Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Nuwe fakslyne na verskillende afdelings

Die volgende afdelings het faks nommers:

Direkteur se kantoor - 086 559 7243

Administrateur: 086 559 7255

Rekenmeester: 086 559 7250

Medies en Pensioen: 086 559 7244

F1 en kontantbetalings: 086 559 7253

Boekwinkel: 086 559 7239

Boodskapper: 086 559 7260

Redakteur: 086 559 7240

Argief: 086 559 7238

webblad: 086 559 7258

Algemene inligting: 086 559 7249

Die faks wat u na 'n spesifieke nommer stuur gaan nou direk na die afdeling se rekenaar.

TOP