Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Vrygespreek!

  

Dit is byna Paasfees en ons jongste uitgawe van Die Boodskapper, tans nog net in papier-formaat, wil hierdie geleentheid nie laat verby gaan om bevrydingswoorde te spreek oor ons Heiland nie. Hier is ’n paar grepe uit die redaksionele kolom, spesiaal verwerk vir Koolstoof-aandag:

Die Paasevangelie laat regverdiging en heiliging oor jou hele lewe spoel. Jy is geregverdig en heilig op grond van die grootste liefdesdaad denkaar, dat Iemand sy lewe vir sondaars gegee het. Dieselfde boodskap, indien dit verwerp word, spoel jou uit op die glybaan van ongeregtigheid en onreinheid. Anders gestel: Die evangelie is 'n sakraliserende mag in ons midde. Dit maak óf alles wat in sy pad kom heilig, óf dit gee hulle wat die goeie nuus minag, oor aan ’n groeiende ontheiliging. Die evangelie is eenvoudig net te groot dat ons kan bly wat ons was ná ons dit gehoor het. Toe die voorhangsel in twee geskeur en die offers van die Ou Testament vervul is in Christus, kon ons nooit weer dieselfde wees nie. Die groot Sondebok het ons skuld gedra. Vir altyd. Die unieke eenmalige offer van Christus is die oorsaak dat ons lagggend aan die repe van die voorhangsel kan swaai en uitroep: Dit is volbring!

Elke ander offer of skuldverplasing word hiermee eens en vir altyd aan die kaak gestel as vals. Ek en jy hoef nie en mag nie self offer of ander te laat (op)offer vir ons sonde nie. Net Christus kon dit bewerkstellig dat my en jou valse offerdrang afgeskaf en die dankoffer van ons lewens aan God aangeskaf word. Christene wat die vervulling van offers in die Paaslam sien, word gedring om van Paastyd iets besonders te maak. Ons juig daaroor dat God self die toorn oor ons sonde kom dra het deur die werk van sy Seun. Net Hy kon dit dra. Net Hy kon dit deurdra tot by die punt dat die afgehandel is. Net Hy kon opstaan uit die dood om te bevestig dat ons waaragtig vry is. Sonder die groot dade van God wat ons in Paastyd herdenk, was ons nog steeds in ons sonde. Sonder hierdie grootse omwenteling in die geskiedenis moes ons op die minste nog offers gebring het.

Om dus modernisties meerderwaardige hermeneute vandag steeds te hoor snater oor Jesus wat eintlik net later deur die gemeente geidealiseer en tot variant gemaak is van heidense dood-en-opstangsmites, is om in die versoeking te wees om skalks te glimlag. Die modernistiese mite dat jy buitekant die interpretasieproses staan vanwaar jy nou eindelik kan ontmitologiseer op grond van die nuuste mitologiese wetenskapsnavorsing, sou werklik snaaks wees as dit nie so tragies was nie. Kyk gerus in hierdie verband na ons laaste artikel wat die verband met heidense dood-en-opstangsmites grondig bevraagteken. Die waan van die sogenaamde elite-konsensus in sekere akademiese kringe is werklik bevange. Die geleerde Gnostici van vandag werk bloot saam aan die nuutste latente offersisteem. As Jesus nie die Lam van God is nie, is nuwe alternatiewe bloedoffers wat opgedis word ter wille van die groter saak die voorspelbare uitkoms. Kyk maar mooi: Wie is die nuwe priesters en profete wat hulle weergawe van sakramente aan ons voorhou? Lui aborsie nie ’n klokkie nie?

Maar nou, ons het ’n blye boodskap, ook aan misleide meerderwaardiges. Christus is waarlik die Redder wat gekom het om ons vry te maak. Hy het die toorn van God en mens op Homself geneem. Ons is vrygespreek om te  gaan lewe! Laat ons dan na die Lam van God toe gaan in dankbare aanbidding. En laat ons hierdie Paastyd gebruik om weer werklik by Hom te ontlaai, nie net met woorde en frustrasies nie, maar veral met ons sonde. Hy is en bly die Enigste Een wat die sonde van die wêreld wegneem. 

 

 

TOP