Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

VCHO Kongres 2016: Persverklaring (PDF) en Referate (mp3)

Direkte opnames van referate gelewer tydens die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys (VCHO) se Onderwyskongres, soos gehou op 3 / 4 Maart 2016.

U kan die VCHO Persverklaring hier aflaai (PDF)   

 

  • Toegerus en voorberei. Christelike vorming met die oog op 'n post-christelike en postmoderne lewenskonteks (Prof. Johan Bosman).

Prof. Johan Bosman - Referaat 1 (mp3)

 

  • Lewensoriëntering in 'n multi-religieuse samelewing: Geleentheid of verleentheid? (Ds. Willem van Schalkwyk).

   Ds. Willem van Schalkwyk - Referaat 2 (mp3)

 

  • Praktykmaking van privaatonderwys/-opleiding (Mev. Lucia van Wyk).

Mev. Lucia van Wyk - Referaat 3 (mp3) 

  

TOP