Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kaapprovinsie Gemeentes: S-Z

SOMERSET-OOS: 03/09/1987 B42 D6
Eredienste: AP kerkgebou Pauletstraat 67 Somerset-Oos, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Jeffreysbaai.
Leraar: Ds. LD Greyling.
Saakgelastigde:
 Mev. JE Steenkamp Posbus 353 Somerset-Oos 5850; e-pos: somersetoos@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Diak. K Faber.


SPRINGBOK: kyk Namakwaland.


STELLA: 28/07/1996 B59 D23
Eredienste: AP kerkgebou Du Plessisstraat 512 Stella, 11:00.
Leraar: Vakant.
Skriba: E van den Berg Posbus 401 Stella 8650; e-pos: stella@apk.co.za
Kassier: Mev. E Bruwer.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. E Griessel.


STELLENBOSCH-SOMERSET-STRAND: 16/08/1987 B93 D8
Eredienste: Verkennerssaal Woltemadestraat Strand, 09:30.
Leraar: Drs. S Botes (beperkte dienstermyn). 
Skriba: Drs. S Botes Posbus 2000 Somerset-Wes 7129; e-pos: stellenbosch@apk.co.za
Kassier: T Snibbe.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. N Smit.


STEYNSBURG: 06/03/1988 B19 D1
Eredienste: AP kerkgebou h/v President- en Coetzeestraat Steynsburg, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Barkly-Oos, Tarkastad en Jamestown.
Leraar: Ds. MJ Mattheus.
Skriba/kassier: Mev. A van der Merwe Posbus 215 Steynsburg 5920.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. K van der Merwe.


STRYDENBURG: 15/06/1988 B21 D2
Eredienste: AP kerkgebou Higgsstraat 200 Strydenburg, 09:30.
Leraar: 
Vakant. 
Skriba: 
G Cilliers Posbus 10 Strydenburg 8765.
Kassier: 
Mev. CH van Drimellen. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. A van Drimellen.


SUTHERLAND: 07/04/1989 B10 D4
Eredienste: AP kerkgebou h/v Piet Retief- en Sarel Cilliersstraat Sutherland, 10:00 (elke eerste Sondag); 16:00 (elke vierde Sondag).
Bedieningsooreenkoms met Hardeveld en Olifantsrivier.
Leraar: 
Ds. JD Fourie.
Skriba/kassier: Mev. MW du Plessis Posbus 34 Sutherland 6920.
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. JD Fourie.


TARKASTAD: 23/5/1999 B10 D4
Eredienste: AP Kerk Tarkastad, 08:30.
Bedieningsooreenkoms met Steynsburg.
Leraar:
Ds. MJ Mattheus.
Skriba: Mev. A van Heerden Posbus 113 Tarkastad 5370.
Kassier: J van Heerden.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. F Jordaan.


TYGERBERG: 20/09/1987 B140 D24
Eredienste: AP kerkgebou h/v Dingle- en Van Reenenstraat Parow, 09:30.
Leraar: 
Ds. OG van Rooyen (jr.).
Skriba/kassier: Mev. S Nieuwoudt Posbus 21166 Parow 7499.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H de Wet Lategan.


UITENHAGE: 08/03/1989 B70 D10
Eredienste: AP kerkgebou Sangirostraat 2 Uitenhage, 09:00.
Leraar: 
Ds. BNA Wiese.
Skriba/kassier: Ds. BNA Wiese Posbus 3247 Riebeeckhoogte 6231.
Voorsitter van kerkraad: Ds. BNA Wiese.


UPINGTON: kyk Gordonia.


VAALHARTS: 02/08/1987 B77 D13
Eredienste: AP kerkgebou Christiaan De Wetstraat Jan Kempdorp, 09:00. 
Leraar: Ds. GP Visser (beperkte dienstermyn).
Skriba: Vakant. Posbus 248 Jan Kempdorp 8550.
Kassier: W Jacobs.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. PL Bloem.


VANWYKSVLEI: 18/06/1995 BD0
Eredienste: AP kerkgebou Vanwyksvlei, 09:30; 11:00 (elke vierde Sondag van die maand).
Bedieningsooreenkoms met De Aar.
Leraar: Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: Mev. JM Koortzen Posbus 37 Vanwyksvlei 8922.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. DMC Koortzen.


VREDENDAL: kyk Olifantsrivier.


VRYBURG: 06/09/1987 B210 D51
Eredienste: AP kerkgebou Gemsbokweg 35 Vryburg, 09:00.
Leraar: Ds. K Myburgh.
Skriba: Mev. C Pretorius Posbus 2972 Vryburg 8600.
Kassier: V Pretorius.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. M Swanepoel.


WELLINGTON: kyk Hugenote-vallei.


WESKUS: 27/02/2000 B45 D5
Eredienste: Hoërskool Velddrif Klubhuis Lelielaan Velddrif, 10:00; (Des. skoolvakansie, 09:00).
Leraar: 
Vakant. 
Skriba/kassier: 
Mev. HJ Bronkhorst Posbus 328 Velddrif 7365.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Esterhuizen.


WORCESTER: 11/11/1990 B94 D19
Eredienste: Musieksentrum Pionierskool Porterstraat Worcester, 08:30 (eerste en derde kwartale); 10:30 (tweede en vierde kwartale).
Bedieningsooreenkoms met Hugenote-Vallei.
Leraar: 
Ds. RH Botes.
Skriba: J de Villiers Posbus 554 Worcester 6549.
Skriba/kassier: Mev. SE v.d. Merwe-Venter. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Lombard.


 

TOP