Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Jou roeping

Dr. Alwyn Swanepoel

 

Nie net die dominee het ’n roeping ontvang nie – ook jy!

Die hele wêreld behoort aan die Here (Ps 24:1).

Voor en na die sondeval word die mens beveel om tot eer van God oor die aarde heerskappy te voer, dit te bewoon en te bewerk (vgl. Gn 1:28; Gn 9:1, 2, 7).

Met jou spesifieke persoonlikheid, gawes en talente, het jy ook hierin ’n spesifieke funksie.

Jy is geroep om tot eer van sy Naam in hierdie wêreld ’n sekere beroep te beoefen.

 

Roepingsbewus of “roepingsbewusteloos”

Sovele mense is vandag nie meer roepingsbewus nie, maar “roepingsbewusteloos”! Hulle beskou hulle werk bloot as iets wat ’n salaris moontlik maak.

Baie probleme vloei uit “roepingsbewusteloosheid” voort:

Tieners ag dit nie belangrik om hulle roeping te vind nie. Gevolglik word daar dikwels lank na skool nog steeds rondgeval.

Jongmense is daarom baie vatbaar vir vreemde invloede omdat daar nie iets in hulle lewens is wat hulle aandag opeis nie.

Bogenoemde geld vir ons almal. Enige mens is baie meer vatbaar vir sonde as hy/sy ledig is (ledigheid is die duiwel se oorkussing).

Ons word dikwels depressief omdat ons onsself met iemand anders vergelyk en nie besef dat ons ’n ander roeping het nie.

Ons gesels ure oor mense wat iets in die lewe bereik het, omdat ons nie besig is met ons eie roeping nie.

 

Sin in die lewe!

Volgens Prediker vind ’n mens vreugde en sin in die lewe omdat jy jou roeping uitleef: So het ek dan gesien dat daar niks beters is as dat die mens hom verheug in sy werke nie, want dit is sy deel… (Prd 3:22).

’n Mens wat sin in die lewe gevind het, is ’n gelukkige mens.

’n Mens wat gelukkig is in dit waarmee hy die heeldag besig is, kan ook maklik terugslae in die lewe hanteer.

Jou roeping is iets waarin jy jouself kan uitleef omdat jy juis jou gawes, dit wil sê jou sterkste punte, na vore kan laat tree.

Daarom maak mense wat hulle roeping gevind het, maklik die volgende opmerkings: “Dit wat ek doen, is vir my ’n passie”. “Dit voel of ek betaal word om my stokperdjie te beoefen”.

Ouers en hul kinders moet dus moeite maak om uit te vind waarvoor die Here die kinders geroep het. Te veel jongmense spring na skool te lank rond.

Miskien beteken hierdie artikel ’n drastiese koersaanwysing in jou lewe. Besin biddend hier aan die begin van ’n nuwe jaar oor jou roeping.

 

Roeping en huwelik

Normaalweg laat die Here ons eers met ons roeping besig wees voor Hy aan ons ’n lewensmaat gee (vgl. Gn 2:15, 19 – 24). Indien jy dus na ’n lewensmaat verlang, wees besig met jou roeping. Dit help jou ook om nie ’n obsessie oor ’n lewensmaat te ontwikkel nie. Boonop is dit een van die grootste aantrekkingskragte vir die teenoorgestelde geslag – wanneer hulle iemand sien wat doelgerig is, sin in die lewe gevind het en uitmunt in dit wat hy/sy doen.

Vrouens moet definitief kennis neem van ’n algemene roeping wat hoog gewaardeer word deur die Skrif – moederskap (vgl. 1 Tm 2:15, 5:14). Een van die probleme van ons volk is dat daar nie meer genoegsaam erns met hierdie hoë roeping gemaak word nie.

 

Roeping – ’n groot verantwoordelikheid

Elke roeping staan in diens van die grootste roeping – om as kinders van God mee te werk aan die koms van die koninkryk van God; daarom moet daar bewustelik in elke roeping gesoek word hoe God se koninkryk daar gestalte kan kry.

Jy het ’n roeping van die Drie-enige God ontvang. Jy kan nie doen wat jy wil nie. Jy is ’n boer vir Hom, ’n tikster vir Hom, ’n besigheidsman vir Hom, ’n kunstenaar vir Hom, ens. Jy het ’n grootse roeping.

Om jou roeping sinvol uit te leef, is dit noodsaaklik dat jy voortdurend langtermyn en korttermyn doelwitte sal hê. Dit sal jou help om nie in jou roeping te verstar nie.

Om jouself uit te leef in jou roeping verg tyd, dikwels mislukkings. Wees geduldig en moenie te gou moed opgee nie. Dit word vertel dat Einstein by geleentheid vir ’n leerling stapels bladsye rondom sy studeerkamer gewys het wat tot by die vensterbank gekom het. “Dit is al my mislukkings,” het hy gesê.

Kom ons gaan lewe roepingsbewus. Mag die Here eendag ook vir ons sê: mooi so, goeie en getroue dienskneg….

 

Vir groepbespreking

1.       Bespreek die gevolge van “roepingsbewusteloosheid” wat genoem is.

2.       Hoe kan die boer, sakeman, kunstenaar, ens., meewerk om die koninkryk van God ook in hulle velde te laat gestalte kry?

3.       Is alle beroepe gelykwaardig; bv. is die predikant se beroep belangriker as die loodgieter s’n?

 

Met erkenning aan: Die Boodskapper: Januarie/Februarie 1999

 

Uitgegee deur:

Lig in Duisternis Uitgewers

Posbus

11488

Hatfield

0028

TOP