KAAP

ABERDEEN: 16/11/1988  B44 D17 
Eredienste: AP kerkgebou Greystraat Aberdeen, 11:00; Graaff-Reinet, 09:00.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: Mev. AS Erasmus Berrangeweg 79 Adendorp 6282; e-pos: aberdeen@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Muller.

AGGENEYS: kyk Namakwaland.

ALBERTINIA: 22/01/1993 B66 D11
Eredienste: AP kerkgebou Albertinia, 08:30.
Bedieningsooreenkoms met Riversdal.
Leraar:
 Ds. DFM Cronjé. 
Saakgelastigde: 
WA Theron Posbus 111 Albertinia 6695; e-pos: albertinia@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. WA Theron.

ALEXANDERBAAI: kyk Namakwaland.

ALGOA: kyk Port Elizabeth.

BARKLY-OOS: 14/04/1988 B73 D36
Eredienste: AP kerkgebou Van der Merwestraat Barkly-Oos, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Steynsburg.
Leraar: 
Ds. MJ Mattheus.
Saakgelastigde: GG van Zyl Posbus 202 Barkly-Oos 9786; e-pos: barklyoos@apk.co.za
Kassier: 
Mev. SM Labuschagne. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J du Randt.

BARKLY-WES: 15/01/1988 BD0
Eredienste: AP kerkgebou Kareestraat 17 Barkly-Wes, 10:00.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: SC Redelinghuis Posbus 1 Barkly-Wes 8375; e-pos: barklywes@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. K Snyman.

BEAUFORT-WES: 09/08/1987 B35 D3
Eredienste: AP kerksaal Blythstraat 32 Beaufort-Wes, 10:00; 16:00 (winter); 17:00 (somer).
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: Mev. L Barnard Posbus 7 Beaufort-Wes 6970; e-pos: beaufortwes@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. PG Kritzinger.

BRAKRIVIER: 01/02/1993 B88 D10
Eredienste: Seesterlaan 2A Reebokhoogte, 09:30.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: S Olivier Posbus 700 Hartenbos 6520; e-pos: brakrivier@apk.co.za
Kassier: Mev. E Olivier.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D du Plessis.

BRITSTOWN: 23/03/1988 B5 D0
Eredienste: AP kerkgebou Waterkantstraat Britstown, 11:00.
Bedieningsooreenkoms met De Aar. 
Leraar: 
Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde: 
Mev. S Smith Posbus 28 Britstown 8782; e-pos: britstown@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. GWA Rust.

CALVINIA: 27/11/1990 B14 D2
Eredienste: AP kerkgebou Paul Krugerstraat Calvinia, 10:00.
Leraar: Vakant. 
Saakgelastigde: Vakant.
Kassier: H Fick Posbus 469 Calvinia 8190; e-pos: calvinia@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. F le Roux.

CARNARVON: 25/04/1988 B15 D4
Eredienste: AP kerkgebou De Villiersstraat Carnarvon, 09:00 (elke tweede Sondag van die maand). 
Bedieningsooreenkoms met De Aar.
Leraar: 
Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde: 
Mej. L Williams Posbus 103 Carnarvon 8925; e-pos: carnarvon@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. AJ van Aswegen.

CLANWILLIAM: 07/02/1988 B87 D19
Eredienste: AP kerkgebou Voortrekkerstraat, 09:00. 
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. MJE Gey van Pittius Posbus 182 Clanwilliam 8135; e-pos: clanwilliam@apk.co.za
Kassier: 
Mev. A de Beer. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JP Smit.

DE AAR: 07/03/1988 B40 D15
Eredienste: AP kerk gemeentesentrum Hoofstraat 80 De Aar, 09:00; 18:30.
Bedieningsooreenkomste met Carnarvon, Britstown, Vanwyksvlei en Prieska.
Leraar: Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: J Viljoen Posbus 301 De Aar 7000; e-pos: deaar@apk.co.za
Kassier: Mev. H Mugglestone.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. WCN du Toit.

DOUGLAS: 03/08/1987 B48 D15
Eredienste: AP kerksentrum h/v Barkly- en Arnotstraat Douglas, 12:00.
Leraar: Vakant. 
Saakgelastigde: Mev. R du Preez Posbus 403 Douglas 8730; e-pos: douglas@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D du Preez.

FRASERBURG: 14/10/1988 B26 D0
Eredienste: AP kerkgebou Cilliersstraat Fraserburg, 10:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. I van Schalkwyk Posbus 168 Fraserburg 6960; e-pos: fraserburg@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. S van Schalkwyk.

GANSBAAI: 15/10/2000 B45 D4
Eredienste: Birkenhead Bootklub-saal, 10:00.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: Mev. A Otto Posbus 364 Gansbaai 7220; e-pos: gansbaai@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. F van der Westhuizen.

GEORGE: 28/08/1987 B120 D21
Eredienste: AP kerkgebou h/v St. Paul’s- en Johnstraat Denneoord George, 09:30.
Leraar: Ds. HJ Jones.
Saakgelastigde: 
ED Claassen Posbus 10496 George 6530; e-pos: george@apk.co.za
Kassier:
 LJ Janse van Rensburg. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. WJ Mouton.

GORDONIA: 25/11/1987 B314 D83
Eredienste: AP kerkgebou 4de laan 28 Oosterville Upington, 09:00; 18:30 (elke eerste en derde Sondag).
Bedieningsooreenkoms met Kakamas. 
Leraars: Ds. JH Bisschoff; ds. LA Wiid.
Saakgelastigde: Mev. EH de Jongh Posbus 790 Upington 8800; e-pos: gordonia@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. D Longland.

GRIEKWASTAD: 11/02/1991 B30 D10
Eredienste: AP kerkgebou Hoofstraat Griekwastad, 15:00.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: H Brits Posbus 114 Campbell 8360; e-pos: griekwastad@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. T Momberg.

HARDEVELD: 27/11/1994 B30 D5
Eredienste: Bitterfontein, 08:30 (tweede Sondag van die maand); 10:30 (vierde Sondag van die maand).
Bedieningsooreenkoms met Olifantsrivier.
Leraar: 
Ds. JD Fourie.
Saakgelastigde: Mev. RH van der Westhuizen Posbus 35 Nuwerus 8201; e-pos: hardeveld@apk.co.za 
Kassier: 
K Nel. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. DG van der Westhuizen.

HOPETOWN: 24/05/1995 B24 D10
Eredienste: AP kerkgebou Van Riebeeckstraat Hopetown, 11:00.
Bedieningsooreenkoms met Orania.
Leraar: 
Ds. RK Combrink.
Saakgelastigde: Mev. S Schutte Posbus 302 Hopetown 8750; e-pos: hopetown@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. SW Koekemoer.

HUGENOTE-VALLEI: 30/08/1987 B130 D12
Eredienste: AP kerkgebou h/v Berg en Dal- en Richelieustraat Wellington, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Worcester.
Leraar:
 Ds. RH Botes.
Saakgelastigde: T Spies Posbus 539 Wellington 7655; e-pos: hugenotevallei@apk.co.za 
Kassier: Mev. C Smith.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. N de Klerk.

JAMESTOWN: 03/07/1988 B13 D7
Eredienste: AP kerkgebou Wepenerstraat Jamestown, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Steynsburg.
Leraar: Ds. MJ Mattheus.
Saakgelastigde: WH Wagenaar Posbus 32 Jamestown 9742; e-pos: jamestown@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. WH Wagenaar.

JAN KEMPDORP: kyk Vaalharts.

JEFFREYSBAAI: 08/03/1992 B199 D29
Eredienste: AP kerkgebou Dollyvardenstraat Jeffreysbaai, 09:00; 18:00 (elke tweede Sondag van die maand).
Bedieningsooreenkoms met Somerset-Oos.
Leraar: 
Ds. LD Greyling.
Saakgelastigde: Ds. GG le Roux Posbus 1122 Jeffreysbaai 6330; e-pos: jeffreysbaai@apk.co.za
Kassier: D Schoeman. 
Voorsitter van kerkraad: Ds. LD Greyling.

KAKAMAS: 29/05/1994 B51 D16
Eredienste: AP kerkgebou 4de Laan 5 Kakamas, 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Bedieningsooreenkoms met Gordonia.
Leraar: Ds. LA Wiid (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde:
 Ds. LA Wiid Posbus 24 Kakamas 8870; e-pos: kakamas@apk.co.za 
Kassier:
 J Luttig. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Luttig.

KAMIESKROON: kyk Namakwaland.

KAREEDOUW: 17/03/1991 B95 D34
Eredienste: AP kerkkompleks Kareedouw, 09:30; Joubertina, 15:30 (elke tweede Sondag). 
Leraar: 
Ds. GJH Kruger.
Saakgelastigde: Mev. A Coomans Posbus 267 Kareedouw 6400; e-pos: kareedouw@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Coomans.

KATHU: 24/07/1987 B158 D50
Eredienste: AP kerkgebou Kelkiewynstraat 25 Kathu, 08:30; 18:00.
Bedieningsooreenkoms met Kuruman.
Leraar: Ds. JB Trollip.
Saakgelastigde: Mev. E Fourie Postnet Suite 160 Privaatsak X507 Kathu 8446; e-pos: kathu@apk.co.za
Kassier: Mev. M Meyer.
Voorsitter van kerkraad: Ds. JB Trollip.

KIMBERLEY: 08/08/1987 B91 D21
Eredienste: AP kerksentrum Ednastraat 14 Heuwelsig Kimberley, 10:00.Ds.
Leraar: 
Ds. NJ Hefer.
Saakgelastigde: 
Mev. M Greeff Posbus 110405 Hadison Park 8306; e-pos: kimberley@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. P Greeff.

KIMBERLEY-DIE KRUIS: 25/03/2007 B672 D201
Eredienste: AP kerkgebou h/v MacDougallstraat en Queensweg El Torropark, 09:00; 18:00.
Leraar: Ds. GCD Stoltz.
Saakgelastigde: Mev. A van Tonder Nederburglaan 20 Royldene Kimberley 8301; e-pos: kimberleydiekruis@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Ds. GCD Stoltz.

KNYSNA: 01/06/1993 B19 D1
Eredienste: Cearn Hall Leisure Eiland Knysna, 10:00.
Leraar: Ds. NJ Hefer.
Saakgelastigde: Mev. A Groenewald Posbus 2339 Knysna 6570; e-pos: knysna@apk.co.za
Kassier: Mev. D Naudé.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Matthee.

KURUMAN: 02/02/1988 B53 D16
Eredienste: AP kerkgebou h/v Engelbrecht- en Bothastraat Kuruman, 10:30.
Bedieningsooreenkoms met Kathu.
Leraar: 
Ds. JB Trollip.
Saakgelastigde: Mev. R Klinck Posbus 1946 Kuruman 8460; e-pos: kuruman@apk.co.za
Kassier: 
Mev. M Markram.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. P Kruger.

MOSSELBAAI: 02/04/1989 B420 D48
Eredienste: AP kerksentrum Soetdoringstraat 13 Heiderand Mosselbaai, 09:00.
Leraar: Ds. DE Pretorius.
Saakgelastigde: Mev. R Webb Posbus 2645 Mosselbaai 6500; e-pos: mosselbaai@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. G van Rhyn.

NABABEEP: kyk Namakwaland.

NAMAKWALAND: 04/09/1988 B56 D11
Eredienste: AP kerkgebou Kowie Cloetestraat Springbok, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
FJ van Zyl Posbus 512 Springbok 8240; e-pos: namakwaland@apk.co.za
Kassier: Mev. R Beukes.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. M Dixon.

NUWERUS: kyk Hardeveld.

OKIEP: kyk Namakwaland.

* OLIFANTSHOEK: 11/07/1987 B143 D60
Eredienste: AP kerkgebou Courtstraat 3 Olifantshoek, 08:30 (somer); 09:00 (winter).
Bedieningsooreenkoms met Postmasburg.
Leraar: Ds. J Verdoes. 
Saakgelastigde: Ds. J Verdoes Posbus 96 Olifantshoek 8450; e-pos: olifantshoek@apk.co.za
Kassier: Mev. M Kotzé.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Kotzé.

OLIFANTSRIVIER: 11/07/1991 B35 D5
Eredienste: AP Kerk Van Rhynsdorp, 08:30 (elke eerste, derde en vierde Sondag); 10:30 (elke tweede Sondag).
Bedieningsooreenkoms met Hardeveld.
Leraar: Ds. JD Fourie.
Saakgelastigde: Mev. S Coetzee Posbus 840 Vredendal 8160; e-pos: olifantsrivier@apk.co.za
Kassier: Mev. P Kotze. 
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. L Burger.

ORANIA: 07/07/1991 B231 D100
Eredienste: AP kerkgebou Pêrellaan 150 Orania, 09:00; 18:00.
Bedieningsooreenkoms met Hopetown.
Leraar: Ds. RK Combrink.
Saakgelastigde: L Groenewald Posbus 6 Orania 8752; e-pos: orania@apk.co.za
Kassier: Mev. Y Nel.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. IJ du Preez.

OUDTSHOORN: 30/08/1987 B162 D23
Eredienste: AP kerksaal h/v Noord- en Jan van Riebeeckstraat Oudtshoorn, 09:00.
Leraar: Ds. JA Jacobs (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: N Groenewald Posbus 716 Oudtshoorn 6620; e-pos: oudtshoorn@apk.co.za
Kassier: Mev.Sdu Preez.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. D Kleyn.

PAARL: kyk Hugenote-vallei.

PIKETBERG: 28/02/1988 B47 D12
Eredienste: AP kerkgebou Van Riebeeckstraat Piketberg 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Leraar: Vakant. 
Saakgelastigde: Mev. R Wilson Posbus 565 Piketberg 7320; e-pos: piketberg@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. M Visser.

POFADDER: 29/11/1991 B24 D0
Eredienste: Truterstraat Pofadder, 09:00; 18:00.
Leraar: Vakant. 
Saakgelastigde:
 Mev. M Miller Posbus 288 Pofadder 8890; e-pos: pofadder@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. GS Miller.

PORT NOLLOTH: kyk Namakwaland.

PORT-ELIZABETH: 20/09/1987 B99 D19
Eredienste: Van Eckstraat 18 Lorraine Port Elizabeth, 09:00.
Leraar: 
Ds. GF Aggenbag (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: Mev. MA Brummer Van Eckstraat 18 Lorraine Port Elizabeth 6070;  e-pos: algoa@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. CR de Beer.

POSTMASBURG: 28/09/1989 B29 D6
Eredienste: Ned. Hervormde kerkgebou Postmasburg, 11:00.
Bedieningsooreenkoms met Olifantshoek. 
Leraar: 
Ds. J Verdoes.
Saakgelastigde: BF Lubbe Posbus 794 Postmasburg 8420; e-pos: postmasburg@apk.co.za
Kassier: 
Mev. M Barnard. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Smuts.

PRIESKA: 18/08/1988 B16 D7
Eredienste: AP kerkgebou Andries Pretoriusstraat 25 Prieska, 15:00 (elke tweede Sondag).
Bedieningsooreenkoms met De Aar.
Leraar: Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: B van NiekerkPosbus 448 Prieska 8940; e-pos: prieska@apk.co.za
Kassier: Mev. M van Zyl.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. HA van Zyl.

REIVILO: 06/09/1987 B32 D2
Eredienste: AP kerkgebou Hugenotestraat Reivilo, 11:00; Hartsvallei, 09:00.
Leraar: Ds. RJH Pottas (hulpdiens). 
Saakgelastigde: Mev. A du Plessis Posbus 311 Reivilo 8595; e-pos: reivilo@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H du Plessis.

RIVERSDAL: 20/08/1987 B97 D5
Eredienste: AP kerksentrum Heidestraat Riversdal, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Albertinia.
Leraar: Ds. DFM Cronjé.
Saakgelastigde: Mev. E Joubert Posbus 654 Riversdal 6670; e-pos: riversdal@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. H Geldenhuys.

ROBERTSON: 15/01/1992 B34 D2
Eredienste: AP kerkgebou Dirkie Uysstraat Robertson, 09:30. 
Leraar: Vakant. 
Saakgelastigde: Mev. M van Zyl Posbus 737 Robertson 6705; e-pos: robertson@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: 
Vakant.

SOMERSET-OOS: 03/09/1987 B37 D5
Eredienste: AP kerkgebou Pauletstraat 67 Somerset-Oos, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Jeffreysbaai.
Leraar: Ds. LD Greyling.
Saakgelastigde:
 Mev. JE Steenkamp Posbus 353 Somerset-Oos 5850; e-pos: somersetoos@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. SJ Faber.

SPRINGBOK: kyk Namakwaland.

STELLA: 28/07/1996 B65 D24
Eredienste: AP kerkgebou Du Plessisstraat 512 Stella, 11:00.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: E van den Berg Posbus 401 Stella 8650; e-pos: stella@apk.co.za
Kassier: Mev. E Bruwer.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. E Griessel.

STELLENBOSCH-SOMERSET-STRAND: 16/08/1987 B95 D8
Eredienste: Hoofweg 17 Strand, 09:30.
Leraar: Drs. S Botes (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde: Drs. S Botes Posbus 1249 Strand 7140; e-pos: stellenbosch@apk.co.za
Kassier: T Snibbe.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. P van Staden.

STEYNSBURG: 06/03/1988 B20 D5
Eredienste: AP kerkgebou h/v President- en Coetzeestraat Steynsburg, 09:00.
Bedieningsooreenkomste met Barkly-Oos, Tarkastad en Jamestown.
Leraar: Ds. MJ Mattheus.
Saakgelastigde: Mev. A van der Merwe Posbus 215 Steynsburg 5920; e-pos: steynsburg@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. K van der Merwe.

STRYDENBURG: 15/06/1988 B19 D2
Eredienste: AP kerkgebou Higgsstraat 200 Strydenburg, 09:30.
Leraar: Vakant. 
Saakgelastigde: G Cilliers Posbus 10 Strydenburg 8765; e-pos: strydenburg@apk.co.za
Kassier: Mev. CH van Drimellen. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A van Drimellen.

SUTHERLAND: 07/04/1989 B4 D2
Eredienste: AP kerkgebou h/v Piet Retief- en Sarel Cilliersstraat Sutherland, 10:00.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: Vakant.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. W Obermeyer.

TARKASTAD: 23/5/1999 B10 D4
Eredienste: AP Kerk Tarkastad, 08:00 (somer); 11:30 (winter).
Bedieningsooreenkoms met Steynsburg.
Leraar: 
Ds. MJ Mattheus.
Saakgelastigde: Mev. AM van Heerden Posbus 84 Tarkastad 5370; e-pos: tarkastad@apk.co.za 
Kassier: Mev.D Smith.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. F Jordaan.

TYGERBERG: 20/09/1987 B171 D28
Eredienste: AP kerkgebou h/v Dingle- en Van Reenenstraat Parow, 09:30.
Leraar: 
Ds. OG van Rooyen (jr.). 
Saakgelastigde: Mev. SD Nieuwoudt Posbus 21166 Parow 7499; e-pos: tygerberg@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H de Wet Lategan.

UITENHAGE: 08/03/1989 B57 D9
Eredienste: AP kerkgebou Sangirostraat 2 Uitenhage, 09:00.
Leraar: 
Ds. BNA Wiese. 
Saakgelastigde: K Mackay Posbus 3247 Van Riebeeckhoogte 6231; e-pos: uitenhage@apk.co.za
Kassier: Mev. L Fourie.
Voorsitter van kerkraad: Ds. BNA Wiese.

UPINGTON: kyk Gordonia.

VAALHARTS: 02/08/1987 B79 D12
Eredienste: AP kerkgebou Christiaan De Wetstraat Jan Kempdorp, 09:00 (somer); 09:30 (winter).   
Leraar: Ds. GP Visser (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde: WC Jacobs Posbus 248 Jan Kempdorp 8550; e-pos: vaalharts@apk.co.za
Kassier: N Voges.
Voorsitter van kerkraad: Ds. GP Visser.

VANWYKSVLEI: 18/06/1995 BD0
Eredienste: AP kerkgebou Vanwyksvlei, 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Bedieningsooreenkoms met De Aar.
Leraar: Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn). 
Saakgelastigde: Mev. JM Koortzen Posbus 37 Vanwyksvlei 8922; e-pos: vanwyksvlei@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. DMC Koortzen.

VREDENDAL: kyk Olifantsrivier.

VRYBURG: 06/09/1987 B208 D45
Eredienste: AP kerkgebou Gemsbokweg 35 Vryburg, 09:00.
Leraar: Ds. K Myburgh.
Saakgelastigde: Mev. C Pretorius Posbus 2972 Vryburg 8601; e-pos: vryburg@apk.co.za
Kassier: V Pretorius.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. W Grové.

WELLINGTON: kyk Hugenote-vallei.

WESKUS: 27/02/2000 B46 D7
Eredienste: Hoërskool Velddrif Klubhuis Lelielaan Velddrif, 10:00.
Leraar: 
Vakant. 
Saakgelastigde: 
Mev. HJ Bronkhorst Posbus 328 Velddrif 7365; e-pos: weskus@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Esterhuyse.

WORCESTER: 11/11/1990 B57 D18
Eredienste: Hervormde Kerk Hendry Girdstraat 11 Worcester, 08:00.
Bedieningsooreenkoms met Hugenote-Vallei.
Leraar: 
Ds. RH Botes.
Saakgelastigde: J de Villiers Posbus 554 Worcester 6549; e-pos: worcester@apk.co.za
Kassier: Mev. SE v.d. Merwe-Venter. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Lombard.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial