Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Huwelikseminaar 2018

Datum: 3-4 Augustus 2018.

Tyd: 18:00-20:00 (Vrydag) / 8:00 - 15:00 (Saterdag).

Plek: AP Kerksaal, Alex Paxinosstraat.

Koste: R50 per persoon (2 etes ingesluit).

U kan die Dekbrief hier aflaai 


Vrouekongres 2018

Datum: 21 Julie 2018

Tyd: 8:00-12:30

Tema: Hoe om die Evangeliebeskrywings reg te lees!

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria.

Koste: R40 per persoon

U kan die Dekbrief hier aflaai 


Die Afrikaanse Protestantse Akademie se Teologiese Dag vir 2019

Datum: Maandag, 21 Januarie 2019.

Tyd: 9:00 – 14:00. Verrigtinge word met ‘n vleisbraai afgesluit.

Tema: Verhouding tussen Kerk en Staat en die hedendaagse rol van die NGb Art 36.

Departement: Diakoniologie en Missiologie.

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria.


Die Afrikaanse Protestantse Akademie se Opening vir 2019

Datum: Sondag, 20 Januarie 2019.

Tyd: 18:00 Openingsdiens.

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria.


BEROEPENUUS 

Die bevestiging van ds Greyling van Rooyen by AP Kerk Tygerberg, vind plaas op Saterdag 7 Julie 2018. Die bevestiging word waargeneem deur sy vader, ds Olof van Rooyen van APK Klerksdorp en ds Greyling lewer Sondagoggend  8 Julie sy intreepreek by APK Tygerberg.

  • Ds. Ruan Combrink van Bethlehem het ʼn beroep ontvang na Leeudoringstad.
  • Ds. Gideon Aggenbag (emeritus) het ʼn beroep aanvaar na Port Elizabeth met beperkte dienstermyn. Sy bevestiging sal DV eerskomende Saterdag die 23ste Junie plaasvind.
  • Ds. Fanie Hoffman (emeritus) aanvaar die beroep na Orania met beperkte dienstermyn.

 ALGEMEEN 

  • Ring van Ermelo se naam verander na die Ring van Carolina, aangesien ʼn herindeling plaasgevind het nadat die AP Kerk Carolina ʼn bedieningsooreenkoms met die AP Kerk Hoëveld-Ermelo aangegaan het.
  • Die AP Kerk Wonderboom bied die Bloedrivier 180 toer aan vanaf 1-4 Oktober 2018. Die volgende is ingesluit by die toer:

Slaap in ossewaens (matrasse word voorsien), besoek onder meer Talana, Dingaanskraal en Piet Retief se graf.

Kostes beloop R1340.00 vir kinders onder 12 jaar en R1600.00 vir almal 13 jaar en ouer. Vir enige verdere inligting kontak gerus vir Rudi by 082 536 1917.


Die 400-jarige herdenking van die Sinode van Dordt

Die 400-jarige herdenking van die Sinode van Dordt word vir November 2018 in Nederland beplan, waartydens ds Johan Schütte, die Direkteur van Kerkadministrasie, ʼn referaat in Dordrecht sal lewer. ʼn Paar leraars het besluit om ʼn Reformasietoer te beplan, voorlopig vanaf 13 tot 22 November, wat met die geleentheid saamval.

Die volgende stede/dorpe sal ondermeer besoek word:  Amsterdam, Dordrecht, Wittenberg, Heidelberg, Zürich en Genéve.

Die koste beloop R23 000 per persoon (vlugte, reis en verblyf en sommige etes ingesluit).

Vir meer inligting en bespreking gebruik aseblief die volgende kontak-adres boodskapper@apk.co.za


SKOOLVERLATERSKAMP 2018! [DV Sondag 24 – Saterdag 30 Junie 2018]

 Alle skoolverlaters! Boek nou jou plek!

AP Kerk Pretoria-Oos bied die Skoolverlaterskamp aan vir 2018. Hierdie wonderlike geleentheid vind vanjaar plaas DV 24 – 30 Junie 2018 by die populêre kampterrein Esperanza. Dit is sentraal geleë in die land, ongeveer 20km buite Viljoenskroon minder as 70km vanaf Potchefstroom.

Vir navrae kan u gerus die organiseerder, ds. Attie Boshoff, e-pos by attie.boshoff@apk.co.za

Laai hier die DEKBRIEF en INSKRYWINGSVORM af.


 Vir die reël van preekgeleenthede vir studente

Mev. Rina de Wet reël die preekgeleenthede vir studente. 


WEBSKAKELS

Gemeentes wat webblaaie het kan vir ons die skakels gee vir plasing op hierdie blad. Gaan loer gerus by

TOP