Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Aandag: Teologiese dag op 26 Januarie 2015

Aksie in plaas van reaksie

 

Die AP Kerk se getalle het, soos soveel ander gereformeerde kerkverbande, die afgelope tyd verminder. Besinning en aksie is dringend nodig. Indien ’n mens sterftes, asook die suiwering van idmaatregistersverreken, bly die prentjie werklik sorgwekkend. Dit is nodig om daaroor te praat. Die teologiese dag op 26 Januarie 2015 wil voortbou op die konstruktiewe gesprek van die afgelope mannekonferensie.

 

Goeie Raad

Die sielkundiges wys ons daarop dat ’n mens selfs positiewe energie baie negatief kan inspan. So kan die gesprek oorheers word deur negatiewe gedagtes in plaas van oplossings. Dit is soos om nie te wil dink aan ’n pienk olifant nie, terwyl jy die hele tyd fokus op die pienk olifant. Ek kan vir jou sê: “Vergeet van die pienk olifant. Moenie aan die pienk olifant dink nie. Om aan die pienk olifant te dink, is teenproduktief. Kyk weg van die pienk olifant af.” Wat is die resultaat? Jou gedagtes bly verkleef aan die pienk olifant.

 

’n Beter benadering

Skynbaar bereik ’n mens meer om jou gedagtes daadwerklik te fokus op die veranderde beeld wat in die plek daarvan nodig is. Jy hou dus op om te fokus op die pienk olifant en begin daarenteen te dink en te praat oor die oranje renoster. Intussen waak jy teen ’n aantal stokke in die speke van die wiel, soos naïwiteit, frustrasie, beskuldiging en arrogansie.

 

 

Kom ons plant kerke

Dit is ’n gegewe van die Nuwe Testament dat kerkplanting ’n natuurlike aktiwiteit is wat by ware kerkwees hoort. Kerkplanting is normaal. Dit is ’n deurlopende aktiwiteit. Dit is bedoel as ’n dinamiese gebeure onder die volkere, by nuwe gebiede en nuwe generasies. Demografie leer dat ons nie staties moet redeneer oor die GROOT OPDRAG (Mt. 28) nie, aangesien woongebiede nie dieselfde bly nie. Daar is aanhoudende verskuiwings wat plaasvind. Jong volwassenes word meestal gevind in nuwe gemeentes. Nuwe intrekkers word beter bereik deur nuwe gemeentes. So ook nuwe sosiale groepe. Die gemiddelde nuwe gemeente ontvang 6 tot 8 keer meer nuwe mense in die liggaam van Christus as ouer gemeentes met dieselfde aantal lidmate.

 

 

Beskou kinders as seën

Geboortes is nie net vir heidene bedoel nie. Die blanke ras sterf op die oomblik uit en het in Suid-Afrika skynbaar al die punt van onvervangbaarheid bereik. Waarom? Beslis nie weens Christelike oortuigings nie. Op hierdie punt is daar vir seker onder Afrikaners diepgrondige bekering nodig. Om bloot net die huidige getal volksgenote in stand te hou, is ’n gemiddeld van 3 tot 4 kinders per vrugbare huwelikspaar nodig. Dit is tyd dat ons begin luister na byvoorbeeld Ps. 127: 3Kyk, seuns is ’n erfdeel van die Here; die vrug van die moederskoot is ’n beloning. 4Soos pyle in die hand van ’n held, so is die seuns van die jeug. 5Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het! Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie.

 

 

Hersien kultuurbetrokkenheid

Sedert H. Richard Niebuhr se klassieke werk, Christ and Culture, is dit moontlik om met mekaar beter begrip te vorm van jou benadering tot kultuur. Niebuhr onderskei vyf basiese benaderings/modelle tot kultuur by alle Christene, nl. (1) Christus teen kultuur, (2) Christus van kultuur, (3) Christus bo kultuur, (4) Christus naas kultuur (5) Christus bekeer kultuur. Alle indiwiduele Christene, plaaslike kerke, kerkverbande en teologiese strominge kan terugherlei word na een van hierdie benaderings. Indien ’n mens dr. Don Carson se kommentaar daarop verwerk, besef jy boonop dat hierdie benaderings, afhangende die kwessie, dinamies en beweeglik funksioneer. Die gesprek oor hierdie tema gaan vandag nie meer daaroor óf jou innerlike oortuigings een van hierdie 5 basiese benaderings reflekteer nie, maar eerder hoe om jou innerlike oortuigings so te hanteer dat ons gesamentlik ’n konstruktief-opbouende koers kan vind, gegewe die huidige samelewingsveranderinge wat plaasvind. Dit is belangrik om te erken dat daar ’n grein van Skrifwaarheid, ’n Bybelse motief, by elke benadering optree. Nie een van die benaderings – as sodanig – is volledig voldoende nie.

 

Teologiese dag 2015

Wanneer ’n huis brand, help dit nie jy skuif aan die portrette wat teen die mure hang nie. Die huis brand!  Grondige besinning is nodig. Aksie is nodig in plaas van blote re-aksie. Met reg kan gesê word: “Van praat kom doen.” Net so kan ook gesê word: “Van doen kom praat.” Alle teorie is prakties. Alle praktyk is teoreties. Een ding staan bo alles uit: Die AP Kerk het drasties behoefte aan evangelie-gesentreerde balans in ons kerkwees. Kom dink en praat saam op DV die 26ste Januarie 2015 te AP Kerk Pretoria-Oos. Kom ons fokus op opbou én uitbou. ’n Gesonde kerk groei!

 

U kan die program hier aflaai 

 

TOP