Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Dr. Peter Leithart van die VSA het die APA besoek tydens November 2018. 

 

**Sy opnames in video formaat:

1. "Deepening our understanding of the Scriptures"

 

2. "Book critique on Revelation. How to read Scripture"

  

3. "Why the only good Protestant is a Catholic Protestant"

 

 4. "Reformed Churches of South Africa and a Catholic understanding of the Church"

  

5. "The Liberal Arts"

  

6. "Comments on Pride and Prejudice (Jane Austen)"

  


Referate gelewer op Teologiese Dae en Simposiums van die Afrikaanse Protestantse Akademie:

 

Prof.dr. Alwyn Swanepoel - Teologiese Dag, Intreerede 30 Januarie 2017. Tema: "Daar is meer: Op weg met 'n teologie van gemeenskap."

** Opname in video formaat:

 

Prof.dr. Johan Bosman - Teologiese Dag 30 Januarie 2017. Tema: "Daar is meer: Nadenke oor heilshistoriese prediking, sakramentele prediking, en 'n teologie van gemeenskap."

** Opname in video formaat:

 

Prof.dr. Gerrit Smit  -  Teologiese Dag 30 Januarie 2017. Tema: "Daar is meer: Ons belydenisskrifte, sakramente, en 'n teologie van gemeenskap."

** Opname in video formaat:

 

Prof.dr. Danie Goosen  -  Teologiese Dag 30 Januarie 2017. Tema: "Daar is meer: Antwoord op die liberale individualisme vanuit 'n filosofie van gemeenskap."

** Opname in video formaat:

 

Prof.dr. Johan Bosman -  Simposium 31 Januarie 2017. Tema: "Luther se gedagtes oor die Bybel vir elke lidmaat."

** Opname in video formaat:

 

Prof.dr. Gerrit Smit -  Simposium 31 Januarie 2017. Tema: " 'n Bybels-Reformatoriese model vir die grondteks van die Nuwe Testament."

** Opname in video formaat:

 

Mnr. Christiaan Bremmer -  Simposium 31 Januarie 2017. Tema: "Die Statevertaling met kantaantekeninge as Reformatoriese koersgewing."

** Opname in video formaat: 

TOP