“Suid-Afrika behoort aan almal wat daarin woon”, so word dit in die aanhef tot die Grondwet gestel. My ervaring is egter dat ek ʼn tweederangse burger van hierdie land is, bloot op grond van my afkoms en die veronderstelde historiese optrede van my voorouers. Ek word beskou as iemand wat ʼn geskiedenis van onregverdige bevoordeling gehad het en daarom moet ek nou aan die ontvangkant van “geregverdigde” benadeling wees. Die gevolg is dat my vriende en familie hul vaderland verlaat het om iewers anders burgers te gaan word. Daar is so baie van hulle dat as ek ʼn paar dae by elkeen gaan kuier, ek langer in die buiteland gaan wees as wat enige visum toelaat. Ek verkwalik hulle ook nie. Ek verstaan hulle redes, omdat daar ook al in die middel van die nag ʼn pistool teen my kop gedruk is. Ek lees hulle verhale, hulle redes waarmee hulle besluite regverdig word en dit resoneer met my. En tog, in ʼn stryd tussen my hart en my verstand, het ek besluit om te bly.

Op een of ander manier het die Afrika-grond en my bloed met mekaar gemeng en hier is ek tuis. Ja, mens kan seker oral aanpas en inpas, maar om tuis te wees gaan oor iets anders. Sien, my probleem is nie met die plek nie. Dit is nie met daardie deeltjie op die wêreldkaart aan die onderste punt van Afrika wat Suid-Afrika genoem word nie. My probleem is met hoe ander wil hê hierdie deeltjie moet lyk. Dit is juis my lojaliteit aan hierdie deeltjie van die aarde, wat die Here aan my as rentmeester toevertrou het, wat maak dat ek opstandig word oor wat ander besig is om daarmee te doen. Die redes waarom hierdie stukkie van die aarde vir my kosbaar is, oortref my vermoë om my lojaliteit te beskryf of te verduidelik. Dit gaan oor gedeelde stories, hoop en liefde. Dit gaan oor gebruike en gewoontes, emosionele oomblikke, gedeelde seer en vreugde. Dit gaan oor God se voorsienigheid gedurende eeue van stryd. Wonderbaarlike uitkoms en onbeskryflike genade. Om uit die as te kon opstaan, was kenmerkend van my voorouers en dit bruis ook in my are.

Daar is sekere plekke en gebeure wat vir my met spesiale betekenis gelaai is. Natuurlik nie vir ander nie, daarom dat hulle dit wil afbreek en vernietig. Die feit is dat ek hier op hierdie deeltjie van die aarde tuis is al word daar baie hard probeer om my ontuis te laat voel. Om tuis te wees, is om te wees waar dinge bekend is. Daar waar ons geken en herken word. Dit is vir my kosbaar en onvervangbaar. Hier is rykdom en potensiaal vir almal wat hier woon en bereid is om te werk, maar dit word bedreig deur ʼn valse idee van wat hierdie deeltjie van die aarde is.

Die Nuwe Suid-Afrika is in ons keelgate afgedruk, maar in werklikheid is dit die Valse Suid-Afrika. Die mislukte oorblyfsel van kolonialisering. Dit wat aan ons voorgehou word as die hoogtepunt van ons historiese ontwikkeling, beteken eintlik dat jou tuiste onteien word. Dié Valse Suid-Afrika met sy eensydige oordrywing en skeeftrekking van vroeëre deugde, is blind vir sy eie sonde en tekortkominge. Dié Valse Suid-Afrika eien homself die alleenreg toe-eien om ʼn karikatuur van die verlede op ʼn eensydige manier en met selfvoldaanheid te propageer.

In dié Valse Suid-Afrika word daar ʼn skuldgevoel by die tweederangse burgers geskep sodat hulle maar daarmee gelief neem om eerder weeskinders sonder ʼn tuiste te wees, as om trots op hulle geskiedenis te wees. Dié Valse Suid-Afrika roem daarop om ʼn gemeenskap te wees wat verenig is ten spyte van ons verskeidenheid, maar in werklikheid is daar geen gemeenskap, geen eenheid en geen verskeidenheid nie. Met multi-kulturele is daar toe al die tyd ʼn mono-kulturele toekoms bedoel. In plaas van verskeidenheid word daar eerder gestreef na eenvormigheid – en ek pas nie in die vorm nie! Die Valse Suid-Afrika is ʼn groter bedreiging vir ons toekoms as enige virus of tuimelende ekonomie.

Die voorstanders van die Valse Suid-Afrika is betower deur die bygeloof van onvermydelike vooruitgang. Hul sien hulself as die hoogtepunt van evolusionêre ontwikkeling. Hulle veronderstel dat die geskiedenis aan hulle kant is. Hul het hulself reeds as die uiteindelike oorwinnaars gekroon. Hierdie valse geloof maak hulle arrogant en veragtelik. Hulle toon geen begrip vir die gebreke in die volklose en kultuurlose “gemeenskap” wat hulle wil bou nie.

Verder ignoreer hulle die ware bronne van mede-menslikheid wat hulle, net soos ek, roem om te waardeer. Hulle ignoreer en weerspreek selfs die Christelike wortels wat daarvoor nodig is. Maar hulle is tog so versigtig om nie die Moslems te ontstel nie en om ag te slaan op ISIS se dreigemente, so asof ISIS hulle sekulêre en mono-kulturele oortuigings goedsmoeds sal aanvaar.

Die Valse Suid-Afrika is bedwelm deur onkunde en bygeloof wat aangeblaas is deur ʼn selfbevredigende utopiese droom wat glad nie met die geskape werklikheid rekening hou nie. Uiteindelik is die Valse Suid-Afrika ʼn tirannieke droomwêreld wat daarvan hou om met die woorde “vryheid en verdraagsaamheid” te speel, nadat hulle van enige betekenis gestroop is.

Hierdie Valse Suid-Afrika is in ʼn doodloopstraat. Tans is die grootste bedreiging vir ons toekoms nie die onbevoegde ANC, die Chinese of die Moslems nie. Ons word bedreig deur die versmorende greep waarmee die Valse Suid-Afrika ons verbeelding en toekomsdrome aan bande lê. Ons is die getuies van een van die grootste volksmoorde in die geskiedenis waar daar tans gepoog word om al die volke hier aan die Suidpunt van Afrika te vernietig. Ons volke en elkeen se kultuur word vervang met ʼn illusie van wat Suid-Afrika is en moet wees.

Word wakker. Hou op om die knie te buig en staan vir ʼn slag op teen hierdie bedreiging van ons toekoms. Dit is tyd om die Ware Suid-Afrika te verdedig, te ondersteun en te bevorder. ʼn Suid-Afrika wat behoort aan almal wat werklik hier hoort. Ja, anders as wat die aanhef tot die Grondwet sê. Ek woon nie net hier nie. Ek hoort hier!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial