Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Voorbidding en Verootmoediging

VOORBIDDING EN VEROOTMOEDIGING

Die Sentrale Kerkekommissie (SKK) kry van tyd tot tyd versoeke om spesiale dae te reël vir verootmoediging en voorbidding. 

Die staande besluit van die Sinode is dat elke Sondag vir verootmoediging en voorbidding gebruik moet word. 

Terwyl hierdie besluit weer onder u aandag gebring word met die versoek dat u daaraan sal voldoen, word die volgende sake genoem wat aandag verdien:

Die landbou gemeenskap wat gebuk gaan onder die voortdurende gevaar van plaasaanvalle.

Die stryd om oorlewing in die lig van ʼn onvriendelike landbou beleid en styggende kostes.

'n Gees van godsdienslouheid wat al meer in ons kerke ondervind word.

Kerkbywoning neem op baie plekke af en so word die gemeenskap van die heiliges ondermyn. 

Die SKK vertrou dat ons oor hierdie sake in verootmoediging voor God sal buig en bid om sy leiding en beskerming.  

 

Prof. IA Brink 

SENTRALE KERKEKOMISSIE

TOP