Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

ʼn Islam tsoenami storm op Europa af. Islam vloede bedreig ook ander dele van die wêreld. Dit is feite waarmee gereken moet word. Die insetsel oor die saak hieronder laat mens met kommer oor die toekoms dink:

 

Ons moet eerstens vra: Waarom oorstroom Islam die Weste, eens die bakermat van die Christendom? Of ons dit wil hoor of nie, moet ons erken dat die sekulêre lewenspatroon van die Weste die Christendom so verwater het dat die Islam-ideologie die storm word wat die oorblyfsels van Christenwees soos `n blaar in die wind laat wegwaai. Die doppie het eenvoudig nie meer die geloofsankers om die tsoenami te weerstaan nie. Waar elkeen sy eie (relatiewe) norme bepaal is daar nie meer geloofsankers om aan vas te hou nie. 

Inherent aan die mens was nog altyd sy drang om vas te hou aan wette en reëls. Dit skep veiligheid waarbinne gefunksioneer kan word. As die een stel reëls dan as onnodig of niksseggend of relatief afgemaak word, word die grond voorberei om `n ander stel reëls van krag te maak. So word die wettisisme van die Islam aangegryp as die teenvoeter van wetteloosheid - die perversie en losbandigheid wat inderdaad `n werklike tsoenami is wat besig is om ons te verdrink.

Let op hoe oortuig die woordvoerder van Islam is dat hulle sal oorwin en oor die hele wêreld gaan heers. Hy grond dit nie op die egtheid of krag van die boodskap wat hulle dra nie maar op die optrede van die Westerling. Die blote getalle-aanwas is `n verdoemende getuienis van die ramp wat besig is om te gebeur. Die gesin is skynbaar in die Weste nie meer van belang nie en dit wil lyk of jongmense `n gemaklike lewenswyse verkies bo kinders. So dikwels word gehoor dat dit in ons dag te onregverdig is om kinders in die wêreld te bring omdat die toekoms so donker lyk. Hierdie argumente bevestig die probleem. Ons vertroue is nie meer in God en sy verbondsbeloftes nie maar word bepaal deur eie gemak en vrese. Hierdie insetsel wys vir ons wat Islam hulle van sulke argumente dink.

Dit is tyd dat ons ernstig besin oor die gevare van wetteloosheid asook die belang van groot en gesonde gesinne. Islam is nie ons grootste probleem nie. Ons grootste vyand is baie nader. Ons is sommer self ons eie grootste vyand.

TOP