NAMIBIË

GOBABIS: kyk Leonardville.

GROOTFONTEIN: 23/06/1991 B56 D13
Eredienste: AP kerksaal Grootfontein, 10:00.
In kombinasie met Outjo.
Leraar: 
Ds. JG Brink Posbus 18 / Kronkelstraat 6 Outjo Namibië 9000; Tel.: 00264-67-312313; Selnr.: 00264-81-2919439; e-pos: jan.brink@apk.co.za
Saakgelastigde: 
FJ du Raan Posbus 556 Grootfontein Namibië 9000; Tel.: 00264-67-240902; Selnr.: 00264-81-1222626; e-pos: grootfontein@apk.co.za
Kassier: 
OJ Pienaar Posbus 403 Grootfontein Namibië 9000; Tel.: 00264-67-232334; Selnr.: 00264-81-2595394. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. OJ Pienaar Tel.: 00264-67-232334; Selnr.: 00264-81-2595394.

KEETMANSHOOP: 04/06/1989 B28 D7
Eredienste: Maritz Country Lodge Keetmanshoop, 09:00 (elke laaste Sondag van die maand).
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. L Radford Posbus 1399 Keetmanshoop Namibië 9000; Selnr.: 00264-81-1296792; e-pos: keetmanshoop@apk.co.za 
Kassier: 
Mev. G Binneman Posbus 1399 Keetmanshoop 9000; Selnr.: 00264-81-2446998. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. AG Radford Selnr.: 00264-81-1226099.

LEONARDVILLE: 16/06/1991 B130 D33
Eredienste: Leonardville, Aranos, Mariental en Maltahöhe, 09:00/10:00; 17:00.
Leraar: 
Ds. AP Boshoff Posbus 109 Stampriet Namibië 9000; Tel.: 00264-63-260225; Selnr.: 00264-81-7265068; e-pos: albert.boshoff@apk.co.za
Saakgelastigde: 
Mev.H Gey van Pittius Posbus 633 Mariental 9000; Selnr.: 00264-81-1243261; e-pos: leonardville@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D Nieuwoudt Tel.: 00264-81-7888576; Selnr.: 00264-81-3865966.

MALTAHÖHE: kyk Leonardville.

* OUTJO: 20/11/1988 B60 D18
Eredienste: AP kerksaal Outjo, 09:30; 19:00.
In kombinasie met Grootfontein.
Leraar: Ds. JG Brink Posbus 285 / Kronkelstraat 6 Outjo Namibië 9000; Tel.: 00264-67-312313; Selnr.: 00264-81-2919439; e-pos: jan.brink@apk.co.za 
Saakgelastigde: JG van Niekerk Posbus 285 Outjo Namibië 9000; Tel.: 00264-67-313229; Selnr.: 00264-81-1291329; e-pos: outjo@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Vakant.

STAMPRIET: kyk Leonardville.

WALVISBAAI: kyk Welwitschia.

WELWITSCHIA: 05/12/1993 B19 D6
Eredienste: AP kerksaal Walvisbaai, 09:00.
Leraar: Vakant. 
Saakgelastigde: J Linde Posbus 3599 Walvisbaai Namibië 9000; Selnr.: 00264-81-1472897; e-pos: welwitschia@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J van der Merwe Selnr.: 00264-81-8298127.

WINDHOEK: 23/07/1989 B121 D31
Eredienste: Windhoek: Erfdeel h/v Bismarck- en Blohmstraat, 09:00; Hentiesbaai: Robstraat, 09:00.
Leraar: 
Ds. WJ Theron Posbus 30603 Pionierspark Namibië 9000 / Denis Shepherdstraat 29 Olympia Windhoek Namibië 9000; Selnr.: 00264-81-6080549; e-pos: willem.theron@apk.co.za
Saakgelastigde: 
Mev. M Lassen Posbus 30603 Pionierspark Windhoek Namibië 9000; Tel.: 00264-61-307307; Selnr.: 00264-81-2529442; e-pos: windhoek@apk.co.za
Kassier: 
A de Klerk Posbus 30603 Pionierspark Windhoek Namibië 9000; Selnr.: 00264-81-2842464.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. P van Zyl Selnr.: 00264-81-1282868.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial