Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Inbraak by die Gemeenskaplike Kerkkantoor

Die jaar het nie op 'n goeie noot afgeskop vir die Gemeenskaplike Kerkkantoor nie. Gedurende die vakansie was daar weer 'n inbraak by die kantoor. Alle rekenaars en elektroniese ware is gesteel en groot skade is aangerig. Ons vra dus gemeentes en lidmate se geduld. Ons probeer ons bes om so vinnig as moontlik weer op die been te kom. 

Ons telefoonlyne is steeds in werking, maar weens die ondersoek sal daar ten menste vir een of dalk twee dae niemand wees wat die telefoon kan antwoord nie. Indien u dringend met iemand by die kantoor moet gesels, skakel gerus op hul selfone. 


  


 Kerkorde 2018

Kerkorde 2018 het sopas op die rakke verskyn en is beskikbaar teen R60.00 per eksemplaar.

Bestellings kan geplaas word by versending@apk.co.za

Neem asb. kennis dat 'n kopie aan elke kerkraad en leraar gestuur sal word en teen die gemeente se rekening gefaktureer sal word.

 


Die Afrikaanse Protestantse Akademie se Teologiese Dag vir 2019

Datum: Maandag, 21 Januarie 2019.

Tyd: 9:00 – 14:00. Verrigtinge word met ‘n vleisbraai afgesluit.

Tema: Verhouding tussen Kerk en Staat en die hedendaagse rol van die NGb Art 36.

Departement: Diakoniologie en Missiologie.

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria.

U kan die PROGRAM vir die APA se Teologiese Dag 2019 HIER aflaai 


Die Afrikaanse Protestantse Akademie se Opening vir 2019

Datum: Sondag, 20 Januarie 2019.

Tyd: 18:00 Openingsdiens.

Plek: AP Kerk Pretoria-Oos, Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria. 


 Vir die reël van preekgeleenthede vir studente

Mev. Rina de Wet reël die preekgeleenthede vir studente. 


WEBSKAKELS

Gemeentes wat webblaaie het kan vir ons die skakels gee vir plasing op hierdie blad. Gaan loer gerus by

TOP