Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Verklaring oor pornografie op TV-kanale

*Rig alle korrespondensie aan die Direkteur van Kerkadministrasie vir aandag van:

 

Prof. IA Brink

e-pos: direkteur@apk.co.za.

20 MAART 2013

 

SKK VERKLARING: UITSAAI VAN PORNOGRAFIE OP TV KANALE

Die Sentrale Kerkekommissie (SKK) het die volgende verklaring uitgereik maar versoek lidmate om self beswaar te maak by die Uitsaaiowerheid (OKOSA), teen die moontlike beeldsaai van pornografie op die TOPTV kanale.

Broadcasting Complaints Commission of South Africa

(Tel.) 011-325 5755; (F) 011-325 5736; (e-pos) bccsa@nabsa.co.za

Die Sentrale Kerkekommissie van die Afrikaanse Protestantse Kerk maak ten sterkste beswaar teen die voorgenome instelling van TV kanale met die doel om pornografie te beeldsaai deur On Digital Media.

Dit is ʼn kwade dag dat die mens, as beeld van God, op die wyse misbruik word vir finansiële gewin. Vir elke gelowige wat sy liggaam as ʼn tempel van God beskou is hierdie saak een van lastering teen God-Drie-enig. (Rom. 12:1)

In ʼn land waar reeds ʼn morele krisis is en die menslike lewe niks werd is nie kan hierdie kanale net verdere stukrag gee aan sedeloosheid, verkragting en kindermolestering. Indien die regering wat hoog opgegee word oor menseregte en veral regte van vroue dit ernstig bedoel, sal hulle dit nie goedkeur nie.

Daar rus ʼn groot verantwoordelikheid op die Openbare Uitsaaier om standpunt in te neem en nog ʼn kanker wat vreet aan ons standaarde, uit te roei.

Ons doen ʼn dringende beroep op u om die aansoek nie goed te keur nie.

 

Prof. IA Brink

DIREKTEUR VAN KERKADMINISTRASIE

AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK

Sentrale Kerkkantoor  Posbus 11488, Hatfield 0028  Tel: (012) 362-1390/1/2/3/4

Brooksstraat 109, Brooklyn Faks: (012) 362-2023

TOP