Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kaapprovinsie Gemeentes: N-R

NABABEEP: kyk Namakwaland.


NAMAKWALAND: 04/09/1988 B68 D7
Eredienste: AP kerkgebou Kowie Cloetestraat Springbok, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
FJ van Zyl Posbus 512 Springbok 8240.
Kassier: Mev. R Beukes.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. M Dixon.


NUWERUS: kyk Hardeveld.


OKIEP: kyk Namakwaland.


* OLIFANTSHOEK: 11/07/1987 B134 D56
Eredienste: AP kerkgebou Courtstraat 3 Olifantshoek, 08:30 (somer); 09:00 (winter).
Bedieningsooreenkoms met Postmasburg.
Leraar: Ds. J Verdoes. 
Saakgelastigde: Mev. S Lamprecht Posbus 96 Olifantshoek 8450; e-pos: olifantshoek@apk.co.za
Kassier: Mev. M Kotzé.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Kotzé.


OLIFANTSRIVIER: 11/07/1991 B35 D4
Eredienste: AP Kerk Van Rhynsdorp, 08:30 (elke eerste Sondag); 10:30 (elke tweede Sondag).
Bedieningsooreenkoms met Hardeveld en Sutherland.
Leraar: Ds. JD Fourie.
Skriba: Mev. S Coetzee Posbus 840 Vredendal 8160; e-pos:
olifantsrivier@apk.co.za
Kassier: Mev. P Kotze.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. WJ Boshoff.


ORANIA: 07/07/1991 B228 D108
Eredienste: AP kerkgebou Pêrellaan 150 Orania, 09:00; 18:00.
Bedieningsooreenkoms met Hopetown.
Leraar: Ds. S Hoffman (beperkte dienstermyn).
Skriba: L Groenewald Posbus 6 Orania 8752; e-pos: orania@apk.co.za
Kassier: Mev. Y Nel.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. IJ du Preez.


OUDTSHOORN: 30/08/1987 B176 D28
Eredienste: AP kerksaal h/v Noord- en Jan van Riebeeckstraat Oudtshoorn, 08:30 (Jan.-Jun.); 10:30 (Jul.-Des.).
Leraar: Vakant.
Skriba: D Groenewald Posbus 716 Oudtshoorn 6620. 
Kassier: Mev. S Goetze.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Emmerich.


PAARL: kyk Hugenote-vallei.


PIKETBERG: 28/02/1988 B49 D10
Eredienste: AP kerkgebou Van Riebeeckstraat Piketberg 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: Mev. R Wilson Posbus 565 Piketberg 7320.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. M Visser.


POFADDER: 29/11/1991 B25 D2
Eredienste: Truterstraat Pofadder, 09:00; 17:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier:
 Mev. M Miller Posbus 288 Pofadder 8890.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. GS Miller.


PORT NOLLOTH: kyk Namakwaland.


PORT-ELIZABETH: 20/09/1987 B120 D18
Eredienste: Van Eckstraat 18 Lorraine Port Elizabeth, 09:00.
Leraar: Ds. GF Aggenbag (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: Mev. MA Brummer Van Eckstraat 18 Lorraine Port Elizabeth 6070; e-pos: algoa@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. CR de Beer.


POSTMASBURG: 28/09/1989 B25 D8
Eredienste: Ned. Hervormde kerkgebou Postmasburg, 11:00.
Bedieningsooreenkoms met Olifantshoek. 
Leraar: 
Ds. J Verdoes.
Skriba: BF Lubbe Posbus 794 Postmasburg 8420; e-pos: postmasburg@apk.co.za
Kassier: Mev. M Barnard. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Smuts.


PRIESKA: 18/08/1988 B11 D5
Eredienste: AP kerkgebou Andries Pretoriusstraat 25 Prieska, 15:00 (elke tweede Sondag).
Bedieningsooreenkoms met De Aar.
Leraar: Dr. RW Louw (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: Mev. M van Zyl Posbus 448 Prieska 8940.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. HA van Zyl.


REIVILO: 06/09/1987 B44 D5
Eredienste: AP kerkgebou Hugenotestraat Reivilo, 11:00; Hartsvallei, 09:00.
Leraar: Ds. RJH Pottas (hulpdiens). 
Skriba/kassier: Mev. A du Plessis. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H de J du Plessis.


RIVERSDAL: 20/08/1987 B94 D5
Eredienste: AP kerksentrum Heidestraat Riversdal en Albertinia, 10:00/08:00.
Bedieningsooreenkoms met Albertinia.
Leraar: Ds. DFM Cronjé.
Skriba/kassier: Mev. A Horn Posbus 5744 Riversdal 6670.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. WJ Filmalter.


ROBERTSON: 15/01/1992 B36 D4
Eredienste: AP kerkgebou Dirkie Uysstraat Robertson, 09:30. 
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: Mev. M van Zyl Posbus 737 Robertson 6705.
Voorsitter van kerkraad: 
Vakant.


 

TOP