Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Verklaring SKK oor Xingwana uitspraak

6 Maart 2013

 

VERKLARING: UITSPRAAK VAN MINISTER LULU XINGWANA

Die Sentrale Kerkekommissie (SKK) van die Afrikaanse Protestantse Kerk het met ontsteltenis kennis geneem van die uitlatings van minister Xingwana.

Dit is seker te verstane dat iemand sonder kennis van Calvinisme, wat met ʼn wrewel teenoor alle blankes vervul is, sulke onsinnighede kan kwytraak. Die uitspraak moet sekerlik ook gesien word teen die agtergrond van ʼn jarelange aanslag teen die Afrikaner se Calvinistiese erfenis.

Dit is juis sulke vorme van teenstand wat Bybelgetroue gelowiges met nuwe ywer vervul om daadwerklik te leef in geloof met die Woord van God as rigsnoer. Dit is daarom nie ʼn uitspraak om oor bevrees te wees nie, maar net ʼn bevestiging van ons stryd in diens van God Drie-enig. ʼn Aanslag teen die kerk, soos hierdie, moet ons sien teen die lig van ʼn vers soos Joh. 16:33:

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

 

SENTRALE KERKEKOMMISSIE

PROF. IA BRINK

TOP