan help, kontak met mekaar kan maak, oor en weer ‘n roeping teenoor mekaar kan vervul. Op hierdie wyse wil ons alle volke oproep om hul hande te klap en tot eer van God te juig; om hul stem te verhef en sy Naam in elke stad op aarde te roem. Hy is immers ewig Koning in die hemel en op aarde!

Kerknuus

Proponente

Op Sondag 24 Januarie 2021 is daar drie teologiese studente gelegitimeer. Hulle is tans beroepafwagtend. Kyk gerus na die volgende onderhoude om hulle te leer ken.

Jaques Boonzaier

Jaques Boonzaier

Ontmoet proponent Jaques Boonzaier

VIDEO

Lourens du Preez

Lourens du Preez

Ontmoet proponent Lourens du Preez

VIDEO

Theuns van der Merwe

Theuns van der Merwe

Ontmoet proponent Theuns van der Merwe

VIDEO

Geboorte

Baie geluk aan Hester en ds. Lourens Prinsloo met die geboorte van Hèlené. Sy is te pragtig en is sekerlik ‘n groot bron van vreugde vir julle. Ons is saam met julle bly oor hierdie besondere seën.

 

Eerstejaarskamp

PAPJAS-2021

PAPJAS Eerstejaarskamp 2021

Kom kamp gerus saam 8-12 Februarie 2021.  Skakel Morné Naudé by 071 896 2124 vir meer inliting.

Beroepenuus

Ds. Quentin Campbell

Aangesien Die Boodskapper se Desember/Januarie uitgawe reeds verskyn het, gee ons die volgende op al ons amptelike platvorms deur. Die band tussen ds. AQ (Quentin) Campbell en die kombinasie AP Kerk Fonteine en AP Kerk Nigel, is op 1 Desember 2020 deur die Ring van Benoni, kragtens artikel 19 van die Kerkorde, losgemaak. Dit beteken dat ds. Campbell onmiddelik beroepbaar is. Sy telefoonnommer is: +27 82 887 8806

 

DB-Sept2020(350x211px)

Die Boodskapper

Moenie skiet nie. Lees en oordink. Ons het lieflike voetstappe. Die Boodskapper bedien jou met Woordbevryding en aanvalle van lewensvreugde.

MEER

Kommentaar

Ons lewer relevante getuienis. Joernaliste is volop, tog verneem mens te min van die grootste uitspraak van alle tye: “Jesus is die Here!”

MEER

7 voor 7

Oudio opnames van ons leraars wat in die bekende 7 voor 7 program op PretoriaFM uigesaai word. Pure luistergenot.

MEER

Basuingeklank

Basuingeklank

Uit Die Skatkis

VRAAG EN ANTWOORD

Lees gerus meer oor ons Gereformeerde belydenisskrifte, aktuele geloofsvrae en wat die Afrikaanse Protestantse Kerk glo en bely.

VERKLARINGS

Amptelike verklarings soos uitereik en gepubliseer  deur die Sentrale Kerkekomissie (SKK) van die Afrikaanse Protestantse Kerk

GRATIS HULPBRONNE

Leesstof en videos oor teologiese dae, simposiums, referate, teologiese vakgebiede, werksgemeenskappe en spesiale geleenthede.

Kommentaar

Administratief

Ons verkondig Christus wat gekruisig is … Christus die krag van God en die wysheid van God – 1 Kor. 1:23-24

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial