VERKLARINGS

Verklaring oor heropening van kerke

Verklaring oor heropening van kerke

Amptelike skrywe van die AP Kerk aan die president.

Amptelike skrywe van die AP Kerk aan die president insake die huidige inperkingmaatreëls. Geagte mnr. President, Kabinetsministers, premiers, burgemeesters en gemeenskapsleiers van Suid-Afrika. Ons rig hierdie skrywe aan u namens ’n...

Ope brief aan die Staatspresident

Ope brief aan die Staatspresident soos uitgereik deur die Sentrale Kerkekommissie van die Afrikaanse Protestantse Kerk Geagte Meneer die Staatspresident, U sterk evangeliese agtergrond en gereelde optrede by Christelike kerke, het daartoe...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial