Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Vir die reël van preekgeleenthede vir studente:

 Let wel: Mev. Marguerite Brink reël die studente vir preke. 

 Haar kontakbesonderhede:

Marguerite Brink, 079 500 1058; brink.margurite@gmail.com

TOP