Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Teologiese Dae, Simposiums en Referate

Die APA se Teologiese dag is gehou op 21 Januarie 2019 te AP Kerk Pretoria-Oos.

  

**Opnames in video formaat:

1. Ds. JL Schütte: "Dordt se betekenis vir die AP Kerk oor volkere verhoudinge in Kerk en Staat."

 

2. Prof. dr. CA Swanepoel: "Die Teo-politieke aard van N.Gb. Art. 36."

 

3. Prof. dr. J Bosman: "N.Gb. Art. 36"

 

4. Prof. dr. JAE Adendorff - Bespreking/samevatting: "Verhouding tussen Kerk en Staat en die hedendaagse rol van N.Gb. Art. 36."


Dr. Peter Leithart van die VSA het die APA besoek tydens November 2018. 

 

**Opnames in video formaat:

1. "Deepening our understanding of the Scriptures"

 

2. "Book critique on Revelation. How to read Scripture"

  

3. "Why the only good Protestant is a Catholic Protestant"

 

 4. "Reformed Churches of South Africa and a Catholic understanding of the Church"

  

5. "The Liberal Arts"

  

6. "Comments on Pride and Prejudice (Jane Austen)"

  


Referate gelewer op Teologiese Dae en Simposiums van die Afrikaanse Protestantse Akademie:

 

Prof.dr. Alwyn Swanepoel - Teologiese Dag, Intreerede 30 Januarie 2017. Tema: "Daar is meer: Op weg met 'n teologie van gemeenskap."

** Opname in video formaat:

 

Prof.dr. Johan Bosman - Teologiese Dag 30 Januarie 2017. Tema: "Daar is meer: Nadenke oor heilshistoriese prediking, sakramentele prediking, en 'n teologie van gemeenskap."

** Opname in video formaat:

 

Prof.dr. Gerrit Smit  -  Teologiese Dag 30 Januarie 2017. Tema: "Daar is meer: Ons belydenisskrifte, sakramente, en 'n teologie van gemeenskap."

** Opname in video formaat:

 

Prof.dr. Danie Goosen  -  Teologiese Dag 30 Januarie 2017. Tema: "Daar is meer: Antwoord op die liberale individualisme vanuit 'n filosofie van gemeenskap."

** Opname in video formaat:

 

Prof.dr. Johan Bosman -  Simposium 31 Januarie 2017. Tema: "Luther se gedagtes oor die Bybel vir elke lidmaat."

** Opname in video formaat:

 

Prof.dr. Gerrit Smit -  Simposium 31 Januarie 2017. Tema: " 'n Bybels-Reformatoriese model vir die grondteks van die Nuwe Testament."

** Opname in video formaat:

 

Mnr. Christiaan Bremmer -  Simposium 31 Januarie 2017. Tema: "Die Statevertaling met kantaantekeninge as Reformatoriese koersgewing."

** Opname in video formaat: 

TOP