Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Aandag: NP van Wyk Louw en die Derde Afrikaner

  

Dit het tyd geword dat Afrikaners weer groter simboliese stellings begin maak. Ons het binnekort so ’n geleentheid. Dit is nou as jy binne die volgende twee dae bereid is om te reageer dat jy saamkom. Dit is die tipe geleentheid waar medestanders en medestryders mekaar kan ontmoet by ’n inspirerende hartsaak vir die Afrikaner. Op 11 Junie 2014, om 18:30 die aand in die Centurion Teater, word Mnr. Carel Boshoff se lank verwagte publikasie, NP van Wyk Louw en die Derde Afrikaner, amptelik vrygestel. Hierdie publikasie het die potensiaal om van geskiedkundige belang te wees.

Wat die verskyning so belangrik maak, is dat ons hier iemand uit die konserwatiewe tradisie aan die woord het wat intiem bekend is met twee van die grootste Afrikaanse leiers van die twintigste eeu – H.F. Verwoerd en N.P. van Wyk Louw. Die een was sy eie oupa; die ander sy belangstelling vir jare. Maar Mnr. Carel Boshoff het nie net eerstehandse kennis uit primêre bronne nie. Hy het deur die genade ook op hul skouers geklim om verder oor die horison te kyk. Met die voordeel van groter historiese afstand, kan hy hulle ook plaas binne die groot denkstrome van die geskiedenis. Dit is daarom nie vergesog om van hierdie publikasie oor Van Wyk Louw grondbrekende insigte te verwag wat kan help om die Afrikaner na nuwe hoogtes te voer nie. Wanneer dit geskied op die maat van ’n stoere Afrikaner-hart wat warm klop, is dit die moeite werd om te luister en te ondersteun. Wat ons nie nodig het nie, is iemand wat met ou rympies uitgeputte Afrikaners vir nog ’n rondte om die baan laat strompel. Mnr. Carel Boshoff is nie so ’n tipe rasieleier nie. Wat ons wel nodig het, is Afrikaners wat bereid is om te dans wanneer iemand op die viool van die eeue met die Afrikaanse strykstok van die een-en-twintigste eeu speel. Hier is ’n geleentheid om deur ons getalle ’n swaarwigtige bydrae tot die Afrikaanse skat te ondersteun en sommer tegelyk ’n stelling by die Centurion Teater te maak. Ons kan nie bekostig om nie van sulke geleenthede publieke uitroepe te maak nie. Daarmee bevestig ons ook dat daar inderdaad nuwe energie onder Christene in die Afrikaanse stam besig is om pos te vat. Dit sou jammer wees as ’n mens hierdie historiese oomblik moet mis terwyl dit in jou voordeur plaasgevind het.

Beperkte sitplekke is beskikbaar. Kontak Samantha by samantha@fak.co.za voor 5 Junie 2014 om seker te maak dat jy deel van 'n stampvol teater is. 

  

TOP