Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Droogtehulp aan die kommersiële boer

Tydens die pas-afgelope Teologiese Dag van die Afrikaanse Protestantse Akademie, het mnr. Bennie van Zyl, Hoofbestuurder van TLU SA, teenwoordiges toegespreek oor die gevolge van die droogte wat tans in Suid-Afrika heers. Hy het TLU SA se betrokkenheid by hulpverlening aan kommersiële boere verduidelik terwyl hy gemeentes en kerkrade aangemoedig het om self ook betrokke te raak by hulpverlening aan lidmate wat deur hierdie krisis geraak word. Die SKK het reeds ’n omsendbrief in die verband (Omsendbrief 1 2016) aan alle kerkrade binne kerkverband gestuur.

 

Kerkrade word aangemoedig om deur middel van hul diakonië in besonder aandag te gee aan die volgende vyf aspekte: 

  1. Geestelike bearbeiding van lidmate wat deur die droogte geraak word.
  2. Behoeftebepaling t.o.v. moontlike broodgebrek.
  3. Behoeftebepaling t.o.v. voer tekorte.
  4. Opname van beskikbare voer (en vervoer) wat na hulpbehoewendes versprei kan word.
  5. Indien moontlik, spesiale kollektes (buiten die hulp wat reeds aan behoeftiges in gemeentes verleen word) ter stuiwing van die SKK se Traumafonds t.o.v. droogtehulp.

 

Gebruik gerus onderstaande video- of klankopname as verdere motivering tot dringende betrokkenheid by hierdie krisis. 

 

**Die opname in MP3 formaat (slegs klank):

Mnr. Bennie van Zyl: Droogtehulp aan die kommersiële boer

 

**Die opname in video formaat:

 

TOP