Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kommentaar
Lees meer +

Kommentaar

Ons lewer gereeld getuienis oor relevante sake in ons land en in die wêreld. Skerp joernaliste met nuusneuse vind jy om elke hoek; kundige kommentators net om elke tiende draai. Maar steeds verneem ons veels te min wat straatkunde en staatkunde te make het met die grootste politieke uitspraak van alle tye: “Jesus is die Here!”

Die Boodskapper
Lees meer +

Die Boodskapper

Moenie skiet nie. Lees en luister. Ons het lieflike voetstappe. Die Boodskapper bedien jou met Woordbevryding en aanvalle van lewensvreugde.

Boeretroos
Lees meer +

Boeretroos

Die tweede beste ding van die dag is Boeretroos op ons webwerf. Staal maar jouself: Ons idee van troos meng nie goed met soetsappigheid nie. Te veel dagstukkies neem mense met allerhande mooi gedagtes weg van die Bybel af. Hier wil ons jou aan die geïnspireerde Woord van God bind. Net dagstukkies wat God se Woord hoog hou maak saak.

TOP