Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kaapprovinsie Gemeentes: S-Z

SOMERSET-OOS: 03/09/1987 B44 D5
Eredienste: AP kerkgebou Pauletstraat 67 Somerset-Oos, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Port-Elizabeth.
Leraar: Ds. LD Greyling.
Skriba/kassier: Mev. JE Steenkamp Posbus 353 Somerset-Oos 5850; e-pos: somersetoos@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Diak. SJ Faber.


SPRINGBOK: kyk Namakwaland.


STELLA: 28/07/1996 B57 D19
Eredienste: AP kerkgebou Du Plessisstraat 512 Stella, 11:00.
Leraar: Vakant. 
Skriba: E van den Berg Posbus 401 Stella 8650; e-pos: stella@apk.co.za
Kassier: Mev. E Bruwer.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. E Griessel.


STELLENBOSCH-SOMERSET-STRAND: 16/08/1987 B99 D9
Eredienste: Verkennerssaal Woltemadestraat Strand, 09:30.
Leraar: Drs. S Botes (beperkte dienstermyn). 
Skriba: Drs. S Botes Posbus 1249 Strand 7140; e-pos: stellenbosch@apk.co.za
Kassier: T Snibbe.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J van Aarde.


STEYNSBURG: 06/03/1988 B18 D1
Eredienste: AP kerkgebou h/v President- en Coetzeestraat Steynsburg, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Barkly-Oos, Tarkastad en Jamestown.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. A van der Merwe Posbus 215 Steynsburg 5920; e-pos: steynsburg@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. K van der Merwe.


STRYDENBURG: 15/06/1988 B21 D2
Eredienste: AP kerkgebou Higgsstraat 200 Strydenburg, 09:30.
Leraar: Vakant. 
Skriba: G Cilliers Posbus 10 Strydenburg 8765; e-pos: strydenburg@apk.co.za
Kassier: Mev. CH van Drimellen. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A van Drimellen.


SUTHERLAND: 07/04/1989 B15 D6
Eredienste: AP kerkgebou h/v Piet Retief- en Sarel Cilliersstraat Sutherland, 10:00 (elke eerste Sondag); 16:00 (elke derde Sondag).
Bedieningsooreenkoms met Hardeveld en Olifantsrivier.
Leraar:
Ds. JD Fourie.
Skriba/kassier:
Mev. MW du Plessis Posbus 34 Sutherland 6920; e-pos: sutherland@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. JJ Steenkamp.


TARKASTAD: 23/5/1999 B22 D10
Eredienste: AP Kerk Tarkastad, 11:30.
Bedieningsooreenkoms met Steynsburg.
Leraar:
Vakant.
Skriba: Mev. A van Heerden Posbus 84 Tarkastad 5370; e-pos: tarkastad@apk.co.za
Kassier:
Mev. D Smit.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. F Bekker.


TYGERBERG: 20/09/1987 B156 D20
Eredienste: AP kerkgebou h/v Dingle- en Van Reenenstraat Parow, 09:30.
Leraar:
Vakant.
Skriba/kassier:
Mev. SD Nieuwoudt Posbus 21166 Parow 7499; e-pos: tygerberg@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. H de Wet.


UITENHAGE: 08/03/1989 B61 D10
Eredienste: AP kerkgebou Freresingel Van Riebeeckhoogte Uitenhage, 09:00.
Leraar:
Ds. BNA Wiese.
Skriba/kassier:
Ds. GF Aggenbag Posbus 3247 Riebeeckhoogte 6231; e-pos: uitenhage@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Ds. BNA Wiese.


UPINGTON: kyk Gordonia.


VAALHARTS: 02/08/1987 B82 D14
Eredienste: AP kerkgebou Christiaan De Wetstraat Jan Kempdorp, 09:00. 
Leraar: Ds. GP Visser (beperkte dienstermyn).
Skriba: Mev. L Bloem Posbus 248 Jan Kempdorp 8550; e-pos: vaalharts@apk.co.za
Kassier: W Jacobs.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. PL Bloem.


VANWYKSVLEI: 18/06/1995 B3 D0
Eredienste: AP kerkgebou Vanwyksvlei, 09:00 (somer); 09:30 (winter); 10:00 (elke vierde Sondag).
Bedieningsooreenkoms met De Aar.
Leraar: Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: Mev. JM Koortzen Posbus 37 Vanwyksvlei 8922; e-pos: vanwyksvlei@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. DMC Koortzen.


VREDENDAL: kyk Olifantsrivier.


VRYBURG: 06/09/1987 B209 D49
Eredienste: AP kerkgebou Gemsbokweg 35 Vryburg, 09:00.
Leraar: Ds. K Myburgh.
Skriba: Mev. A Bester Posbus 2972 Vryburg 8600; e-pos: vryburg@apk.co.za
Kassier: V Pretorius.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. M Swanepoel.


WELLINGTON: kyk Hugenote-vallei.


WESKUS: 27/02/2000 B53 D4
Eredienste: Klubhuis Hoërskool Velddrif Lelielaan Velddrif, 10:00.
Leraar:
Vakant. 
Skriba/kassier:
D Bronkhorst Posbus 328 Velddrif 7365; e-pos: weskus@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. J Esterhuizen.


WORCESTER: 11/11/1990 B93 D26
Eredienste: Musieksentrum Pionierskool Porterstraat Worcester, 08:30 (eerste en derde kwartale); 10:30 (tweede en vierde kwartale).
Bedieningsooreenkoms met Hugenote-Vallei.
Leraar:
Ds. RH Botes.
Skriba/kassier:
Mev. SE v.d. Merwe-Venter Posbus 554 Worcester 6849; e-pos: worcester@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. C Lombard.


 

TOP