Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

SKK Verklaring oor Christelike Vakansiedae

Die SKK reik hiermee 'n verklaring uit oor die moontlike wysigings van openbare vakansiedae met 'n Christelike inhoud.

Die debat rondom die moontlike wysigings van openbare vakansiedae met ʼn Christelike inhoud is weer onder bespreking. Dit is te verwagte dat dit met emosie belaai sal word en dat ander gelowe as die Christelike godsdiens seker sal aanspraak maak op openbare vakansiedae wat aan hulle geloof gebind is.

Dat daar ontsteltenis sal wees indien Goeie Vrydag en Kersfees nie meer vakansiedae gaan wees nie, is te verstane. Dit is immers net die twee dae wat op die oomblik in gedrang is aangesien Hemelvaart reeds nie meer ʼn vakansiedag is nie en die ander dae op Sondae val. Die dag wat eintlik die Christen se rusdag is. Die vraag is of Christene opgehou het om die hemelvaart van Jesus Christus te herdenk nou dat dit nie meer ʼn vakansiedag is nie? Beslis tog nie, want dit is nie die vakansiedag-status wat die inhoud en gesag van ons herdenking bepaal nie maar Jesus Christus. Die feit dat Christelike feesdae openbare vakansiedae was en nog is, is wel ʼn erkenning van die staat dat mense God Drie-enig aanbid en dat hulle die ruimte daarvoor maak. Dit is egter nie die rede om die dae te onderhou nie. Of Goeie Vrydag en Kersfees openbare vakansiedae is, sal nie bepaal of gelowiges dit onderhou nie maar wel die geloofsverbintenis tussen God Drie-enig en sy kind. Indien die regering die dae wil afskaf om daarmee standpunt in te neem teen die Christendom, en dit in ʼn land waar die meerderheid inwoners sê hulle is Christene, kan dit nie aanvaar word nie. So ʼn motivering sal net nog ʼn poging wees om die Christen te verneder en sy godsdiens te beveg.

In die huidige praktyk lyk dit ongelukkig of die feit dat die twee dae openbare vakansiedae is, juis ʼn negatiewe uitwerking op baie kerklidmate het. Dit is tog bekend dat Paasnaweek die gewildste wegbreek naweek in die jaar is met die Kersnaweek kort op sy hakke. Die gevolg daarvan is dat die plekke van aanbidding leegloop in stede daarvan dat dit vol moes wees, soos verwag kan word as die dae gebruik sou word vir dit waarvoor dit bedoel is. Die vakansiedag het eerder ʼn nadeel as voordeel, vir baie mense geword.

Terwyl die twee genoemde dae dalk nie sal verander nie as gevolg van ekonomiese en ander faktore bied die afskaffing van die openbare vakansiedae tog ʼn unieke geleentheid aan die gelowiges sou dit wel gebeur. Indien die kerk voortgaan met sy herdenking van die kruisdood en menswording van Jesus Christus is dit ʼn getuienis van dit waarin hulle glo en wat hulle bely. Die erns van ons geloof sal duidelik blyk as ons by die werk afneem om kerk toe te gaan en te herdenk dat ons vrygemaakte sondaars is deur die menswording en sterwe van ons Verlosser, Jesus Christus. Ons kan gerus leer by die Jode wat hulle godsdienstige dae vier sonder enige erkenning deur die staat en net deur hulle geloof aangespoor word.

Sentrale Kerkekommissie van die Afrikaanse Protestantse kerk

IA Brink

TOP