Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Vriendskap en groepsdruk

Ds. Wimpie Burger

Vriendskap en groepsdruk

Dit is darem lekker om goeie vriende te hê, ‘n spesiale groepie mense in jou lewe met wie jy alles kan deel.  Hulle verstaan jou en by hulle kan jy jouself wees.  Hulle aanvaar jou net soos jy is en hulle vriendskap bied vir jou sekuriteit.  Jou vriende is vir jou baie belangrik en dit is nou maar een maal so dat elkeen van ons maats nodig het.

Hoor hoe mooi stel die Here dit:  Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van ‘n vriend vanweë welgemeende raad, en yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander (Spr 27:9, 17).  Ja, jou vriende kan jou kritiseer en jou vorm.  Jy het ook die geleentheid om vir iemand anders iets te beteken en hom op te bou.

Die Bybel waarsku ons egter om ons vriende versigtig te kies:  ’n Man met baie vriende word geruïneer, maar daar is ‘n vriend wat sterker aanhang as ‘n broer (Spr 18:24).  ‘n Vriend kan nader as jou broer wees, maar maats kan jou ook breek.

Soms gebeur dit dat jy jouself in ‘n situasie bevind wat jou benoud maak.  Die mense om jou is jou vriende, maar hulle verwag van jou om keuses te maak wat jou ongemaklik laat voel, wat jy weet verkeerd is.  Jy wil uit, maar daar is ‘n geweldige krag wat jou vasdruk.  Skielik kan jy nie meer jouself wees nie, maar jy wil ook nie “uit” wees of jou “vriende” teleurstel nie.  Dan dink jy nie meer nie, jy doen net, want almal doen dit...

Was jy al in so ‘n situasie?  Dis nie altyd so maklik om as Christen jou maats teen te gaan en “nee” te sê nie.  Geleerdes noem dit portuurgroep-druk en navorsing bewys dat dit die grootste oorsaak is van vroeë seksuele aktiwiteit en die gebruik van sigarette, drank en dwelmmiddels by ons hoërskoolleerlinge.

Dink ‘n bietjie mooi na oor jou vriende en spesifiek oor hoe belangrik hulle vriendskap vir jou is.  Nou wat moet ek as Christen-jongmens maak as my vriende verkeerde dinge van my verwag?

Kom ons kyk wat sê die Woord van God:  En beproef wat die Here welbehaaglik is;  en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer...Pas dan op dat julle nougeset wandel... en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.  Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.  Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid;  maar word met die Gees vervul (Ef 5:10-18).

 

Jy kan die verskil maak

Is dit moontlik om groepsdruk te weerstaan of te oorleef?  Die Bybel sê:  Ja!  Ons lees in Dn 3:13-18 van drie jong manne wat nie net groepsdruk moes hanteer nie, maar hulle lewe was in gevaar.  Hoor wat het hulle vir die heidense koning gesê:  As onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal Hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos;  maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie (Dn 3: 17,18).  Dit was manne met ruggraat.  Hulle het standvastig by hulle beginsels gebly, al moes hulle alleen staan.

Jy kan die verskil in jou vriendekring maak – as die Heilige Gees jou lewe beheer.  Dan is die belangrikste vir jou nie meer om “in” te wees of aanvaar te word nie, maar om ‘n Christenvriend vir ander te wees – iemand wat hulle weet altyd die wil van die Here soek en nie bang is om te sê as iets verkeerd is nie.

Gaan hierdie week en hou jou maats mooi dop en jy sal gou sien waar hierdie groepsdruk aan die werk is en hoe kragtig dit is.  As jy dit kan uitken, kan jy daarvoor gereed wees en reg kies.  Jy weet waar jou swakpunte is.  Vra die Here om jou met sy Gees te vul en jou te beskerm.

Jesus sê:  Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.  Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel (Jn 15:13-14). 

Onthou jy het ‘n Vriend wat jou bevry van alle druk en vir jou ruimte maak as jy benoud is.  Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer (Ps 37:5).

 

Met erkenning aan: Die Boodskapper: April 1999

 

Uitgegee deur:

Lig in Duisternis Uitgewers

Posbus 11488

Hatfield

0028

Tel. (012) 362- 1390/1/2/3/4

Faks: (012) 362-2023          

TOP