Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Predikante: A-M

ADENDORFF, JACOBUS AUGUSTUS ERDZARD
(27/03/1953) B.A., B.D. (UP), M.Th., D.Th. (UOVS)
AP Kerk: 01/08/2003 
Reisende leraar, 03/08/2003 - 05/09/2003
Germiston, 06/09/2003 - 30/06/2005
Professor AP Akademie, 01/07/2005 - 
Germiston (beperkte opdrag), 01/07/2005 - 31/01/2007
Germiston/Primrose (beperkte opdrag), 01/02/2007 - 30/09/2010
Germiston/Primrose/Alberton (beperkte opdrag), 01/10/2010 - 04/03/2012
Rektor AP Akademie, 01/01/2009 - 31/12/2018
Pretoria-Oos (beperkte opdrag), 10/03/2012 - 30/06/2014
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis (beperkte opdrag), 01/07/2014 - 30/06/2018
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis/Cullinan-Rayton (beperkte opdrag), 01/07/2018 -

[NGK: Arlington, 1980. Elspark, 2003.]


APPELGRYN, ADRIAAN MARTHINUS
(22/12/1962) B.A. Hons en Dipl. in Arbeidsverhoudinge (UP), B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Thabazimbi, 27/04/2013 - 31/01/2017
Arnot/Hendrina, Belfast, 04/02/2017 -


BISSCHOFF, JAN HENDRIK
(26/11/1979) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/2004
Zeerust, 22/01/2005 - 31/03/08
Olifantshoek/Postmasburg, 05/04/2008 - 31/07/2013
Hoëveld-Ermelo, 03/08/2013 - 10/01/2016
Gordonia, 23/01/2016 -


BLOM, GERHARDUS MATTHYS
(24/11/1988) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 03/07/2016
Christiana, 24/09/2016 -


BOSHOFF, ADAM (jr.)
(30/11/1966) B.A., B.Th., M.Th. 
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/1990
(Die eerste proponent wat aan ons Teologiese Skool afstudeer het.)
Arnot/Hendrina, 19/01/1991 - 26/4/1992
Coligny, 16/05/1992 - 01/08/1992
Coligny/Hartbeesfontein, 02/08/1992 - 15/09/1996
Kareedouw/Jeffreysbaai, 22/09/1996 - 28/02/2001
Kareedouw, 01/03/2001 - 10/02/2002
Leonardville/Keetmanshoop, 17/02/2002 - 30/04/2005
Leonardville, 01/05/2005 - 30/04/2009
Viljoenskroon, 02/05/2009 - 06/10/2013
Steynsburg/Barkly-Oos/Tarkastad/Jamestown, 13/10/2013 - 30/07/2017
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis, 06/08/2017 - 30/06/2018
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis/Cullinan-Rayton, 01/07/2018 -


BOSHOFF, ALBERTUS PETRUS
(17/03/1965) B.A. (Teol.), B.D.
AP Kerk: 06/01/1991 
Lydenburg, 02/03/1991 - 02/08/1992
Potgietersrus, 08/08/1992 - 27/04/1997
Barkly-Wes/Hopetown/Orania, 03/05/1997 - 31/01/2001
Standerton/Morgenzon, 03/02/2001 - 04/06/2006
Thabazimbi, 10/06/2006 - 20/01/2013
Zeerust, 27/01/2013 - 28/06/2015
Leonardville, 12/07/2015 -
[NGK: Kapelaan SAW Voortrekkerhoogte-Oos, 1990.]


BOSMAN, JOHAN
(29/03/1969) Th.M., Ph.D. 
AP Kerk: 23/03/2006
Reisende leraar, 23/03/2006 - 23/06/2006
Lydenburg, 24/06/2006 - 31/12/2008
Professor AP Akademie, 01/01/2009 -
Meyerton (beperkte opdrag), 08/01/2011 -
[Vrye GK: Pretoria, 1994. Pretoria-Maranata, 1996. Dosent en Vise-prinsipaal Mukhanyo Teol. Kol. 2002.]


BOTES, ADRIAAN HERMANUS
(27/10/1986) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 28/01/2018
Dendron (met opdrag Botswana), 01/04/2018 -


BOTES, RICHARD HENRY
(16/06/1985) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 19/01/2011
Senekal/Paul Roux, 19/03/2011 - 24/08/2014
Hugenote-Vallei/Worcester, 06/09/2014 -


BREDENHANN, PHILLIPPUS ALBERTUS
(09/09/1970) Nas. Dipl. Polisie Admin. (Technikon SA), B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 20/11/2008
Buhrmannsdrif, 17/01/2009 - 31/05/2010
Buhrmannsdrif/Zeerust, 01/06/2010 - 31/01/2011 
Buhrmannsdrif, 01/02/2011 - 04/06/2012
Naboomspruit, 09/06/2012 -


BREYTENBACH, JOHAN HENDRIK
(12/04/1951) M.A., D.D.
AP Kerk: 04/06/2009
Beroepbaar
Witbank, 17/10/2009 - 31/07/2016
Witbank/Bronkhorstspruit, 01/08/2016 -
[NHK: 1976-2007.]


BRINK, JOHANNES GUILLAUME
(30/08/1989) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 28/01/2018
Outjo/Grootfontein, 26/05/2018 -


BUITENDAG, PHILIPPUS RUDOLPH
(30/07/1951) B.A., B.D.
AP Kerk: 22/06/1992
Pietersburg, 01/09/1992 - 11/11/2004 (band losgemaak KO Art. 17.1)
Verdere studie
Beroepbaar vanaf 07/06/2005
Koedoesrand, 30/09/2006 - 31/05/2010
Potgietersrus, 05/06/2010 -
[NHK: SAW Windhoek, 1980. Stoffberg-Roossenekal, 1983. Bloemhof-Christiana, 1984. Belfast, 1986. Louis Trichardt, 1987-1991.]


BURGER, MATTHYS RINUS
(31/10/1960) B.A., B.Th., Dipl. Teol., M.Th.
AP Kerk: 01/03/2007
Beroepbaar
Waterberg, 13/07/2007 - 31/01/2013
Waterberg/Vaalwater, 01/02/2013 - 25/01/2015
Viljoenskroon, 01/02/2015 -
[NGK: Evander, 1990-2007.]


BURGER, WILLEM ANDRIES (jr.)
(28/08/1970) B.Th., B.A. Hons. (Semitiese tale), Dipl. Teol. M.A. (Semitiese Tale) 
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/1994 
Paul Roux, 22/04/1995 - 15/02/1998 
Waterberg, 05/03/1998 - 24/11/2002
Heilbron, 30/11/2002 - 30/06/2008
Bloemfontein, 19/07/2008 - 31/08/2009
Pretoria-Oos, 01/09/2009 - 31/07/2011 
Krugersdorp/Magaliesburg, 01/08/2011 - 31/07/2016
Krugersdorp/Magaliesburg/Carletonville, 01/08/2016 - 31/12/2016
Krugersdorp/Carletonville, 01/01/2017 -


CAMPBELL, ALLAN QUENTIN
(25/05/1986) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Namakwaland, 23/03/2013 - 23/03/2014
Fonteine/Nigel, 29/03/2014 -


COETZEE, JOHANNES STEFANUS
(20/07/1978) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 19/01/2011
Brits, 26/02/2011 - 07/12/2014
Senekal/Paul Roux, 13/12/2014 -


COMBRINK, RUAN KRUGER
(06/01/1984) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Vrede/Memel, 09/03/2013 - 31/03/2016
Bethlehem, 09/04/2016 - 31/12/2017
Bethlehem/Harrismith, 01/01/2018 -


CRONJÉ, DEWALD FRANCOUS MARTHINUS
(10/01/1971) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2007
Albertinia, 18/01/2008 - 31/03/2011 
Albertinia/Riversdal, 01/04/2011 - 15/09/2013
Olifantshoek/Postmasburg, 28/09/2013 - 06/12/2015
Oudtshoorn, 11/12/2015 - 31/05/2017
Riversdal/Albertinia, 03/06/2017 -


DAFEL, HENNING JOHANNES
(29/03/1989) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 27/11/2013
Benoni, 18/01/2014 - 31/03/2017
Benoni/Kempton Park, 01/04/2017 - 31/10/2017
Witrivier, 04/11/2017 -


DE BRUIN, FRANCOIS
(08/04/1976) B.Tech. (Koste- en Bestuursrekeningkunde), B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 19/01/2011
Germiston/Primrose/Alberton, 26/02/2011 - 23/06/2013
Ventersdorp, 06/07/2013 - 31/07/2016
Vrede/Memel, 05/08/2016 -


DE VILLIERS, JOHN STEPHEN PHILLIP
(07/05/1956) B.A., B.D., Dipl. Teol.
AP Kerk: 28/10/1991 
Schweizer-Reneke, 09/11/1991 -
[NGK: Kapelaan SAW TEK-gemeente, 1982-1983. Westonaria-Oos, 1984.]


DENYSSCHEN, CHRISJAN JOHANNES
(26/10/1957) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/01/2012
Koster, 24/03/2012 -


DU PLESSIS, JOHANNES HENDRIKUS ERNST
(25/02/1985) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 19/01/2011
Hoëveldrif, 12/03/2011 - 29/02/2012
Hoëveldrif/Bethal, 01/03/2012 - 14/09/2012
Pretoria-Oos, 15/09/2012 - 30/06/2014
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis, 01/07/2014 - 15/01/2017
Hoëveld-Ermelo, 21/01/2017 - 31/03/2017
Hoëveld-Ermelo/Carolina, 01/04/2017 -


DU PLESSIS, LEON ANTONIUS
(15/07/1960) B.A., B.Th., H.O.D.
AP Kerk: Legitimasie, 02/12/2018
Trans-Magalies, 18/01/2019 -

 


 

ERASMUS, HERMANUS LODEWIKUS JOHANNES
(04/04/1982) B.A., B.Th. 
AP Kerk: Legitimasie, 20/11/2008
Warmbad, 17/01/2009 - 22/01/2012
Hluhluwe, 19/02/2012 - 29/02/2012
Hluhluwe/Richardsbaai, 01/03/2012 - 23/03/2014
Witrivier, 04/04/2014 - 30/04/2017
Hluhluwe, 20/05/2017 -


FERREIRA, ANDRIES JOUBERT
(05/08/1983) B.Compt., B.Th., M.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Vryheid, 06/04/2013 - 31/12/2017
Hoedspuit, 01/01/2018 -


FOURIE, JAN DANIËL
(03/10/1967) Nas. Dipl. (Elektr. Ing.), B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Hardeveld/Calvinia/Sutherland/Olifantsrivier, 13/04/2013 - 31/05/2014
Hardeveld/Sutherland/Olifantsrivier, 01/06/2014 -


GERICKE, JOHAN CHRISTIAAN
(04/08/1960) Dipl. Landbou (Potchefstroom), B.A., B.Th. 
AP Kerk: Legitimasie, 27/11/2002
Potchefstroom, 27/12/2002 -


GREYLING, LOUIS DANIËL
(29/09/1976) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 21/11/2000
Somerset-Oos/Graaff-Reinet/Fort Beaufort, 20/01/2001 - 01/07/2004
Somerset-Oos/Graaff-Reinet, 02/07/2004 - 31/12/2007 
Port Elizabeth, 12/01/2008 - 31/08/2010 
Port Elizabeth/Somerset-Oos, 01/09/2010 - 10/06/2018
Jeffreysbaai/Somerset-Oos, 16/06/2018 -


GROBLER, NICOLAAS JOHANNES
(28/01/1963) B.Com. (Rek)., H.O.D., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/01/2012
Rustenburg, 05/05/2012 -


HOFFMAN, STEPHANUS (jr.)
(06/08/1977) B.A., B.D., MPhil., D.D. (UP), NGOS (UNISA)
AP Kerk: 30/07/2017
[NHK: Legitimasie 05/12/2001 Warmbad, 2002. Port Elizabeth, 2008. Vaalharts (Hartswater),
2009. Organiserende Sekretaris Bybelgenootskap van SA 2011.
Nie-beroepbaar: Verdere studies 30/07/2017 -


JACOBS, JOHANNES ALBRECHT
(02/12/1953) B.A. Hons. (Staatsleer), B.Th., Dipl. Teol.
AP Kerk: 04/03/1990
Senekal, 28/04/1990 - 11/04/1993
Bainsvlei, 24/04/1993 - 28/07/1996
Wesselsbron/Odendaalsrus, 04/08/1996 - 22/03/1998
Vryheid, 04/04/1998 - 30/09/2001
Bethlehem, 14/10/2001 - 31/01/2009
Bainsvlei, 07/02/2009 - 21/01/2018
Groter Durban, 28/01/2018 -
[NGK: Drakensberg Vallei, 1987.]


JANSE VAN RENSBURG, PETRUS
(04/03/1968) B.A., Dipl. Teol., B.Th., MM. 
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/1992
Hoëveldrif, 16/01/1993 - 24/09/1995
Zeerust/Groot-Marico, 30/09/1995 - 16/09/2001
Dendron/Weipe, 29/09/2001 - 31/01/2005
Dendron, 01/02/2005 -


JANSE VAN RENSBURG, ZACHARIAS
(06/02/1956) B.A., Dipl. Teol. 
AP Kerk: Oefenaar: 25/04/1988
Algoa, 29/04/1988 - 29/05/1988
Algoa/Uitenhage 01/06/1988 - 08/03/1989
Legitimasie, 18/11/1992
Algoa/Uitenhage, 31/01/1993 - 23/02/1998
Frankfort, 01/03/1998 -
[SAW, 1980. Evangeliese Geref. Kerk: Johannesburg-Suid, 1981. Kimberley, 1983. Kabegapark Port Elizabeth, 1987.]


JANSE VAN VUUREN, JOHANNES CORNELIUS GODFRIED
(07/09/1958) B.A., B.D.
AP Kerk: 20/11/1996
Krugersdorp, 16/08/1997 - 20/12/1998
Roodepoort, 17/01/1999 -
[NHK: Kimberley, 1984. Bloemhof, 1986. Klerksdorp, 1988.]


JONES, HENDRIK JOHANNES
(31/08/1989) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 27/11/2013
George/Brakrivier, 15/03/2014 - 30/09/2017
Oudtshoorn/George, 01/10/2017 -


JOOSTE, JACOBUS CHRISTOFFEL
(14/08/1986) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 28/01/2018
Marble Hall, 17/03/2018 -


JORDAAN, MARTIN JOHANNES LODEWYK
(15/12/1970) Nas. Dipl. (Elektr. Ing.), B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 24/11/1999
Parys, 29/01/2000 - 30/06/2002
Vryheid, 14/07/2002 - 15/05/2005
Uitenhage, 28/05/2005 - 05/08/2007
Vryburg, 11/08/2007 - 31/03/2012
Vryburg/Stella, 01/04/2012 - 15/03/2015
Standerton, 18/04/2015 -


KIRSTEIN, LOUIS ABRAHAM FRANCOIS
(21/05/1962) B.A., B.Th., B.Com (Bem.), B.Com. Hons. (Bem.)
AP Kerk: Legitimasie, 24/01/2016
Nelspruit, 20/03/2016 -


KOK, HERMANUS JACOBUS
(05/08/1963) B.A., B.Th., Nas. Dipl. (Landbou) 
AP Kerk: Legitimasie, 26/11/2009
Leonardville, 16/01/2010 - 27/04/2014
Hluhluwe, 09/05/2014 - 31/05/2014
Hluhluwe/Richardsbaai, 01/06/2014 - 31/05/2015
Kroonstad, 06/06/2015 - 30/11/2016
Kroonstad/Hennenman, 01/12/2016 -


KRUGER, ANDREAS STEPHANUS
(25/08/1980) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/2004
Witbank, 30/01/2005 - 30/06/2009
Ellisras, 04/07/2009 - 02/10/2015
Hoopstad, 03/10/2015 -


KRUGER, GERHARDUS JOHANNES HERCULES
(06/05/1987) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/01/2012
Kempton Park, 25/02/2012 - 26/10/2014
Kareedouw, 07/11/2014 -


LUBBE, LEON
(12/03/1977) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 18/11/2004
Potchefstroom, 22/01/2005 - 31/01/2007
Klerksdorp, 17/02/2007 - 31/07/2009
Pretoria-Oos, 15/08/2009 - 30/06/2014
Pretoria-Oos/Engeland en Wallis, 01/07/2014 - 31/10/2016
Moot-Sentraal, 04/11/2016 -


MALAN, PIETER JOHANNES
(07/08/1986) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 16/01/2013
Warmbad, 02/03/2013 -


MALAN, WICKUS JORDAAN
(14/01/1978) B.Com. (Regte), LLB, B.Th. 
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2006
Benoni, 20/01/2007 - 27/01/2013
Pietersburg, 03/02/2013 -


MATTHEUS, MARKUS JOHANNES
(09/06/1983) B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 23/11/2007
Douglas, 12/01/2008 - 19/04/2009
Steynsburg/Barkly-Oos/Tarkastad/Jamestown, 26/04/2009 - 12/05/2013
Hoëveldrif, 18/05/2013 - 29/02/2016
Tzaneen, 12/03/2016 - 21/12/2018
Steynsburg/Barkly-Oos/Tarkastad/Jamestown, 22/12/2018 -


MEIRING, CASPER FRANCOIS
(19/07/1972) B.A., B.Th., B.A.(Hons), M.A. (Nuwe Testament), Ph.D. (Nuwe Testament)
AP Kerk: Legitimasie, 19/03/2013
Lichtenburg, 21/04/2013 - 03/01/2014
Lichtenburg/Buhrmannsdrif, 04/01/2014 - 08/04/2016
Lichtenburg, 09/04/2016 -


MÖLLER, PAUL JACOBUS
(20/12/1972) B.Com. (Rek.), B.A., B.Th.
AP Kerk: Legitimasie, 24/11/1999
Windhoek/Welwitschia, 21/05/2000 - 31/03/2003
Waterberg, 13/04/2003 - 29/09/2006
Standerton, 30/09/2006 - 25/01/2015
Groblersdal, 07/02/2015 -


MYBURGH, KENNETH
(30/09/1960) B.A., B.Th., H.O.D., M.A. (Semitiese Tale) 
AP Kerk: Legitimasie, 21/11/2000
Hoëveldrif, 10/12/2000 - 26/07/2001
Vrede, 27/07/2001 - 30/09/2011
Hennenman/Welkom, 07/10/2011 - 28/08/2016
Vryburg, 03/09/2016 -


 

TOP