Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Politieke kaperjolle

  

Die jaar 2014 is op volle vaart besig om die politieke spel te speel. Beloftes word vir steun uitgeruil en onverwagte bedmaats ontmoet mekaar. Op hierdie oomblik gaan dit nie oor die tyd na die verkiesing nie maar oor die kry van stemme.

Wat egter ook waar is, is dat daar in die hele spel met mense se lojaliteite en beginsels gesmokkel word. Vir die Afrikaner is dit belangrik om kennis te neem dat sy belange nie verdiskonteer word deur die groot deelnemers nie. Op die voorgrond van die gebeure die afgelope week was die aanwysing van kandidate. Dit is duidelik dat die Afrikaners wat aspirasies gehad het vir politieke posisies erg teleur gestel is. Nuwe persone tree na vore om leiersposisies te vul met die boodskap van wat vorentoe verwag kan word. Kortom: Die hoofstroom partye maak nie voorsiening vir die Afrikaner nie. Sy steun word nie so belangrik geag nie, want sy getalle is net te klein.

Kan ons iets positiefs haal uit die DA se jongste skuiwe? Sekerlik, maar dan moet die Afrikaner die realiteit van die gety teen hom besef. Die jongste veranderinge en die aanstelling van die presidentskandidaat wys op ʼn swaai na die swart kieserskorps. Dit toon aan waar die simpatie gaan lê asook die rigting waarin beweeg word. Dit is so dat die DA sonder die swart-stem altyd ʼn minderheidsparty sal bly. Die gevolg is dat die Afrikaner steeds op die kantlyn sal moet staan sonder enige basis van bedinging.

Die groot slagkreet om die Afrikaner stem te bekom is om te wys op die rol van ʼn sterk opposisie. Dit is ʼn geval van ʼn keuse om ʼn beter verloorder te wees, sonder ware hoop op handhawing van sy eie identiteit. Om op grond van sulke argumente ʼn party te ondersteun is pragmaties, want geen beginsels het gegeld nie.

Dit is tog die kerk se plig om op die volgende te wys: In ʼn keuse vir wie om te stem moet gevra word na die beleid van ʼn party en sy besluite in die lig van God se Woord. ʼn Party is tog nie ʼn alternatief omdat dit die beste opposisie kan wees nie, ook nie as dit self standpunte propageer wat stry teen God se Woord nie.

Die Afrikaner moet besef dat die jongste skuiwe in die politiek ʼn oproep is om met nuwe ywer na homself te begin omsien. Met die lig van die Woord moet die Afrikaner vir sy eie saak begin werk.

 

TOP