Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kaapprovinsie Gemeentes: N-R

NABABEEP: kyk Namakwaland.


NAMAKWALAND: 04/09/1988 B54 D11
Eredienste: AP kerkgebou Kowie Cloetestraat Springbok, 09:00.
Leraar:
Vakant.
Skriba:
FJ van Zyl Posbus 512 Springbok 8240; e-pos: namakwaland@apk.co.za
Kassier:
Mev. R Beukes.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. HAC Dixon.


NUWERUS: kyk Hardeveld.


OKIEP: kyk Namakwaland.


* OLIFANTSHOEK: 11/07/1987 B135 D42
Eredienste: AP kerkgebou Courtstraat 3 Olifantshoek, 08:30 (somer); 09:00 (winter).
Bedieningsooreenkoms met Postmasburg.
Leraar: Ds. J Verdoes.
Skriba: Mev. S Lamprecht Posbus 96 Olifantshoek 8450; e-pos: olifantshoek@apk.co.za
Kassier: Mev. M Kotzé.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Kotzé.


OLIFANTSRIVIER: 11/07/1991 B30 D2
Eredienste: AP Kerk Van Rhynsdorp, 08:30.
Bedieningsooreenkoms met Hardeveld en Sutherland.
Leraar: Ds. JD Fourie.
Skriba: Mev. S Coetzee Posbus 840 Vredendal 8160; e-pos: olifantsrivier@apk.co.za
Kassier: Mev. J Kotzé. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. WJ Boshoff.


ORANIA: 07/07/1991 B209 D95
Eredienste: AP kerkgebou Pêrellaan 150 Orania, 09:00; 18:00.
Bedieningsooreenkoms met Hopetown.
Leraar: Vakant.
Skriba: LJ Groenewald Posbus 6 Orania 8752; e-pos: orania@apk.co.za
Kassier: Mev. Y Nel.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. IJ du Preez.


OUDTSHOORN: 30/08/1987 B197 D23
Eredienste: AP kerksaal h/v Noord- en Van Riebeeckstraat Oudtshoorn, 08:30 (Jan.-Jun.); 10:30 (Jul.-Des.)(alternatiewelik).
Bedieningsooreenkoms met George.
Leraar: Ds. HJ Jones.
Skriba: D Groenewald Posbus 716 Oudtshoorn 6620: e-pos: oudtshoorn@apk.co.za
Kassier: Mev. S Goetze.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D Kleyn.


PAARL: kyk Hugenote-vallei.


PIKETBERG: 28/02/1988 B52 D11
Eredienste: AP kerkgebou Van Riebeeckstraat Piketberg 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: Mev. R Wilson Posbus 565 Piketberg 7320; e-pos: piketberg@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. M Visser.


POFADDER: 29/11/1991 B25 D0
Eredienste: Truterstraat Pofadder, 09:00; 18:00.
Bedieningsooreenkoms met Kakamas.
Leraar: Ds. LA Wiid (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: Mev. M Miller Posbus 284 Pofadder 8890; e-pos: pofadder@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. GS Miller.


PORT NOLLOTH: kyk Namakwaland.


PORT-ELIZABETH: 20/09/1987 B130 D31
Eredienste: Van Eckstraat 18 Lorraine Port Elizabeth, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Somerset-Oos.
Leraar:
Ds. LD Greyling.
Skriba/kassier:
Mev. M Brummer Van Eckstraat 18 Lorraine Port Elizabeth 6070; e-pos: portelizabeth@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Ds. LD Greyling.


POSTMASBURG: 28/09/1989 B37 D13
Eredienste: Ned. Hervormde kerkgebou Postmasburg, 11:00.
Bedieningsooreenkoms met Olifantshoek. 
Leraar:
Ds. J Verdoes.
Skriba:
C Barnard Posbus 794 Postmasburg 8420; e-pos: postmasburg@apk.co.za
Kassier:
Mev. M Barnard. 
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. AJ Lubbe.


PRIESKA: 18/08/1988 B11 D5
Eredienste: AP kerkgebou Andries Pretoriusstraat 25 Prieska, 15:00 (elke tweede Sondag).
Bedieningsooreenkoms met De Aar.
Leraar: Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn).
Skriba: B van Niekerk Posbus 448 Prieska 8940; e-pos: prieska@apk.co.za
Kassier:
Mev. M van Zyl.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. HA van Zyl.
 


REIVILO: 06/09/1987 B44 D5
Eredienste: AP kerkgebou Hugenotestraat Reivilo, 11:00.
Leraar: Ds. RJH Pottas (hulpdiens). 
Skriba/kassier: Mev. A du Plessis Posbus 311 Reivilo 8595; e-pos: reivilo@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H de J du Plessis.


RIVERSDAL: 20/08/1987 B77 D3
Eredienste: AP kerksentrum Heidestraat Riversdal 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Albertinia.
Leraar: Ds. DFM Cronjé.
Skriba/kassier:
Mev. A Horn Posbus 654 Riversdal 6670; e-pos: riversdal@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. WJ Filmalter.
 


ROBERTSON: 15/01/1992 B39 D1
Eredienste: AP kerkgebou Dirkie Uysstraat Robertson, 09:30. 
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: Mev. M van Zyl Posbus 737 Robertson 6705; e-pos: robertson@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. GH Lindholm.


 

TOP