Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Majuba

  

Vanaf Vrydag 27 Februarie tot Sondag 1 Maart 2015 vind DV die jaarlikse herdenking van die Slag van Majuba plaas.

Hierdie feesvieringe het sy ontstaan te danke aan die gebeure op 27 Februarie 1881. By dié geleentheid is die Eerste Afrikaner-Vryheidsoorlog beëindig toe die Engelse op Majubaberg verpletterend verslaan is. Dit het gebeur nadat alle vreedsame pogings van die burgers van die Zuid-Afrikaansche Republiek misluk het om hulle vryheid, wat die Engelse hul op 12 April 1877 onregmatig ontneem het, te herstel. Hierdie veldslag het soos dié by Bloedrivier, sonder die toedoen van ons voorouers, op 'n Sondag plaasgevind en daarna is tereg eweneens soos na Bloedrivier die beskikkende hand van God in die oorwinning gesien.

Hierdie herdenkingsgeleenthede het begin toe die Volksraad van die ZAR juis daarom by wyse van 'n "Gouvernements Kennisgeving" No. 267, sy besluit van 31 Mei 1882 aan sy burgers bekend gemaak het. Dit het soos volg gelees:

"Den 27sten Februarij van elk jaar, de Gedenkdag van den Slag bij Amajuba, zal in 't vervolg een publieke feestdag en een dag van verootmoediging voor den Heer zijn, voor de groote dingen op dien dag aan het volk gedaan."

Die komitee wat die Majubafees reël en die Majuba Trustees doen derhalwe 'n ernstige beroep op AP Kerk-lidmate vir wie dit enigsins moontlik is om die geleentheid by te woon. Nie alleen is dit 'n volksnasionale herdenkingsdag nie, maar diegene wat dit bywoon, verlaat Majuba as verrykte mense. 

'n Baie interessante en vol program word aangebied en dit word die Sondag met 'n erediens afgesluit. Gebrek aan ruimte laat dit nie toe dat die program hier verstrek word nie, maar is verkrygbaar by mnr. Andries Breytenbach by epos andries.breytenbach@gmail.com.

Besprekings vir stalletjies en verblyf word ook gedoen. Met die oog hierop kan u met Marie de Beer by selfoon 072 528 9655 of epos besprekings@majubatrust.co.za skakel.

 

 

TOP