Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Natal Gemeentes:

DUNDEE/GLENCOE: 21/10/1987 B17 D7
Eredienste: AP kerkgebou Argylestraat 45 Dundee, 08:00.
Leraar:
Vakant.
Skriba/kassier: T Moller Posbus 306 Dundee 3000; e-pos: dundeeglencoe@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. J Steenkamp.


GELOFTE-PIETERMARITZBURG: 15/03/1992 B42 D11
Eredienste: AP kerkgebou Bowkerweg 30 Bisley-Heights Pietermaritzburg, 09:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: C le Roux Posbus 11422 Dorpspruit 3206; e-pos: geloftepietermaritzburg@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Le Roux.


GROTER DURBAN: 02/08/1987 B60 D2
Eredienste: AP kerkgebou Titrenweg 240 Seaview, 09:00.
Leraar: Ds. JA Jacobs.
Skriba: L Roodt Susan-oord 15 Bluff 4052; e-pos: groterdurban@apk.co.za  
Kassier: Mev. EM Roodt. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. CW Roodt.


HLUHLUWE: 28/02/1988 B71 D12
Eredienste: Ned. Hervormde Kerk Hluhluwe, 08:00/10:00. Sodwana-wyk (elke tweede Sondag), Sodwana Bay Lodge, 16:00.
Leraar: Ds. HLJ Erasmus.
Skriba/kassier: Mev. P Erasmus Posbus 5 Hluhluwe 3960; e-pos: hluhluwe@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J van Straaten.


MARGATE: kyk Suidkus.


NEWCASTLE: 04/09/1987 B90 D23
Eredienste: AP kerkgebou Loeriestraat 22 Newcastle, 10:00.
Leraar: Ds. CJ Janse van Rensburg (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: WM Maré Posbus 20053 Newcastle 2940; e-pos: newcastle@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D Rautenbach.


RICHARDSBAAI: 31/01/1993 B59 D10
Eredienste: Ned. Hervormde Kerk Krewelkringstraat Meerensee, 10:30; 17:30 (elke tweede Sondag).
Leraar:
Vakant. 
Skriba:
D Reinecke Posbus 10434 Meerensee 3900; e-pos: richardsbaai@apk.co.za
Kassier: W Joubert.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. F Opperman.


* SUIDKUS: 01/07/1987 B55 D7
Eredienste: AP kerkgebou Alexanderweg 58 Gayridge Margate, 09:00.
Leraar:
Vakant.
Skriba:
JC Jacobs Posbus 22905 Gayridge Margate 4275; e-pos: suidkus@apk.co.za
Kassier:
Mev. L Jacobs.
Voorsitter van die kerkraad:
Oudl. PC Stadler.


UTRECHT: 02/03/1988 B14 D1
Eredienste: AP kerksaal Hoogstraat Utrecht, 10:30.
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: LA du Pisanie Posbus 428 Utrecht 2980; e-pos: utrecht@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. LA du Pisanie.


VRYHEID: 22/10/1987 B97 D25
Eredienste: AP kerkgebou h/v Park- en Smalstraat Vryheid, 10:00.
Leraar: Vakant.
Skriba: Mev. M Coetzer Posbus 43 Vryheid 3100; e-pos: vryheid@apk.co.za
Kassier: J Coetzer.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. F de Villiers.


 

TOP