TRANSVAAL

ALFA: 05/07/1987 B58 D18
Eredienste: AP kerkgebou Gerdau, 08:00. 
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. J Cook Posbus 104 Gerdau 2729; e-pos: alfa@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Rankin.

AMAJUBA: 25/04/1991 B87 D21
Eredienste: AP kerkgebou h/v Louis Trichardt- en Smitstraat Volksrust, 09:30.
Leraar: 
Ds. NJ Coetzee (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde: 
Mev. A van Wyk Posbus 552 Volksrust 2470; e-pos: amajuba@apk.co.za 
Kassier: 
Mev. M Ferreira. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. CC Oosthuizen.

ARNOT/HENDRINA: 18/08/1987 B49 D22
Eredienste: AP kerkgebou h/v Brink- en Premierstraat Hendrina, 10:30 (Jan.-April);  08:30 (Mei-Aug.); 10:30 (Sept.-Des.).
Bedieningsooreenkoms met Belfast. 
Leraar: 
Ds. AM Appelgryn.
Saakgelastigde: M Pieterse Posbus 283 Hendrina 1095; e-pos: hendrina@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. R Powell.

BALFOUR: 15/01/1989 B22 D2
Eredienste: Geloftefeessaal Joubertstraat Balfour, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
W Smith Posbus 496 Balfour 2410; e-pos: balfour@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. L Schutte.

BELFAST: 09/08/1987 B50 D10
Eredienste: AP kerkgebou Du Plooystraat 29 Belfast, 08:30 (Jan.-April); 10:30 (Mei-Aug.); 08:30 (Sept.-Des.).
Bedieningsooreenkoms met Arnot/Hendrina.
Leraar: 
Ds. AM Appelgryn.
Saakgelastigde: Mev. M Coetzee Posbus 577 Belfast 1100; e-pos: belfast@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. F Grobler.

BENONI: 09/09/1987 B195 D26
Eredienste: AP kerksentrum h/v Stokroos- en Oakstraat Northmead Uitbr. 4 Benoni, 08:00; 16:00.
In kombinasie met Kempton Park.
Leraar: 
Ds. IP du Preez (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: FJC Swanepoel Posbus 12644 Benoryn 1504; e-pos: benoni@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. L Luyt.

BETHAL: 28/11/1990 B80 D18
Eredienste: AP kerkkompleks Plaas Blesbokspruit Bethal, 10:15.
Bedieningsooreenkoms met Hoëveldrif.
Leraar: 
Ds. RJ Pretorius.
Saakgelastigde: I van Zyl Posbus 1380 Bethal 2310; e-pos: bethal@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. D Roos.

BIESIESVLEI: 12/07/1987 B32 D9
Eredienste: AP kerkgebou Hoofstraat Biesiesvlei, 11:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: Mev. E du Plessis Posbus 23 Biesiesvlei 2755; e-pos: biesiesvlei@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. P Fleetwood.

BLOEMHOF: 18/01/1988 B20 D3
Eredienste: AP kerkgebou Suidstraat Bloemhof, 09:30.
Leraar: 
Vakant. 
Saakgelastigde: 
Mev. JL Meyer Posbus 532 Bloemhof 2660; e-pos: bloemhof@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. T Conradie.

BRAKPAN: 21/10/1987 B283 D87
Eredienste: AP kerkgebou h/v Middel- en Collieryweg Rand Colleries Brakpan, 10:15.
Leraar: 
Ds. AS van Staden (jr.).
Saakgelastigde: J van Tonder Posbus 3246 Dalview 1544; e-pos: brakpan@apk.co.za
Saakgelastigde (finansies): JH du Preez. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. BD Maree.

BRITS: 12/07/1987 B220 D56
Eredienste: AP kerkgebou Rooikoppies Brits, 09:00.
Leraar: 
Dr. FJJ Neveling (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: 
Mev. SM Ferreira Postnet Suite 126 Privaatsak X5091 Brits 0250;  e-pos: brits@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. GL Maritz.

BRONKHORSTSPRUIT: 27/08/1987 B99 D57
Eredienste: AP kerkgebou Klipeiland Bronkhorstspruit, 10:30.
Bedieningsooreenkoms met Witbank.
Leraar: 
Dr. JH Breytenbach.
Saakgelastigde: 
Mev. M Prinsloo Posbus 848 Bronkhorstspruit 1020; e-pos: bronkhorstspruit@apk.co.za 
Kassier: 
Mev. M van Niekerk .
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J van der Linde.

BUHRMANNSDRIF: 16/08/1987 B88 D27
Eredienste: 
AP kerkgebou Buhrmannsdrif, 08:30.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
JH Snyders Posbus 92 Slurry 2895; e-pos: buhrmannsdrif@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. N Pienaar.

CARLETONVILLE: 07/08/1987 B43 D5
Eredienste: AP kerkterrein Kaolinstraat Carletonville, 08:00.
Bedieningsooreenkoms met Krugersdorp.
Leraar: 
Ds. WA Burger (jr.). 
Saakgelastigde: 
LB Beyneveldt  Posbus 1393 Carletonville 2500; e-pos: carletonville@apk.co.za
Kassier: 
Mev. M Henning.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. T Visser.

CAROLINA: 16/09/1987 B102 D11
Eredienste: AP kerkgebou Van Riebeeckstraat 59 Carolina, 11:15.
Bedieningsooreenkoms met Hoëveld-Ermelo.
Leraar: 
Ds. JHE du Plessis. 
Saakgelastigde: Mev. M Croeser Posbus 290 Carolina 1185; e-pos: carolina@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. C Kleyn.

CHRISTIANA: 10/03/1988 B106 D13
Eredienste: AP kerkgebou Kruger Park Christiana, 09:30.
Leraar: 
Ds. GM Blom.
Saakgelastigde: J Swanepoel Posbus 721 Christiana 2680; e-pos: christiana@apk.co.za
Kassier: 
Mev. J Swanepoel.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. L Visagie.

COLIGNY: 03/09/1987 B60 D5
Eredienste: AP Kerk h/v Park- en Vincentstraat Coligny, 10:00.
Leraar:
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. S Labuschagne Posbus 298 Coligny 2725; e-pos: coligny@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. N Kilian.

CULLINAN-RAYTON: 20/09/1987 B105 D39
Eredienste: AP Kerk Naudéstraat 82 Rayton, 10:00; (Desember skoolvakansie 09:00).  
Bedieningsooreenkomste met Pretoria-Oos en Bybelgenootskap.
Leraar: 
Ds. CR Vermaak.
Saakgelastigde: Mev. CS Pretorius Naudéstraat 82 Rayton 1001; e-pos: cullinanrayton@apk.co.za
Kassier: 
W Jooste.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. HP Steyn.

DELAREYVILLE: 14/08/1988 B99 D20
Eredienste: Gereformeerde Kerk Wilgelaan Delareyville, 07:30.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. A de Villiers Posbus 509 Delareyville 2770; e-pos: delareyville@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. DJC de Villiers.

DELMAS:  15/11/1987  B44 D11
Eredienste: AP kerkgebou Hoewe 6 Eloff, 10:00. 
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. AME Bothma Posbus 29 Delmas 2210; e-pos: delmas@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. GJ van der Merwe.

DENDRON: 26/07/1987 B252 D96
Eredienste: AP kerksentrum Elandstraat Dendron, 09:00; 13:00 (tweemaal per maand in Alldays). Bedieningsooreenkoms met: Onafhanklike kerk van Francistown (Botswana).
Leraars: Ds. P Janse van Rensburg; ds. AH Botes.
Saakgelastigde: N Bezuidenhout Posbus 192 Dendron 0715. 
Kassier: 
Mev. EM van der Merwe Posbus 192 Dendron 0715; e-pos: dendron@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. F Grobbelaar.

DERBY: 04/07/1987 B80 D8
Eredienste: AP kerkgebou Breëstraat Derby, 10:00.
Leraar: 
Vakant. 
Saakgelastigde: JJ Krüger Posbus 66 Derby 0347; e-pos: derby@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. L Botes.

DEVON: 18/06/1989 B14 D7
Eredienste: AP kerkgebou Devon, 10:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
GJ Jordaan; e-pos: devon@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A van der Merwe.

ELLISRAS: 11/11/1990 B171 D58
Eredienste: AP kerkgebou Diepkuilweg 31 Onverwacht, 09:00.
Leraar: 
Ds. A Nieuwhof.
Saakgelastigde: Mev. L Labuschagne Posbus 5773 Onverwacht 0557; e-pos: ellisras@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. K Kruger.

ENGELAND EN WALLIS: 06/05/2007 B14 D13
Eredienste: Theydon Bois Town Hall, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Pretoria-Oos.
Leraars: 
Prof. dr. JAE Adendorff; ds. A Boshoff (jr.) – kontak APK Pretoria-Oos.
Saakgelastigde: 
JF van der Lith 2 Codham Hall Cottage Brentwood Essex CM133JT; e-pos: engeland@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. B Earle.

FONTEINE: 22/02/1988 B115 D29
Eredienste: AP kerkgebou Butlerweg 44 Edelwiess Springs, 08:00. 
In kombinasie met Nigel.
Leraar: Ds. AQ Campbell.
Saakgelastigde: AH de Vries Posbus 1368 Springs 1560; e-pos: fonteine@apk.co.za
Kassier: JH Snyman.
Voorsitter van kerkraad: Ds. AQ Campbell.

GREYLINGSTAD: 04/08/1991 B18 D5
Eredienste: AP kerkgebou Greylingstad, 10:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Ds. AS van Staden (sr.) Posbus 123 Greylingstad 2415; e-pos: greylingstad@apk.co.za 
Kassier: 
Mev. EM van Staden.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Drent.

GROBLERSDAL: 30/08/1987 B227 D69
Eredienste: AP kerkgebou h/v Wes- en Buffelstraat Groblersdal, 08:30. 
Leraar: 
Ds. PJ Möller.
Saakgelastigde: Mev. E Swart Posbus 678 Groblersdal 0470; e-pos: groblersdal@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. T Greyling.

GROOTFONTEIN TRANSVAAL: 28/11/1996 B128 D49
Eredienste: Leribisi Lodge Garsfonteinweg verlenging Pretoria, 09:30.
Leraar: 
Ds. HSW Strauss (beperkte opdrag). 
Saakgelastigde: 
Mev. HM Fourie Posbus 11168 Tiegerpoort 0056; e-pos: grootfontein.tvl@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. HSW Strauss.

HARTBEESPOORT: 02/08/1989 B159 D38
Eredienste: AP kerkgebou Melodie Hoewe 3 Hartbeespoort, 09:00.
Leraar: 
Prof. dr. SD Nel (beperkte opdrag).
Saakgelastigde: Mev. T Swanepoel Posbus 864 Hartbeespoort 0216; e-pos: hartbeespoort@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Prof. dr. SD Nel.

HECTORSPRUIT: kyk Lebombo.

HEIDELBERG: 23/08/1987 B196 D34
Eredienste: AP kerkgebou Viljoenstraat 50 Heidelberg, 09:00. 
Leraar: 
Ds. C Rautenbach.
Saakgelastigde: Mev. LY Venter Posbus 1503 Heidelberg 1438; e-pos: heidelberg@apk.co.za
Kassier: 
Vakant. 
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. C Rautenbach.

HENDRINA: kyk Arnot/Hendrina.

HOEDSPRUIT: 26/11/1989 B93 D35
Eredienste: AP kerkgebou Plaas Grovedale Hoedspruit, 09:00. 
Leraar: 
Ds.AJ Ferreira.
Saakgelastigde: Mev. M Müller Posbus 633 Hoedspruit 1380; e-pos: hoedspruit@apk.co.za
Kassier:
H Honiball.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. J Marais.

HOËVELD-ERMELO: 13/08/2000 B144 D52 
Eredienste: AP kerkgebou h/v Camdenlaan en Mel Mentzstraat Ermelo, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Carolina.
Leraar: 
Ds. JHE du Plessis.
Saakgelastigde: Mev. J Schütte Postnet Suite 1843 Privaatsak X9013 Ermelo 2350;  e-pos: hoeveldermelo@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JL Schütte.

HOËVELDRIF: 23/08/1987 B123 D27
Eredienste: Kerkstraat 2 Secunda, 08:15.
Bedieningsooreenkoms met Bethal.
Leraar: 
Ds. RJ Pretorius.
Saakgelastigde: H du Toit Posbus 612 Secunda 2302; e-pos: hoeveldrif@apk.co.za 
Kassier: 
LJ Nel.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. P Scholtz.

JOHANNESBURG: 30/08/1987 B47 D2
Eredienste: AP kerkgebou Derdestraat 40 Greymont Johannesburg, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mej. ES Mienie Posbus 91027 Aucklandpark 2006; e-pos: johannesburg@apk.co.za
Kassier: 
MD Maree.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. MD Maree.

KEMPTON PARK: 10/09/1987 B147 D27
Eredienste: AP kerkgebou h/v Rietfonteinweg en Pionierstraat Glen Marais Kempton Park, 09:30.
In kombinasie met Benoni.
Leraar:
Ds. IP du Preez (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: Mev. GSM Snyman Posbus 11107 Aston Manor 1630; e-pos: kemptonpark@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. H Jansen van Vuuren.

KLEINFONTEIN: 02/01/2005 B172 D24
Eredienste: Gemeenskapsaal Essenhoutlaan Kleinfontein, 09:00.
Leraar: 
Ds. MJ Hartzenberg (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: 
L Pretorius Posbus 282 Rayton 1001; e-pos: kleinfontein@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. ML Bosch.

KLERKSDORP: 05/08/1987 B176 D11
Eredienste: AP kerkgebou Ianstraat Flimieda Klerksdorp, 08:00; 18:00 (Sept.-April).
Bedieningsooreenkoms met Ventersdorp.
Leraar: 
Ds. OG van Rooyen (sr.).
Saakgelastigde: Mev. E van Vuuren Posbus 6577 Flamwood 2572; e-pos: klerksdorp@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. OG van Rooyen (sr.).

KOEDOESRAND: 06/09/1987 B31 D9
Eredienste: AP kerkgebou Baltimore Boeresaal, 10:00. 
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Ds. F Marais Posbus 432 Thornhill Centre Polokwane North 0882; e-pos: koedoesrand@apk.co.za 
Kassier: N Solomon.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. H Geerkens.

KOSTER: 28/02/1988 B95 D45
Eredienste: AP kerkgebou h/v Botha- en Malanstraat Koster, 09:00.
Leraar: 
Ds. CJ Denysschen.
Saakgelastigde: Mev. C Potgieter Posbus 644 Koster 0348; e-pos: koster@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. F Schutte.

KRUGERSDORP: 03/02/1991 B126 D16
Eredienste: AP Kerk De Wetstraat 169 Rant-en-Dal Krugersdorp-Noord, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Carletonville.
Leraar: 
Ds. WA Burger (jr.).
Saakgelastigde: Mev. ME Jooste Posbus 1247 Rant-en-Dal 1751; e-pos: krugersdorp@apk.co.za
Kassier: Mev. H Senekal.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. L Kruger.

LAERSDRIF: 19/11/1987 B79 D36
Eredienste: AP kerkgebou Laersdrif, 11:15.
Leraar: 
Vakant. 
Saakgelastigde: 
Mev. JJ Kitshoff Posbus 252 Groblersdal 0470; e-pos: laersdrif@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. BPMB Janse van Rensburg.

LEBOMBO: 26/06/1988 B53 D11
Eredienste: AP kerkgebou Mispelstraat 105 Hectorspruit, 09:00. 
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
J van Aswegen Posbus 72 Hectorspruit 1330; e-pos: lebombo@apk.co.za
Kassier: Mev. E Steynberg.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. W Kruger.

LEEUDORINGSTAD: 09/11/1988 B47 D10
Eredienste: AP kerkgebou Paul Krugerstraat Leeudoringstad, 11:00.
Leraar: 
Vakant. 
Saakgelastigde: 
SH Bisschoff  Posbus 537 Leeudoringstad 2640; e-pos: leeudoringstad@apk.co.za
Kassier: 
Mev. B Roux. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. LJ Meyer.

LICHTENBURG: 02/07/1987 B516 D129
Eredienste: AP kerkgebou Le Rouxweg 59 Lichtenburg, 10:00.
Leraar: 
Dr. CF Meiring. 
Saakgelastigde: 
Mej. R van der Linde Posbus 1416 Lichtenburg 2740; e-pos: lichtenburg@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Steinman.

LOUIS TRICHARDT: 25/10/1987 B202 D71
Eredienste: AP Kerk Tshirilulunistraat 34 Louis Trichardt, 09:00.Bedieningsooreenkoms met Messina. 
Leraar: 
Ds. WJ van der Westhuizen. 
Saakgelastigde: 
J Wepener Posbus 1017 Louis Trichardt 0920; e-pos: louistrichardt@apk.co.za 
Kassier: 
Mev. S Terblanche. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. T Lordan.

LYDENBURG: 24/01/1988 B99 D40
Eredienste: AP kerksaal Buitestraat 12 Lydenburg, 09:30. 
Leraar: 
Vakant. 
Saakgelastigde: 
E Lategan Posbus 8350 Lydenburg 1120; e-pos: lydenburg@apk.co.za
Kassier: 
Mev. E Potgieter.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. F Fuls.

MAGALIESBURG: 18/06/1989 B27 D7
Eredienste: AP kerkgebou h/v Kosterweg en Stasiestraat Magaliesburg, 10:00 (eerste Sondag in Krugersdorp); 08:00 (ander Sondae in Magaliesburg) 
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. R Vermaak Posbus 134 Hekpoort 1790; e-pos: magaliesburg@apk.co.za
Kassier: 
Mev. BMG Marais. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Vermaak.

MARBLE HALL: 09/08/1987 B238 D93
Eredienste: AP kerkgebou Watsoniastraat Marble Hall, 09:00. 
Leraar: Ds. JC Jooste.
Saakgelastigde: SJ van der Lith Posbus 635 Marble Hall 0450; e-pos: marblehall@apk.co.za 
Kassier: L Otto.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. G Barnard.

MARKEN: 14/08/2016 BD5
Eredienste: AP kerkterrein Jemimapad, 11:15.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: Mej. C Viljoen Posbus 717 Ellisras 0555; e-pos: marken@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H Viljoen.

MESSINA: 20/03/1988 B13 D2
Eredienste: Cass straat 16 Messina, 12:00.
Bedieningsooreenkoms met Louis Trichardt.
Leraar:
 Ds. WJ van der Westhuizen.
Saakgelastigde: Mev. R Duvenage Posbus 571 Musina 0900; e-pos: messina@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. TJ Duvenage.

MEYERTON: 22/02/1989 B108 D20
Eredienste: AP kerkgebou h/v Leyd- en Juniusstraat Meyerton, 09:00.
Leraar: 
Prof. dr. J Bosman (beperkte opdrag).
Saakgelastigde: B Zuidersma Posbus 1645 Meyerton 1960; e-pos: meyerton@apk.co.za
Kassier: 
Mev. S Smit.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. A Smit.

MIDDELBURG TRANSVAAL: 15/07/1987 B776 D204
Eredienste: AP kerkgebou h/v Sipres- en Flamingostraat Kanonkop Middelburg, 09:30.
Leraars: 
Ds. A van Zyl; ds. MG Müller (beperkte dienstermyn).
Koördineerder: Mev. M Richter.
Saakgelastigde: Mev. D Botes Posbus 7453 Middelburg 1050; e-pos: middelburg@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. TJ de Bruin.

* MIGDOL: 29/06/1987 B50 D4
Eredienste: AP kerkgebou Migdol, 08:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
R van der Ryst Posbus 107 Migdol 2775; e-pos: migdol@apk.co.za 
Kassier: Mev. M van Zyl.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. SJ van Heerden.

MOOINOOI: 12/07/1987 B101 D22
Eredienste: AP kerkgebou Mooinooi, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
PA Taljaard Posbus 115 Mooinooi 0325; e-pos: mooinooi@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. A Barnard.

MOOT-SENTRAAL: 05/07/1987 B487 D83
Eredienste: AP kerkgebou h/v Ben Swartstraat en Japonicalaan Môregloed Pretoria, 09:00; 18:00. (Geen aanddienste gedurende skoolvakansies/langnaweke nie).
Leraar: 
Ds. L Lubbe. 
Saakgelastigde: 
Mev. C Jonker Posbus 31051 Totiusdal 0134; e-pos: mootsentraal@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. AS Claassens.

MORGENZON: 08/07/1987 B8 D0
Eredienste: AP kerkgebou Albertsstraat Morgenzon, 12:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. L du Pisanie Posbus 195 Morgenzon 2315; e-pos: morgenzon@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. A Fischer.

NABOOMSPRUIT: 05/07/1987 B320 D76
Eredienste: AP kerkgebou h/v 1ste laan en 7de straat Naboomspruit, 09:00. 
Leraar: 
Ds. PA Bredenhann.
Saakgelastigde: Mev. LH Kleynhans Posbus 777 Naboomspruit 0560; e-pos: naboomspruit@apk.co.za
Kassier: 
Mev. IB van Deventer.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JH Steenkamp.

NELSPRUIT: 15/07/1987 B129 D29
Eredienste: AP kerkgebou h/v Percy Fitzpatrick- en Tangelostraat West Acres Nelspruit, 09:00.
Leraar: 
Ds. LAF Kirstein. 
Saakgelastigde: 
G van Wyk Posbus 21307 West Acres 1211; e-pos: nelspruit@apk.co.za
Kassier: 
Vakant. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JD Farrell.

NIGEL: 14/09/1987 B64 D14
Eredienste: AP kerkgebou  Flip de Bruinstraat Visagiepark, 10:00.
In kombinasie met Fonteine.
Leraar: 
Ds. AQ Campbell. 
Saakgelastigde: 
Mev. AS Coetzee Posbus 918 Nigel 1490; e-pos: nigel@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. P de Villiers.

NYLSTROOM: kyk Waterberg.

OOS-RAND: 08/09/2013 B95 D10
(Voorheen: Alberton, Germiston en Primrose)
Eredienste: Alberton: AP kerkgebou Bloekomlaan 26 Generaal Albertspark Alberton, 08:30; 
Primrose: AP kerkgebou h/v Medlarweg en Bardiastraat Primrose Uitbr. 2 Germiston, 10:15.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
C Janse van Vuuren Posbus 2401 Primrose 1416; e-pos: oosrand@apk.co.za
Kassier: 
J du Plessis.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. M Roodt.

ORKNEY: 19/11/2005 B79 D5
Eredienste: Miltonlaan 130 Orkney, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
O Hills Pietersestraat 23 Freemanville Klerksdorp 2571; e-pos: orkney@apk.co.za
Kassier: Mev. LJ Hills.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. O Hills.

OTTOSDAL: 10/01/1988 B45 D15
Eredienste: AP kerkgebou Louwstraat 56 Ottosdal, 08:00 / 11:00 (wissel elke vier maande).
Bedieningsooreenkoms met Sannieshof.
Leraar: 
Ds. PS Steyn.
Saakgelastigde: Mev. H Rossouw Posbus 594 Ottosdal 2610; e-pos: ottosdal@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Breytenbach.

PHALABORWA: 25/07/1987 B38 D4
Eredienste: AP kerksaal Red Ivorylaan Phalaborwa, 09:00. 
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
M van Jaarsveld Posbus 4344 Phalaborwa 1390; e-pos: phalaborwa@apk.co.za
Kassier: 
Mev. A Engelbrecht.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JJH Engelbrecht.

PIET RETIEF: 17/09/1987 B46 D10
Eredienste: AP kerkgebou h/v Pretorius- en Noordendstraat Piet Retief, 09:00. 
Leraar: 
Ds. P Aucamp (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde: 
NJ Grobler Posbus 1008 Piet Retief 2380; e-pos: pietretief@apk.co.za
Kassier: 
K Vos.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. NJ Grobler.

PIETERSBURG: 02/08/1987 B338 D124
Eredienste: AP kerksentrum Die Meerstraat Eduanpark Pietersburg, 09:00.
Leraar: 
Ds. WJ Malan.
Saakgelastigde: Mev. HS Horn Posbus 806 Faunapark  Pietersburg 0787; e-pos: pietersburg@apk.co.za
Kassier: 
JH Becker.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. SF Streicher.

POTCHEFSTROOM: 30/08/1987 B466 D103
Eredienste: AP kerkgebou Walter Sisulu 371 Miederpark Potchefstroom, 09:30; 18:30.
Leraars: 
Ds. JC Gericke; ds. F. Pretorius.
Saakgelastigde: Mev. JS Pretorius Posbus 1362 Potchefstroom 2521; e-pos: potchefstroom@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. D Burger.

POTGIETERSRUS: 12/07/1987 B331 D102
Eredienste: AP kerkgebou Platinastraat 1 Potgietersrus, 09:00.
Leraar: 
Ds. PR Buitendag. 
Saakgelastigde: 
Mev. L Fourie Posbus 1751 Mokopane 0600; e-pos: potgietersrus@apk.co.za
Kassier: 
J Malan.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. C Pretorius.

PRETORIA-NOORD: kyk Wonderboom.

PRETORIA-OOS: 08/11/1987 B731 D168
Eredienste: AP kerkgebou Glenwoodlaan 48 Lynnwood Glen, 09:00; 19:00.
Bedieningsooreenkomste met Engeland en Wallis; Cullinan-Rayton en Bybelgenootskap. 
Leraars: 
Prof. dr. JAE Adendorff (beperkte opdrag); ds. A Boshoff (jr.); ds. CR Vermaak.
Finansiële beampte: Mev. A du Plessis.
Administratiewe beampte: Mev. M Kapp Posbus 35126 Menlo Park 0102; e-pos: pretoriaoos@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Kriek.

RANDFONTEIN: 07/08/1987 B30 D3
Eredienste: AP kerkgebou h/v Honeybird- en Lewerikstraat Randfontein, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Vakant. e-pos: randfontein@apk.co.za
Kassier: Mev. MM Naude.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. L Naudé.

ROEDTAN: 12/07/1987 B50 D6
Eredienste: AP kerkgebou Boesmanstraat Roedtan, 11:00
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
PJ de Beer Posbus 223 Roedtan 0580; e-pos: roedtan@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. PJ de Beer.

ROODEPOORT: 02/08/1987 B298 D63
Eredienste: AP kerkgebou Corlettlaan 855 Princess Roodepoort, 09:00.
Leraar: 
Ds. JCG Janse van Vuuren. 
Saakgelastigde: 
Mev. L Lombard Corlettlaan 855 Princess Roodepoort 1724; e-pos: roodepoort@apk.co.za 
Kassier: 
A Neveling.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. S Botha.

RUSTENBURG: 16/08/1987 B192 D41
Eredienste: AP kerkgebou h/v Boven- en Leydstraat Rustenburg, 09:00.
Leraar: 
Ds. NJ Grobler.
Saakgelastigde: Vakant. e-pos: rustenburg@apk.co.za
Kassier: 
FJ Vos. 
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. NJ Grobler.

SANDDRIFT: 25/01/1988 B183 D68
Eredienste: AP kerkgebou Sanddrift, 09:00.
Leraar: 
Ds. A Swart. 
Saakgelastigde: Mev. CP de Beer Posbus 866 Brits 0250; e-pos: sanddrift@apk.co.za 
Kassier: JJ Niemandt.
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. A Swart.

SANNIESHOF: 09/07/1987 B75 D11
Eredienste: AP kerkgebou Kerkstraat 8 Sannieshof, 09:30. 
Bedieningsooreenkoms met Ottosdal.
Leraar: 
Ds. PS Steyn.
Saakgelastigde: Mev. JA van Dyk Posbus 434 Sannieshof 2760; e-pos: sannieshof@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. R Jansen van Vuuren.

SCHWEIZER-RENEKE: 07/09/1987 B453 D112
Eredienste: AP kerkgebou Marksonstraat 42 Schweizer-Reneke, 09:30.
Leraar: 
Ds. JSP de Villiers.
Saakgelastigde: LG Mostert Posbus 768 Schweizer-Reneke 2780; e-pos: schweizerreneke@apk.co.za
Kassier: 
Mev. SF Hoffman. 
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. JSP de Villiers.

SECUNDA: kyk Hoëveldrif.

SPRINGS: kyk Fonteine.

STANDERTON: 25/05/1988 B235 D77
Eredienste: AP kerkgebou h/v Frederick- en Delareystraat Standerton, 09:00. 
Leraar: 
Ds. MJL Jordaan.
Saakgelastigde: Mev. S Worth Posbus 3021 Standerton 2430; e-pos: standerton@apk.co.za
Kassier: 
E Pretorius.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. G Koch.

THABAZIMBI: 26/08/1987 B232 D63
Eredienste: AP kerkgebou Warmbadweg Thabazimbi, 09:30. 
Leraar: 
Ds. RF Smit. 
Saakgelastigde: Mev. JP Grimes Posbus 607 Thabazimbi 0380; e-pos: thabazimbi@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JD Marais.

TRANS-MAGALIES: 08/02/1988 B300 D28
Eredienste: AP kerkgebou Springbokvlakteweg 141 Montana Landbouhoewes, 09:00.
Leraar: 
Ds. LA du Plessis.
Saakgelastigde: Mev. MP Poolman Posbus 14006 Sinoville 0129; e-pos: transmagalies@apk.co.za
Voorsitter van die kerkraad: 
Oudl. PL Vlok.

TUINPLAAS: 19/07/1987 B29 D7
Eredienste: AP kerkkompleks “De Hoop” Tuinplaas, 09:00.
Leraar:
Ds. JJ Venter (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: Mev. E Engelbrecht.
Voorsitter van kerkraad: 
Vakant.

TZANEEN: 23/08/1987 B234 D75
Eredienste: AP kerkgebou Waterbessiestraat 1 Tzaneen, 09:00. 
Leraar: Ds. A Hough.
Saakgelastigde: AQ Campbell Posbus 3728 Tzaneen 0850; e-pos: tzaneen@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad:
 Ds. A Hough.

VAALWATER: 12/05/1991 B58 D13
Eredienste: AP kerksaal Zanddrifweg 295 Vaalwater, 07:30.
Bedieningsooreenkoms met Waterberg. 
Leraar: 
Ds. LE Prinsloo. 
Saakgelastigde: 
JD Weilbach Posbus 384 Vaalwater 0530; e-pos: vaalwater@apk.co.za
Kassier: 
Mev. C du Toit. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JC Weilbach.

VANDERBIJLPARK: 09/09/1987 B134 D15
Eredienste: AP kerkkompleks Moffatstraat Vanderbijlpark, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. T Henn Posbus 3103 Vanderbijlpark 1900; e-pos: vanderbijlpark@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. F Kuilder.

VENTERSDORP: 12/07/1987 B85 D25
Eredienste: AP kerkgebou h/v Visser- en Elandstraat Ventersdorp, 08:15.
Bedieningsooreenkoms met Klerksdorp.
Leraar: 
Ds. OG van Rooyen (sr.). 
Saakgelastigde: 
Mev. L Grové Posbus 218 Ventersdorp 2710; e-pos: ventersdorp@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. M Boshoff.

VEREENIGING: 26/07/1987 B128 D14
Eredienste: AP kerkkompleks h/v Risilaan en Klarerstraat Risiville, 09:00.
Leraar: 
Ds. JM Rheeder (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde: 
CHJ van Aswegen Posbus 265014 Drie Riviere 1935; e-pos: vereeniging@apk.co.za
Kassier: 
Mev. A Muller.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. C Pretorius.

VERWOERDBURG: 06/07/1987 B499 D115
Eredienste: AP kerkgebou h/v Theuns van Niekerkstraat en Escourtrylaan Wierdapark X2, 09:00. 
Leraar: 
Ds. W van Zyl.
Saakgelastigde: PJ Pienaar Posbus 53461 Wierdapark 0149; e-pos: verwoerdburg@apk.co.za
Kassier: Mev. H van Jaarsveld.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. W Els.

VOLKSRUST: kyk Amajuba.

WARMBAD: 09/08/1987 B158 D42
Eredienste: AP kerkgebou h/v Huilbos- en Katjiepieringlaan Warmbad, 09:00.
Leraar: 
Ds. PJ Malan.
Saakgelastigde: Mej. I Malan Posbus 462 Bella-Bella 0480; e-pos: warmbad@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A Kritzinger.

WATERBERG: 09/08/1987 B242 D47
Eredienste: AP kerkgebou Maroelalaan 42 Nylstroom, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Vaalwater.
Leraar: 
Ds. LE Prinsloo.
Saakgelastigde: 
AC Visagie Posbus 2398 Nylstroom 0510; e-pos: waterberg@apk.co.za
Kassier: 
Mev. JC Venter. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JF van der Merwe.

WESMOOT: 18/11/1990 B119 D20
Eredienste: AP kerkgebou Hannystraat 890 Pretoria Tuine, 09:30.
Leraar:
 Vakant.
Saakgelastigde: PL Steyn Posbus 49780 Hercules 0030; e-pos: wesmoot@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. PL Steyn.

WITBANK: 23/09/1987 B123 D23
Eredienste: AP kerkgebou Ritastraat 7 Del Judor X4 Witbank, 08:30.
Bedieningsooreenkoms met Bronkhorstspruit.
Leraar: 
Dr. JH Breytenbach. 
Saakgelastigde: HJ Botha Posbus 20114 Del Judor 1044; e-pos: witbank@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. HW Davel.

WITRIVIER: 01/11/1987 B198 D72
Eredienste: AP kerkgebou Plot 67 Kleinbegin, 08:30.
Leraar: 
Ds. HJ Dafel .
Saakgelastigde: K Kotze Posbus 738 Witrivier 1240; e-pos: witrivier@apk.co.za
Kassier:
J Venter.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. K Herselman.

WONDERBOOM: 16/05/1990 B233 D58
Eredienste: AP kerksentrum h/v Daan de Wet Nelrylaan en Sewendelaan Hesteapark Akasia, 09:00.
Leraar: 
Prof. dr. GDS Smit (beperkte opdrag).
Saakgelastigde: 
M Classen Posbus 52123 Dorandia 0182; e-pos: wonderboom@apk.co.za
Saakgelastigde:
E Roderigues.
Kassier: Mev E Bosman. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. D van der Merwe.

ZEERUST: 30/07/1987 B128 D18
Eredienste: AP kerkgebou Bankstraat 16 Zeerust, 10:15.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mej. HE Combrinck Posbus 766 Zeerust 2865; e-pos: zeerust@apk.co.za
Kassier: 
Mev. A Keulder. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JH du Plessis.  

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial