EMERITI

AGGENBAG, GIDEON FREDERIK
(11/05/1933) B.A., B.Th., Lis. Teol.
AP Kerk: 18/05/2010
Emeritus
Port Elizabeth (beperkte dienstermyn), 23/06/2018 –
[NGK: Leondale, 1988. Elliot, 2006. Pearston, 2008. Joubertina, 2010.]

AUCAMP, PETRUS
(19/04/1953) B.A., Th.B. 
AP Kerk: 05/04/1991 
Migdol/Leeudoringstad, 01/06/1991 – 31/12/1994
Ermelo/Piet Retief, 13/01/1995 – 14/01/2003
Piet Retief, 18/01/2003 – Emeriteer 30/09/2016
Piet Retief (beperkte dienstermyn), 23/10/2016 –
[Geref. Kerk: Strand, 1982-1991.]

BESTER, CORNELIUS
(24/09/1938) B.A., Dipl. Teol.
AP Kerk: 22/11/2005 
Winburg (beperkte dienstermyn), 05/02/2006 – 28/02/2006
Winburg/Theunissen (beperkte dienstermyn), 01/03/2006 – 01/07/2015
[NGK: Birchleigh, 1972. Cradock, 1977. Port Elizabeth, 1980.]

BOSHOFF, ADAM (sr.)
(12/11/1935) B.A., B.D. 
AP Kerk: 11/09/1987 
Middelburg (Tvl.)/Belfast, 11/09/1987 – 26/06/1988
Middelburg (Tvl.), 27/06/1988 – 13/09/1998
Leonardville/Keetmanshoop, 27/09/1998 – Emeriteer 31/12/2000
Orania (beperkte dienstermyn), 08/04/2001 – 15/01/2012
[NGK: Schweizer-Reneke, 1961. Diepkloof, 1963. NGK: Belfast, 1970. Marble Hall, 1976. Middelburg (Tvl.), 1980.]

BOTES, STEPHANUS
(06/06/1940) M.A. (Grieks), M.Th. (Nuwe Testament), Drs. Th. (Nuwe Testament)
AP Kerk: 21/09/1988
Stellenbosch-Somerset-Strand, 21/01/1989 – Emeriteer 28/02/2014
Stellenbosch-Somerset-Strand (beperkte dienstermyn), 01/03/2014 –
[NGK: Bredasdorp, 1967. Malvern (Durban), 1970. Vlootkapelaan: Vishoek, 1974; Simonstad, 1975.
Lektor: Univ. Wes-Kaap, 1976. Sr. Lektor: Univ. Wes-Kaap, 1987.]

BOTHA, GEORGE FREDERICK
(03/09/1940) B.A., Dipl. Teol. 
AP Kerk: 29/01/2002 
Hartbeesfontein, 20/04/2002 – Emeriteer 30/10/2005
Hartbeesfontein (beperkte dienstermyn), 01/11/2005 – 01/05/2011
Leeudoringstad (beperkte dienstermyn), 07/05/2011 – 30/06/2018
[NGK: Glenharvie, 1979. Oos-London-Noord en E.L. Reformed Congregation, 1983-1998.]

BOTHA, PIETER WILLEM
(22/02/1953) B.A., B.D., Dipl. Teol. 
AP Kerk: 29/04/1988 
Viljoenskroon, 01/05/1988 – 01/11/2001
Reitz/Lindley/Petrus Steyn, 01/12/2001 – Emeriteer 28/02/2018
Reitz/Lindley (beperkte dienstermyn), 01/03/2018 –
[NGK: SAW, 1978. Vierfontein, 1979. Eerste Vesting (Kapelaan SAW), 1984. Taaibosspruit, 1985.]

BRINK, IZAK ALDERT 
(09/08/1947) B.A., B.D., M.Th. 
AP Kerk: 11/05/1988 
Carolina, 01/07/1988 – 31/05/1996
Professor AP Akademie, 01/06/1996 – 30/06/2005 
Carolina (beperkte opdrag), 01/06/1996 – 20/04/1997
Balfour (beperkte opdrag), 26/04/1997 – 14/01/2001
Wesmoot (beperkte opdrag), 20/01/2001 – 31/12/2016
Direkteur van Kerkadministrasie, 01/04/2005 – Emeriteer 31/12/2016
[NGK: Lyttelton-Noord, 1982. Kloofsig, 1983.]

BURGER, WILLEM ANDRIES (sr.)
(12/02/1936) Kand. Dipl. Teol., M.A. (Wysb.), M.A. (Bybelk.), D.Phil. (Bybelkunde)
AP Kerk: 26/07/1987 
Marble Hall/Groblersdal, 03/10/1987 – 28/04/1991 
Marble Hall, 01/05/1991 – 23/09/1991
Brandfort/Bultfontein, 05/10/1991 – 28/01/1996
Buhrmannsdrif, 03/02/1996 – 18/10/1998
Harrismith/Warden, 24/10/1998 – Emeriteer 28/02/2001
Greylingstad (beperkte dienstermyn), 03/03/2001 – 27/04/2003
Wesselsbron (beperkte dienstermyn), 02/05/2003 – 30/05/2004
Lydenburg (beperkte dienstermyn), 05/06/2004 – 29/01/2006
Kleinfontein (beperkte dienstermyn), 01/03/2008 – 03/02/2013
Bronkhorstspruit (beperkte dienstermyn), 10/02/2013 – 31/07/2016
[NGK: Hartsvallei, 1972. Colenso, 1975. Demissie verdere studie, 1977. Oudtshoorn-Suid, 1978. Estoire, 1983.]

CASSELL, CHARLES JACOBUS
(24/06/1938) B.A., Dipl. Teol. 
AP Kerk: 13/06/2006 
Klerksdorp Sentraal (beperkte dienstermyn), 12/08/2006 – 17/07/2011
Potchefstroom (beperkte dienstermyn), 31/07/2011 – 31/05/2014
Parys (beperkte dienstermyn), 14/06/2014 –
[NGK: Klerksdorp, 1974. Pearston, 1978. Reddersburg, 1982. Potchefstroom, 2003.]

COETZEE, CAREL NICOLAAS
(22/10/1947) B.A., Th.B.
AP Kerk: 21/09/1988 
Migdol, 03/12/1988 – Medies ongeskik 30/11/1990
Emeriteer 11/10/2012
Vaalharts (beperkte dienstermyn), 29/06/2014 – 28/12/2014
Suidkus (beperkte dienstermyn), 25/01/2015 – 31/12/2016
[Geref. Kerk: Bethulie, 1976. Mariëntal, 1984. Bestuurder Ouetehuis, 1987.]

COETZEE, NICOLAAS JACOBUS
(30/04/1943) B.A., B.Th.
AP Kerk: 17/01/2012
Amajuba (beperkte dienstermyn), 21/04/2012 –
[NGK: Laeveld, 1974. Rustenburg-Bergsig, 1982. Villieria-Oos, 2002. Waverley, 2009.]

DE BEER, JAN ALBERT
(11/05/1938) B.A., B.D. 
AP Kerk: 23/03/1993 
Namakwaland, 01/06/1993 – 21/05/1995
Pretoria-Oos (beperkte opdrag), 28/05/1995 – 30/09/1995
Pretoria-Oos, 01/10/1995 – Emeriteer 31/05/2008
George (beperkte dienstermyn), 17/01/2009 – 31/07/2010
George/Knysna (beperkte dienstermyn), 01/08/2010 – 31/05/2011
George (beperkte dienstermyn), 01/06/2011 – 31/12/2011
[NHK: Groot-Marico, 1963. Potchefstroom/Heidelberg (studente-leraar), 1966. Barberton/Komatipoort, 1968. Rustenburg-Oos, 1978. Ottosdal, 1984. Emeriteer, 1987.]

DE LANGE, LAMBERTUS LOCHNER EKSTEEN
(24/01/1942) B.A. Hons., B.Th., Lis.Teol., M.Th. (Ekklesiologie)
AP Kerk: 28/01/1997
Bainsvlei, 01/03/1997 – Emeriteer 31/03/2005
Reddersburg (beperkte dienstermyn), 16/10/2005 – 30/11/2009
Winburg/Theunissen (beperkte dienstermyn), 01/11/2015 – 31/12/2018
[NGK: Sondagsrivier-Suid, 1968. Die Vlakte, 1971. Zeelandsnek, 1974. Vierfontein, 1984 -1996.]

DU PREEZ, IGNATIUS PETRUS
(25/06/1943) B.D., Dipl. Teol., B.A. Hons., M.Th. (Praktiese Teol.)
AP Kerk: 11/08/1991
Brakpan, 13/09/1991 – 29/02/1992
Brakpan/Benoni, 01/03/1992 – 31/12/2005
Brakpan, 01/01/2006 – 30/04/2013
Brakpan/Benoni, 01/05/2013 – 31/01/2014
Brakpan, 01/02/2014 – Emeriteer 30/04/2017
Benoni/Kempton Park (beperkte dienstermyn), 18/11/2017 –
[NGK: Dalview (Brakpan), 1978-1991.]

ELLIS, JOHANNES HENDRIK
(02/12/1947) B.A., B.Th., M.Th., D.Th. (Diakoniologie)
AP Kerk: 24/02/1991
Groblersdal, 13/04/1991 – 07/08/1994
Verwoerdburg, 13/08/1994 – 14/01/1996
Biesiesvlei, 19/01/1996 – 27/04/1997
Verwoerdburg, 02/05/1997 – 18/07/2004
Tygerberg, 31/07/2004 – Emeriteer 30/11/2017
[NGK: Humansdorp, 1979. Clocolan, 1982.]

ENGELBRECHT, JOHANNES HERMANUS
(07/08/1949) B.A., Dipl. Teol. 
AP Kerk: 19/08/1987
Bethlehem, 21/09/1987 – 12/04/1998
Bloemfontein-Noord, 18/04/1998 – Emeriteer 31/05/2006
Smithfield/Bethulie (beperkte dienstermyn), 01/01/2008 – 31/07/2010
Bethulie (beperkte dienstermyn), 01/08/2010 –
[NGK: Jan Kempdorp, 1975. Estoire, 1978. Germiston-Suid, 1983.]

FOURIE, MATTHEUS GERHARDUS
(24/03/1938) B.A., Kand. Sert. Teol., M.A. (Volkekunde) 
AP Kerk: 09/11/1988
Paul Roux/Lindley, 15/01/1989 – 06/08/1994
Hoopstad, 13/08/1994 – Emeriteer 30/03/2003
Reddersburg (beperkte dienstermyn), 26/10/2003 – 30/04/2005
[NGK: Piet Retief, 1963. Theunissen, 1972. Noordhoek, 1978.]

HARTZENBERG, MARIUS JOHANNES
(10/11/1949) B.A., Dipl. Teol. 
AP Kerk: 18/10/1987
Sannieshof/Alfa, 18/10/1987 – 07/03/2010
Oudtshoorn, 21/03/2010 – 30/06/2012
Oudtshoorn/George, 01/07/2012 – 31/03/2013
Oudtshoorn, 01/04/2013 – Emeriteer 31/08/2014
Oos-Rand (beperkte dienstermyn), 18/04/2015 – 05/06/2016
Kleinfontein (beperkte dienstermyn), 12/06/2016 –
[NGK: Dienspligkapelaan SAW, 1977. NGKA: Dewetsdorp, 1978. NGK: Tempe-SAW, 1980.]

HOFFMAN, STEPHANUS
(14/04/1953) B.A., H.O.D., VDO, B.D. 
AP Kerk: 19/10/2011
Reisende leraar, 01/11/2011 – 31/12/2011
Orania/Hopetown, 21/01/2012 – Emeriteer 31/01/2018 
Orania/Hopetown (beperkte dienstermyn), 15/07/2018 – 31/12/2019

JACOBS, JOHANNES ALBRECHT
(02/12/1953) B.A. Hons. (Staatsleer), B.Th., Dipl. Teol.
AP Kerk: 04/03/1990
Senekal, 28/04/1990 – 11/04/1993
Bainsvlei, 24/04/1993 – 28/07/1996
Wesselsbron/Odendaalsrus, 04/08/1996 – 22/03/1998
Vryheid, 04/04/1998 – 30/09/2001
Bethlehem, 14/10/2001 – 31/01/2009
Bainsvlei, 07/02/2009 – 21/01/2018
Groter Durban, 28/01/2018 – Emeriteer 21/04/2019
Oudtshoorn (beperkte dienstermyn), 03/08/2019 –
[NGK: Drakensberg Vallei, 1987.]

JACOBS, LOUIS HENDRIK
(20/09/1941) B.Com., Dipl. Teol.
AP Kerk: 07/09/1987
Graniet, 17/10/1987 – 15/01/1996
Gordonia, 20/01/1996 – 30/11/2002
Lebombo, 07/12/2002 – Emeriteer 30/09/2006
Lebombo (beperkte dienstermyn), 01/10/2006 – 31/01/2014
[NGK: Sabie, NGK: Dendron, 1977.]

JANSE VAN RENSBURG, COENRAAD JACOBUS
(04/05/1939) B.A., Dipl. Teol.
AP Kerk: 16/01/1988
Groter Durban/Suidkus, 17/01/1988 – 29/02/1992
Groter Durban, 01/03/1992 – 04/02/1995
Groter Durban/Pietermaritzburg, 05/02/1995 – Emeriteer 31/12/1999
Newcastle/Utrecht, 23/09/2000 – 31/03/2002
Gelofte-Pietermaritzburg (beperkte dienstermyn), 14/04/2002 – 17/09/2006
Newcastle, Dundee/Glencoe (beperkte dienstermyn), 30/09/2006 – 31/07/2016
Newcastle (beperkte dienstermyn), 01/08/2016 – 31/12/2019
[NGK: Utrecht/Paulpietersburg, 1965. Vryheid, 1969. NGK: Fynnland 1972.]

KOTZE, PETRUS BENJAMIN
(26/11/1941) B.A., B.Th., Lis. Teol. 
AP Kerk: 27/01/1989
Randfontein/Carletonville, 13/05/1989 – Emeriteer 26/11/2006
[NGK: Kango-vallei, 1971. Florandia, 1975.]

KRUGER, CHRISTIAAN JOHANNES
(08/06/1946) B.A., B.D. 
AP Kerk: 20/11/1991
Nelspruit, 01/02/1993 – 07/11/1994 (band losgemaak KO Art. 19)
Nigel (beperkte dienstermyn), 01/07/2000 – 31/12/2003
Beroepbaar
Messina (hulpdiens), 01/02/2005 – 25/08/2007
Emeriteer 15/03/2007
Messina (beperkte dienstermyn), 26/08/2007 – 27/03/2011
Koedoesrand (beperkte dienstermyn), 10/04/2011 – 30/09/2014
[NHK: Volksrust, 1977. Groot-Marico, 1980. Parys-Vredefort, 1984.]

LE ROUX, GABRIËL GIDEON
(19/09/1940) B.A., B.Th. 
AP Kerk: 01/04/1990 
Somerset-Oos/Graaff-Reinet/Adendorp/Fort Beaufort/Aberdeen, 09/06/1990 – 06/11/1997 
Potchefstroom, 22/11/1997 – Emeriteer 30/09/2002
Kareedouw (beperkte opdrag), 01/10/2002 – 31/01/2006
Jeffreysbaai (beperkte dienstermyn), 16/07/2017 – 28/02/2018
[NGK: Oos Londen-Suid, 1967. Port Elizabeth-Wes, 1970. Alexandria, 1974. Cradock, 1980.]

LOUW, LOUIS
(10/12/1937) B.A., Dipl. Teol.
AP Kerk: 28/01/2003
Clocolan (beperkte dienstermyn), 15/03/2003 – 31/12/2016
[NGK: Jagersfontein, 1963. Delportshoop, 1967. Suidrand, 1970. S.W.A.Koës, 1974. Memel, 1977. Radio Kansel, 1997.]

LOUW, REINIER WILLEM
(16/08/1942) H.P.O.S. (Musiek), B.A., U.D.K., B.Th., Lis. Teol., B.Ed., M.Th., Ph.D.
AP Kerk: 03/12/1987
Goudveld-Sentraal/Hennenman, 16/01/1988 – 31/12/1990
Welkom/Odendaalsrus/Bultfontein, 01/01/1991 – 30/09/1993
Piketberg, 23/01/1994 – 30/01/2000
Riversdal, 06/02/2000 – 19/08/2009
Emeriteer 30/09/2009
Uittrede 10/11/2009
Herstel status (Emeritus) 02/09/2010
Heidelberg-Kaap (beperkte dienstermyn), 24/10/2010 – 31/01/2013
De Aar/Carnarvon (beperkte dienstermyn), 01/02/2013 – 31/12/2013
De Aar/Carnarvon/Britstown/Van Wyksvlei (beperkte dienstermyn), 01/01/2014 – 30/06/2015
De Aar/Carnarvon/Britstown/Van Wyksvlei/Prieska (beperkte dienstermyn), 01/07/2015 –

MALAN, DANIËL JACOBUS
(26/03/1948) B.A., B.Th., Lis. Teol. 
AP Kerk: 26/10/1990 
Vereeniging, 19/01/1991 – 30/11/1995
Senekal, 02/12/1995 – 30/09/1997
Vrede, 01/10/1997 – 31/03/2000
Lichtenburg, 14/04/2000 – 31/05/2005
Biesiesvlei, 04/06/2005 – 05/07/2009
Hoopstad, 11/07/2009 – Emeriteer 31/10/2014
Derby (beperkte dienstermyn), 17/01/2015 – 31/12/2016
Coligny (beperkte dienstermyn), 15/01/2017 – 31/12/2019
[NGK: Uitenhage, 1975. Port Elizabeth, 1979. Brakpan, 1985.]

MARAIS, CHARL FRANCOIS
(05/05/1949) B.A., B.D. 
AP Kerk: 26/08/1998 
Migdol, 03/10/1998 – 15/04/2000 (band losgemaak KO Art. 19)
Bronkhorstspruit, 29/07/2000 – 31/10/2010 (band losgemaak KO Art. 19)
Emeriteer 31/01/2011
[NHK: Kroonstad, 1977. Barberton, 1980. Johannesburg-Middestad, 1990-1991.]

MARAIS, FRANDU SCHREUMAR
(30/01/1941) B.Th., Dipl. Teol.
AP Kerk: 19/10/1999
De Aar/Britstown/Hanover/Strydenburg/Victoria-Wes, 08/01/2000 – Emeriteer 31/01/2006
De Aar/Britstown/Hanover/Strydenburg/Victoria-Wes (beperkte dienstermyn), 01/02/2006 – 31/08/2006
De Aar/Britstown/Hanover/Strydenburg (beperkte dienstermyn), 01/09/2006 – 31/12/2007
De Aar/Britstown/Hanover/Strydenburg/Prieska (beperkte dienstermyn), 01/01/2008 – 31/12/2009
De Aar/Britstown/Hanover/Carnarvon/Vanwyksvlei/Prieska (beperkte dienstermyn), 01/01/2010 – 31/12/2010
[NGK: Randfontein, 1981-1990.]

MARÈ, ROELOF
(19/07/1940) B.Com., Th.B., H.O.D., B.Ed., D.Th. (Kerkreg), D.Th. (Dogmatiek) 
AP Kerk: 01/02/1988 
Tuinplaas/Warmbad/Waterberg, 13/02/1988 – 26/11/1989
Teol. Skool: Professor, 01/12/1989 – 31/12/1999
Professor AP Akademie, 01/01/2000 – 31/12/2015
Hoëveldrif (beperkte opdrag), 19/01/1991 – 02/08/1992 
Tuinplaas (beperkte opdrag), 09/08/1992 – 31/10/2000
Pretoria-Oos (beperkte opdrag), 05/11/2000 – Emeriteer 31/07/2005
Pretoria-Oos (beperkte opdrag), 01/08/2005 – 12/11/2005
Derby (beperkte opdrag), 13/11/2005 – 16/02/2014
Cullinan-Rayton (beperkte dienstermyn), 13/04/2014 – 31/12/2017
[Geref. Kerk: Empangeni, 1974. Klipriviersberg, 1977. Odendaalsrus, 1982. Johannesburg-Suid, 1985.]

MÜLLER, MATTHYS GERHARDUS
(08/09/1947) B.A., B.Th., Lis. Teol.
AP Kerk: 03/04/1998
Marble Hall/Roedtan, 01/02/2003 – Emeriteer 30/09/2017
Middelburg (beperkte dienstermyn), 13/01/2019 – 
[NGK: Napier, 1973. Thornton, 1979-1996.]

NAGEL, ALWYN JOHANNES
(12/05/1931) B.A., B.Th., Lis. Teol.
AP Kerk: 28/01/2004
Clanwilliam (beperkte dienstermyn), 29/02/2004 – 31/08/2005
[NGK: Aroab, 1970-1976. Leonardville, 1976-1984. Garies, 1987-1993.]

NEVELING, FREDERIK JACOBUS JOHANNES
(13/09/1949) B.Th., M.Th., D.D. (Homiletiek), Ph.D. (Kerkgeskiedenis)
AP Kerk: Legitimasie, 27/11/2013
Carolina, 28/03/2014 – Emeriteer 30/04/2016
Brits (beperkte dienstermyn), 30/06/2018 –

OLIVIER, PHILIPPUS JOHANNES LODEWYK
(27/09/1946) B.A., B.D. 
AP Kerk: 23/03/1993 
Jamestown/Maclear/Elliot/Barkly-Oos, 02/05/1993 – 18/03/1996
Jamestown/Zastron/Smithfield, 25/03/1996 – 29/12/1996 
Tygerberg, 11/01/1997 – 11/01/1998
Jamestown/Grens, 18/01/1998 – 20/06/1999 
Paul Roux, 27/06/1999 – 31/12/1999
Paul Roux/Senekal, 01/01/2000 – 2004
Paul Roux/Senekal/Marquard, 01/12/2004 – 22/07/2006 (band losgemaak KO Art. 19)
Beroepbaar, 22/07/2006 
Gordonia, 20/01/2007 – Emeriteer 31/05/2012
Vaalharts (beperkte dienstermyn), 02/06/2012 – 28/02/2014
Clanwilliam (beperkte dienstermyn), 30/01/2016 – 28/02/2018

POTTAS, ROELOF JOHANNES HENDRIK
(04/02/1937) B.A. Hons., Lis. Teol.
AP Kerk: 16/06/1988 
Vaalharts-Suid/Christiana/Reivilo, 06/08/1988 – 31/08/1996
Vaalharts-Suid/Reivilo, 01/09/1996 – Emeriteer 30/11/1997
Reivilo (hulpdiens), 30/11/1997 –
[NGK: Amalia, 1964. Noorderharts, 1969. Demissie, verdere studie, 1971. Triomf, 1974. Hartswater, 1979-1988.]

RAUTENBACH, NICOLAAS JACOBUS
(11/08/1936) B.A. Hons., Kand. Sert. Teol., M.A. (Komm.) 
AP Kerk: 31/08/1987 
Moot-Sentraal/Verwoerdburg, 05/09/1987 – 16/05/1988 
Pretoria-Oos, 22/05/1988 – 02/03/1997 
Welbekend, 08/03/1997 – 09/11/1997
Welbekend/Pretoria Suiderlig, 09/11/1997 – 15/07/2004
Pretoria Suiderlig, 18/07/2004 – Emeriteer 31/12/2013
Wesmoot (beperkte dienstermyn), 04/03/2017 – 04/09/2019
[NGK: Delportshoop, 1963. Ebenhaeser, 1966. Edenvale-Noord, 1972. TWR, 1980. Radiokansel: adj.direkteur – programme, 1981. Wierdapark-Suid, 1982.]

RHEEDER, JOHANNES MEYER
(02/08/1939) B.A., B.Th., L.Th., H.O.D.
AP Kerk: 27/07/1987 
Heidelberg/Vereeniging, 06/09/1987 – 31/05/1988 
Heidelberg/Villiers, 01/06/1988 – 30/04/1989 
Heidelberg/Nigel, 01/05/1989 – Medies ongeskik 01/09/1996
Gordonia/Kakamas, 01/11/2003 – Emeriteer 31/10/2006
Balfour (beperkte dienstermyn), 05/11/2006 – 31/08/2007
Balfour/Villiers (beperkte dienstermyn), 01/09/2007 – 20/02/2011
Vereeniging (beperkte dienstermyn), 26/02/2011 –
[NGK: Albanie, 1967. Herold, 1970. Demissie, 1985.]

ROETS, SAREL ARNOLDUS
(22/09/1954) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 20/11/2003
Coligny, 17/01/2004 – 30/09/2007
Kimberley, 06/10/2007 – Emeriteer 28/02/2019

ROODT, JAMES JOHANNES JAKOBUS
(01/10/1953) B.A., B.Th., Lis. Teol.
AP Kerk: 23/08/1989 
Harrismith/Warden, 23/09/1989 – 07/04/1991 
Petrusburg/Koffiefontein, 14/04/1991 – 09/01/1994 
Bloemhof, 15/01/1994 – Medies ongeskik 21/03/2000
[NGK: Simonstad, 1985.]

SMIT, GERT
(18/09/1946) B.A., Th.B.
AP Kerk: 05/06/1990 
Parys, 11/08/1990 – 16/03/1997 
Christiana, 23/03/1997 – 31/12/2007
Christiana/Bloemhof, 01/01/2008 – Emeriteer 31/03/2012
[Geref Kerk: Uitschot, 1974. Marble Hall, 1976.]

SMITH, HENDRIK JOHANNES
(28/03/1944) B.A.Hons., M.A. (Sosiologie), M.Th., D.Litt. et Phil. (Sosiologie)
AP Kerk: 01/01/1991
Dosent: Hugenote Kollege, 01/01/1991 – 30/06/1991
Worcester/Tygerberg (preekhulp), 01/01/1991 – 04/07/1992 
Worcester/Paarl, 05/07/1992 – 04/12/1993
Worcester/Tygerberg, 05/12/1993 – 29/12/1996
Worcester, 30/12/1996 – 28/02/1997
Afdelingshoof Publikasies. Redakteur Die Boodskapper, 01/03/1997 –Emeriteer 31/03/2009
Hartbeespoort (beperkte opdrag), 18/01/1998 – 31/12/2002
Waarnemend: Redakteur Die Boodskapper, 01/08/2011 – 30/04/2013
[NGK: Seinheuwel, 1969. Dagbreek, 1972. Heidelberg Tvl., 1979. Hugenote Kollege, 1980.]

SNYMAN, THEUNIS MARTHINUS
(20/09/1946) B.A., Dipl. Teol., D.D., T.H.O.D. 
AP Kerk: 20/11/2001 
Rustenburg, 02/02/2002 – Emeriteer 31/03/2012
Johannesburg (beperkte dienstermyn), 29/07/2012 – 31/05/2015
Vanderbijlpark (beperkte dienstermyn), 06/06/2015 – 31/07/2019
[NGK: Witfield, 1977. Edenvale-Noord, 1980.]

STANS, PETER GIDEON
(20/06/1959) B.A., B.D., Dipl. Teol. 
AP Kerk: 01/09/1987 
Olifantshoek/Kathu, 19/09/1987 – 31/01/1988
Olifantshoek/Kathu/Kuruman, 01/02/1988 – 27/09/1989
Olifantshoek/Kathu/Kuruman/Postmasburg, 28/09/1989 – 31/12/1991
Olifantshoek/Postmasburg, 01/01/1992 – 17/08/1996 
De Aar/Hanover/Britstown, 07/09/1996 – 28/02/1997
De Aar/Hanover/Britstown/Strydenburg, 01/03/1997 – 28/03/1999 
Kathu/ Britstown/De Aar/Hanover, 10/04/1999 – 30/09/1999
Kathu/Kuruman, 01/10/1999 – Emeriteer 30/06/2015
[NGK: Twee jaar Dienspligkapelaan, Hulpposte in Boksburg-Noord en Klipfontein.]

THERON, JOHANNES HENDRIK
(08/12/1947) B.A., B.Th., M.Th. (Ekklesiologie)
AP Kerk: 25/07/1987
Heilbron, 29/08/1987 – 30/04/1989 
Outjo (Namibië), 05/05/1989 – 24/04/1990 
Bothaville/Wesselsbron, 13/05/1990 – 21/02/1993 
Klerksdorp, 20/03/1993 – 18/01/1998 
Potgietersrus, 24/01/1998 – 25/01/2004
Hoopstad, 07/02/2004 – Emeriteer 30/09/2006
Potgietersrus (beperkte dienstermyn), 28/04/2007 – 31/03/2009
Orkney (beperkte dienstermyn), 18/04/2009 – 31/05/2012
Bothaville (beperkte dienstermyn), 03/06/2012 – 03/06/2018
Bothaville (beperkte dienstermyn), 24/02/2019 –
[NGK: Senekal, 1983. Heilbron, 1986.]

VAN DEN BERG, ANDRÉ ETIENNE
(16/01/1952) B.A., M.Th. (Ou Testament), Dipl. Personeelbestuur
AP Kerk: 24/09/1987
Paarl, 09/11/1987 – 24/09/1988
Moot-Sentraal, 30/09/1988 – Emeriteer 31/01/2017
[NGK: Vasco, 1978. Velddrif, 1981.]

VAN DER MERWE, JOHANNES DEWALD
(22/04/1936) B.A., Dipl. Teol.
AP Kerk: 16/08/1988 
Frankfort, 22/10/1988 – 11/01/1998 
Lichtenburg, 17/01/1998 – 20/08/2000
Naboomspruit, 02/08/2000 – Emeriteer 30/04/2006
Brandfort (beperkte dienstermyn), 17/05/2008 – 03/04/2011
Vanderbijlpark (beperkte dienstermyn), 09/04/2011 – 30/04/2015
[NGK: Nkana, 1962. Bainsvlei, 1964. Jagersfontein, 1967. Brixton, 1972. Welkom-Noord, 1976. Waterbron, 1981. Kempton Park, 1988.]

VAN HEERDEN, ADRIAAN LOUIS
(24/12/1958) B.A., B.D., Dipl. Teol. 
AP Kerk: 02/12/1991 
Derby, 02/12/1991 – 30/10/1994 
Clocolan, 05/11/1994 – 27/07/1997
Heilbron, 02/08/1997 – 28/07/2002
Groblersdal, 04/08/2002 – 31/07/2007
Nelspruit, 05/08/2007 – 31/01/2013
Nelspruit/Witrivier, 01/02/2013 – 30/11/2013
Nelspruit, 01/12/2013 – Emeriteer 30/06/2014
[NGK: Sonop, 1988.]

VAN JAARSVELD, ALBERT STEPHANUS
(01/09/1935) B.A., B.V.Sc., B.Th. 
AP Kerk: 01/09/1987 
Pietersburg, 20/09/1987 – Emeriteer 31/12/2001
Cullinan/Rayton (beperkte dienstermyn), 05/10/2003 – 31/12/2004
Kleinfontein (beperkte dienstermyn), 06/02/2005 – 28/02/2015
[NGK: Bakenberg, 1968. NGK: Upington Oos, 1973. Sonhoogte, 1980.]

VAN ROOYEN, HENDRIK BELTAZER
(20/11/1954) B.A., B.D.
AP Kerk: 10/11/1991
Orania, 07/03/1992 – 27/10/1996
Graniet, 09/11/1996 – 30/09/2000
Groter Durban, 07/10/2000 – Emeriteer 31/03/2017
[NHK: Stoffberg/Roossenekal, 1985.]

VAN SCHALKWYK, MICHAEL JOHANNES
(03/07/1929) B.A., B.D.
AP Kerk: 14/08/1995 
Lydenburg (beperkte dienstermyn), 01/03/1998 – 31/03/2001
Tuinplaas (beperkte dienstermyn), 01/04/2001 – 28/02/2018
[NHK: Bethal, 1958. Bronkhorstspruit, 1963. Randburg, 1967. Delmas, 1971. Groblersdal, 1982. Emeriteer, 1995.]

VAN STADEN, ADRIAAN STEFANUS (sr.)
(28/09/1950) B.A., B.Th.
AP Kerk: 06/07/1987 
Klerksdorp, 12/09/1987 – 28/08/1988 
Somerset-Oos/Barkly-Oos/Steynsburg/Aberdeen/Venterstad/Graaff-Reinet/Fort-Beaufort/Jamestown, 03/09/1988 – 03/12/1989 
Ermelo, 06/01/1990 – 31/08/1994 
Thabazimbi, 11/09/1994 – 27/07/1997 
Brits, 02/08/1997 – 04/03/2003 (band losgemaak KO Art. 17) 
Beroepbaar, 08/05/2003
Greylingstad, 29/06/2003 – 31/01/2006
Greylingstad/Villiers, 01/02/2006 – 29/02/2008 (band losgemaak KO Art. 19)
Assistent-argivaris (deeltyds), 07/09/2004 – 30/06/2007
Argivaris (deeltyds), 01/07/2007 – 31/12/2008
Emeriteer 31/03/2008
Argivaris 01/01/2009 – 31/12/2016
[NGK: Halfweghuis, 1978. Excelsior, 1982. Bospoort, 1985]

VAN STADEN, FRANCOIS ALWYN HUGO
(15/01/1927) B.A., Dipl. Teol., B.D., B.A. (S.W.), D.D. (Gesk. van die Christendom en Kerkreg)
AP Kerk: 01/11/1987 
Administrateur Sentrale Kerkkantoor en Kuratorium, 01/12/1987 – 30/06/1988 
Cullinan/Rayton (beperkte opdrag), 05/06/1988 – 02/08/1992 
Teol. Skool: Professor en Rektor, 01/12/1988 – 31/12/1999
Rektor en professor AP Akademie, 01/01/2000 – 31/12/2008 
Professor AP Akademie, 01/01/2009 – 31/03/2015
Ottosdal (beperkte opdrag), 08/08/1992 – 12/12/2004
Welbekend (beperkte opdrag), 09/04/2005 – 09/11/2010
Grootfontein (Tvl.), (beperkte dienstermyn), (was Welbekend), 10/11/2010 -30/09/2016
[NGK: Edenvale, 1953. LPR, 1974-1981. LV, 1981-1987.]

VAN WYK, WYNAND JACOBUS DAVEL
(02/03/1936) B.A., Dipl. Teol.
AP Kerk: 16/10/1995 
Laersdrif, 21/06/1996 – 04/05/1997 
Delmas, 17/05/1997 – Emeriteer 18/05/2003
Ermelo (beperkte opdrag), 01/06/2003 – 24/05/2009
Vaalwater (beperkte dienstermyn), 30/05/2009 – 31/12/2012
[NGK: Blinkpan, 1964. Rynfield, 1969. Lydenburg, 1972. Witbank, 1977. Merlindale, 1980. LV, 1987-1994.]

VENTER, JACOBUS JOHANNES
(09/02/1937) B.A. Hons, Th.B., M.A. (Sosiologie) 
AP Kerk: 11/03/1989 
Bloemhof/Schweizer-Reneke, 16/04/1989 – 28/02/1991
Bloemhof/Hoopstad, 01/03/1991 – 28/02/1992 
Bloemhof/Hoopstad/Hertzogville, 01/03/1992 – 29/03/1993 
Hertzogville, 04/04/1993 – Emeriteer 20/06/1995
[Geref. Kerk: Vanderbijlpark, 1975. Randfontein, 1979. Schweizer-Reneke, 1982-1989.]

VENTER, JURIE JOHANNES
(25/03/1942) B.A., Th.B.
AP Kerk: 09/06/1988 (Reisend)
Verwoerdburg, 12/08/1988. Fochville, 04/03/1989. Potchefstroom, 29/10/1989
Marble Hall, 28/03/1992 – 23/01/1994 (band losgemaak KO Art. 17) 
Beroepbaar, 18/08/2005
Cullinan-Rayton, 23/10/2005 – Emeriteer 25/03/2007
Cullinan-Rayton (beperkte dienstermyn), 06/05/2007 – 30/09/2013
Tuinplaas (beperkte dienstermyn), 06/05/2018 –
[Geref. Kerk: Ladysmith/Escourt 1967; Alberton 1970; Tsumeb/Otjiwarongo 1972; Vryheid 1976; Ass. Redakteur “Die Kerkblad” 1987.]

VILJOEN, ERNST MÖLLER
(23/01/1954) B.A. Hons. (Grieks), M.A. (Grieks), Th.B., Th.M., Th.D. (Kerkreg) 
AP Kerk: 05/06/1990 
Outjo, 04/08/1990 – 29/06/1991
Outjo/Grootfontein, 30/06/1991 – Medies ongeskik 10/01/2015
Emeriteer 
31/01/2019[Lektor PU vir CHO, 1975. Geref. Kerk: Stilfontein, 1981. Laeveld, 1985-1990.]

VILJOEN, JAN POSTHUMUS
(18/09/1935) B.A., B.Th.
AP Kerk: 23/03/2006
Mooinooi (beperkte dienstermyn), 20/05/2006 – 31/10/2008
Thabazimbi (beperkte dienstermyn), 31/05/2009 – 31/08/2011
[NGK: Villiers, 1963. Krugersdorp-Suid, 1965. Vryheid-Oos, 1968. Willowmore, 1975. Brits, 1978. Limpopo, 1999.]

VISSER, GERT PETRUS
(04/05/1956) B.A., B.D.
AP Kerk: 25/11/1997 
Dendron, 10/01/1998 – 18/02/2001
Olifantshoek/Postmasburg, 04/03/2001 – 11/09/2007
Petrusburg/Koffiefontein/Jagersfontein-Fauresmith, 22/09/2007 – 31/12/2008
Petrusburg/Koffiefontein, 01/01/2009 – Emeriteer 30/09/2011
Vaalharts (beperkte dienstermyn), 19/07/2015 –
[NHK: Stella, 1982. Hartbeesfontein, 1984. Makwassie, 1985. Sannieshof, 1992-1997.]

VON WIELLIGH, HENDRIK EFRAIM
(17/01/1945) B.A., B.Th., Dipl. Landbou
AP Kerk: 02/02/1993 
Keetmanshoop, 05/06/1993 – 30/08/1998 
Gobabis, 02/07/2000 – Emeriteer 01/12/2002
Gobabis (beperkte dienstermyn), 02/12/2002 – 08/08/2018
[NGK: Kamanjab, 1980.]

WIID, LOUIS ANDRÉ
(25/05/1947) B.A. Hons., Dipl. Teol., B.Th. Hons. Unisa, B.Ed., T.H.O.D, B.Th. 
AP Kerk: Legitimasie, 21/11/2001 
Hoëveldrif, 19/01/2002 – 31/05/2005
Hugenote-vallei, 04/06/2005 – Emeriteer 28/02/2012
Kakamas/Pofadder (beperkte dienstermyn), 01/05/2012 – 31/03/2018
Kakamas/Gordonia (beperkte dienstermyn), 01/04/2018 –

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial