Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Taalsmokkelaars

  

“In ons skole, in ons kerke, word ons moedertaal vermoor” - so dig ons graag agter Hoogenhout aan as ons die dwingelandy van Engels beleef. Tans hef ons die klaaglied aan in ’n konteks wat ons voorouers seker sou laat lag as hulle in ’n tydmasjien kon klim.

Ons word Engels ingeprop deur tweede taal sprekers wat nie altyd self so bekkig is in dié tongval waaroor hulle so hoog opgee nie. Ons sal egter ’n fout maak as ons die rede vir die afdraande pad na Afri-Engels net by duiwelse voorbodes van wit Engelse en swart Xhosas gaan soek.

Daar is ook intern sterk tekens van die onvermoë om taaladrenalien by ’n volgende geslag te aktiveer. Dit het baie te doen met iets wat nie net in ons taal nie, maar ook in ons kerke manifesteer. Dit word purisme genoem.

Suiwer taalboelies met heilige gesigte kan die lat in die naam van puurheid baie kwistig saai. Laat ons nie huiwer om almal te herinner nie: Die glybaan van Puritein na Fariseër is besonder glad en tragies. In ons kerke en in ons huise word ons taal enersyds vermoor en andersyds versmoor.

Die Boodskapper is eersdaags in die pos. Ons propageer ’n baie verwaarloosde roeping: taalsmokkelary. Moenie die Maart-uitgawe mis nie. En vir die kerkverband-benadeeldes, hulle wat nie onmiddellik ’n harde kopie kan ontvang wat deur jou vingers blaai nie, is daar ’n troosprys.

Wag net vir so ’n maand of wat. Ons elektroniese weergawe verskyn na nuwemaan wel in die kuberruimte. Die smokkeldampe sal uiteindelik met almal gedeel word.

  

TOP