Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk


BEROEPE ONTVANG

Ds WJ Theron van AP Kerk Windhoek is beroep na AP Kerk Petrus Steyn en

Ds AE van den Berg (jr) is beroep na AP Kerk Bloemfontein-Noord.


 BEROEPE AANGENEEM

Ds AE van den Berg (jr) aanvaar die beroep na AP Kerk Bloemfontein-Noord en word DV op Saterdag 3 Februarie aldaar bevestig.


BEROEPE BEDANK

Ds MG Muller (Emeritus) bedank die beroep na AP Kerk Petrus Steyn.


 ALGEMEEN

Ds PW Botha wat die laaste aantal jare die AP kerke Petrus Steyn, Lindley en Reitz in kombinasie bedien het, emeriteer DV op 28 Februarie 2018 na 30 jaar as predikant in die AP kerkverband.  Hy word baie seën en voorspoed toegewens vir die volgende tydperk in sy lewe.

Legitimasie van proponente vind D.V. op Sondag 28 Januarie 2018 plaas saam met die opening van die AP Akademie se akademiese jaar. Dit word gehou in die kerkgebou van die AP Kerk Pretoria-Oos om 18:00.

Soos gebruiklik is die jaarlikse Teologiese Dag die volgende oggend, 29 Januarie, vanaf 09:00. Die tema vir hierdie jaar is: “Ons gemeenskaplike erfenis: Dordt en die Suid-Afrikaanse kerke na 400 jaar.”

Alle belangstellendes word genooi om die geleentheid saam by te woon. Ons sal dit egter waardeer indien u ons vooraf kan laat weet vir hoeveel persone daar vir ete voorberei moet word. Stuur gerus `n e-pos na sekretaresse@apk.co.za.


 

Veilige verblyf  te Waverley in Pretoria

Ek (predikant) en my vrou (kleuteronderwyseres) wil graag ons tuinwoonstel beskikbaar maak as ‘n veilige hawe vir ‘n toegewyde Christen persoon. Dis ‘n ruim (50 vk/m) vier vertrek eenheid met eie tuin (wat gediens word) en eie ingangshek asook ‘n motor-afdak. Daar is nie ‘n huishulp nie (ek en my vrou diens self ons deel van die huis). Die woonstel  is beskikbaar vanaf 1 Januarie 2018.  

Dit spreek natuurlik vanself dat die huurder ‘n nie- roker,  nie-drinker,  nie dwelm-afhanklike, nie saamblyer of saam-slaper sal wees nie, en selfstandig moet wees. Ons is self stil (maar hardwerkende) mense en sal verkies dat die huurder  ook so sal wees.

My vrou bedryf haar eie kleuterskool agter in die erf (vo l burger-erf) vanaf 07:00 – 13:30 van Maandag tot Vrydag.  Naweke, openbare vankansiedae en skoolvakansies is die skool gesluit.

Daar is baie potensiële huurders, maar ons adverteer nie op openbare media nie, omdat dit ons begeerte is om spesifiek vir ‘n oortuigde en meelewende  gelowige  ‘n veilige hawe te bied.

Indien die profiel u pas, verneem ons graag per e-pos van u, verkieslik met ‘n aanbeveling van u predikant. E-pos adres:   friedferreira@gmail.com   

Huurgeld bedra R4500 per maand, plus eie elektrisiteit (“pre-paid” meter).

 Fried en Alta Ferreira.Beroepe ontvang - September tot November 2017

 • Ds. RF Smit vn APK Ermelo is beroep na APK Thabazimbi
 • Ds. HJ Jones van APK Georger/Brakrivier is beroep na APK Oudtshoorn/George
 • Ds. HJ Davel van APK Benoni/Kemptonpark is beroep na APK Witrivier
 • Ds. AJ Ferreira van die APK Vryheid is beroep na APK Hoedspruit
 • Ds. IP du Preez (Emeritus) is beroep na APK Benoni/Kemptonpark in kombinasie met beperkte dienstermyn
 • Ds. MG Muller (Emeritus) is beroep na APK Petrusburg met beperkte dienstermyn

 Beroepe aangeneem - September tot November 2017

 • Ds. RF Smit van APK Ermelo aanvaar beroep na APK Thabazimbi met demissie op 27/10/2017 en bevestiging in Thabazimbi op 28/10/2017
 • Ds. HJ Jones van APK George/Brakrivier aanvaar die beroep na APK Oudtshoorn/George met demissie op 29/09/2017 en bevestigng in Oudtshoorn/George op 30/09/2017
 • Ds. HJ Davel van APK Benoni/Kemptonpark aanvaar die beroep na APK Witrivier met demissie op 31/10/2017 en bevestiging in Witrivier op 04/11/2017
 • Ds. AJ Ferreira aanvaar die beroep na APK Hoedspruit met demissie op 31/12/2017 en bevestiging in Hoedspruit op 13/01/2018
 • Ds. IP du Preez (Emeritus) aanvaar die beroep na APK Benoni/Kemptonpark in kombinasie en word op 18/11/2017 bevestig

Algemene kerknuus - September tot2017

 • Die Ring van Groblershoop skakel in by die Ring van Olifantshoek
 • Ds. HJ Malan (Emeritus is oorlede op 19 Oktober 2017)
 • Ds. MG Muller emeriteer op 30/09/2017
 • Proponent AE van den Berg is op 30/11/2017 gelegitimeer

Lief en Leed

Dit is met leedwese dat ons bekendmaak dat ds. Mechiel Adendorff, eerste Direkteur van Kerkadministrasie, vanoggend in die ouderdom van 80 jaar oorlede is. Ons dink in die besonder aan sy vrou, Ria, sy familie en vriende gedurende hierdie hartseer tyd. Mag ons Vader aan hulle vertroosting bied

 

Begrafnisreëlings

Woensdag 8 November 2017. Teraardebestelling 09:00 Pretoria-Oos begrafplaas en dankdiens vir sy lewe om 11:00 te AP Kerk Pretoria-Oos (Glenwoodweg 48, Lynnwood Glen, Pretoria).

 


Hartlik geluk aan ds. Lourens Prinsloo

Baie geluk aan ds. Lourens Prinsloo en sy vrou, Hester, met die geboorte van hulle seuntjie, AJ. Mag hy julle baie vreugde verskaf.


Voorbidding

Voorbidding word gevra vir ds. Pieter Steyn van Biesiesvlei/Sannieshof en sy familie. Sy vader is verlede week oorlede en intussen het hy uitgevind dat hy van nou af kroniese dialise vir nierversaking moet kry. 


SKK Verklaring na COGTA bespreking van CRL verslag

 

U kan die SKK VERKLARING hier aflaai   


Hartlik geluk aan ds. Wynand van Zyl

Die Afrikaanse Protestantse Kerk wens ds. Wynand van Zyl en sy vrou hartlik geluk met die geboorte van hulle seuntjie Willem Louis van Zyl op 12 Oktober 2017. Mag u die ook die wonderlike seën van die Here in hierdie tyd ervaar.


Aanlyn Boekwinkel

Indien u die boodskap "Error 403" kry, ons werk aan die probleem om dit reg te stel.


Afrikaanse Protestantse Akademie 2018

Inligting rakende die APA se Opening, Teologiese Dag en Gradeplegtigheid in 2018. 

U kan die dokument hier aflaai 


Kennisgewing van Droogtehulp

Dele van ons land gaan steeds gebuk onder 'n geweldige droogte. Die AP Kerk se Alimentasiefonds verskaf droogtehulp. 

U kan die dokument hier aflaai 


Nuus vanaf die 15e Sinode!

 15e Sinode van die Afrikaanse Protestantse Kerk: Eerste Mediaverslag

 **Eerste Mediaverslag in video formaat:

 


 "Uit Diep van Donker Nagte" - 'n Reformasie 500 feesprogram

Die Gereformeerde Kerk Centurion bied 'n teater-opvoering aan:

 


  Algemeen

 • Ds. Roelf Smit van AP Kerk Ermelo aanvaar die beroep na die AP Kerk Thabazimbi en word D.V. op 28 Oktober 2017 as leraar op Thabazimbi bevestig.
 • Ds. Hano Jones van AP Kerk George/Brakrivier aanvaar die beroep na die AP Kerk Oudtshoorn en is op 30 September as leraar op Oudtshoorn bevestig.
 • Ds. Henning Davel van AP Kerk Benoni/Kempton Park aanvaar die beroep na die AP Kerk Witrivier en word D.V. op 4 November 2017 as leraar op Witriver bevestig.

 

 • Graag wys ons daarop dat volgens die PoPI-wetgewing persoonlike inligting van individue soos bv. telefoon/ faksnommers / epos adresse nie algemeen gepubliseer mag word nie. Leraars en skribas kan wel die nodige inligting bekom deur eers op ons webblad in te teken. [Op ons webblad regs bo ... TEKEN AAN]. U kan gerus die Sentrale Kerkkantoor kontak indien u nie 'n wagwoord het nie.

 Vir die reël van preekgeleenthede vir studente:

Mev. Marguerite Brink reël die preekgeleenthede vir studente. 

Haar kontakbesonderhede:

Marguerite Brink 079 500 1058 of brink.marguerite@gmail.com 


Webskakels

Gemeentes wat webblaaie het kan vir ons die skakels gee vir plasing op hierdie blad. Gaan loer gerus by

TOP