Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Namibië Gemeentes:

 


GROOTFONTEIN: 23/06/1991 B53 D17 
Eredienste: AP kerksaal Grootfontein, 10:00.
In kombinasie met Outjo.
Leraar: 
Ds. JG Brink.
Skriba: 
FJ du Raan Posbus 403 Grootfontein Namibië 9000; e-pos: grootfontein@apk.co.za
Kassier: 
OJ Pienaar. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. G Henning.


KEETMANSHOOP: 04/06/1989 B34 D8
Eredienste: Maritz Country Lodge Keetmanshoop, 09:00 (elke laaste Sondag van die maand).
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
Mev. L Radford Posbus 1399 Keetmanshoop Namibië 9000.
Kassier: 
Mev. G Binneman. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. AG Radford.


LEONARDVILLE: 16/06/1991 B129 D43
Eredienste: Leonardville, Aranos, Mariental en Maltahöhe, 09:00/10:00; 17:00.
Leraar: 
Ds. AP Boshoff.
Skriba/kassier:
 
JMA Spangenberg Posbus 633 Mariental 9000; e-pos: leonardville@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. PJ Jansen.


MALTAHÖHE: kyk Leonardville.


* OUTJO: 20/11/1988 B63 D15
Eredienste: AP kerksaal Outjo, 09:30; 19:00.
In kombinasie met Grootfontein.
Leraar: Ds. JG Brink. 
Skriba/kassier: JG van Niekerk Posbus 285 Outjo Namibië 9000; e-pos: outjo@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JS Linde.


STAMPRIET: kyk Leonardville.


WALVISBAAI: kyk Welwitschia.


WELWITSCHIA: 05/12/1993 B17 D5
Eredienste: AP kerksaal Walvisbaai, 09:00.
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: J van der Merwe Posbus 3599 Walvisbaai Namibië 9000. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J van der Merwe.


WINDHOEK: 23/07/1989 B119 D27
Eredienste: Windhoek: Erfdeel h/v Bismarck- en Blohmstraat, 09:00; Hentiesbaai: Robstraat, 09:00.
Leraar: 
Ds. WJ Theron.
Skriba: Mev. M Lassen Posbus 30603 Pionierspark Windhoek Namibië 9000; e-pos: windhoek@apk.co.za
Kassier: A de Klerk.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Powell.


 

TOP