Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Vrouebiddag 2017

Vrouebiddag 2017

Soos u reeds sekerlik van bewus is, word daar elke jaar ʼn boodskap voorberei en beskikbaar gestel aan ons gemeentes vir die gebruik deur susters by die Vrouebiddag- geleentheid.

Daar is geen voorgeskrewe reël oor presies wanneer dit moet plaasvind nie. Die Wêreldbiddag is gewoonlik die 1ste Vrydag in Maart wat hierdie jaar dus op die 3de Maart sal plaasvind. Andersins kan die gemeente se susters ook, soos deur die Sinode voorgestel, op ons kerk se stigtingsdatum, 27 Junie of so na as moontlik daaraan, vergader.

Hierdie jaar se Boodskap is voorberei deur ds. HSW Strauss, die Redakteur van Die Boodskapper en die doel is om te leer wat die aard van ware verootmoediging is. Ware verootmoediging vra dat ek God se uniekheid sal erken, my eie swakhede sal ken en herken, sodat ek tot die besef kan kom dat ek slegs aanspraak kan maak op God se genade op grond van Jesus Christus, die ware Tempel van God. Hy is die weg en die waarheid en die lewe en ons kan net deur Hom tot die Vader nader.

Die susters is welkom om die res van die program in te klee soos dit vir hulle pas.

U kan die dokument hier aflaai  

TOP