Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Vrouebiddag 2016

Vrouebiddag 2016

Alle skribas en leraars: Vir die aandag van die Sustersaksie.

Soos u reeds bewus is, word daar elke jaar ʼn boodskap voorberei en beskikbaar gestel aan ons gemeentes vir die gebruik deur susters by die Vrouebiddag-geleentheid.

Oor wanneer dit presies moet plaasvind is daar geen voorgeskrewe reël nie. Die Wêreldbiddag is gewoonlik die 1ste Vrydag in Maart wat hierdie jaar op die 4de Maart sal plaasvind. Die gemeente se susters kan ook, soos deur die Sinode voorgestel, op ons kerk se stigtingsdatum, 27 Junie of so na as moontlik daaraan, vergader.

Hierdie jaar gaan ons in die besonder voorbidding doen vir ons land wat so droog is, vir ons boere-gesinne wat geteister word met plaasaanvalle en ook vir die susterskonferensie wat gaan plaasvind in Oktober.

Die Boodskap is voorberei deur prof. Izak Brink en die susters is welkom om die res van die program in te klee soos dit vir hulle pas. 

U kan die dokument hier aflaai  

TOP