Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Kaapprovinsie Gemeentes: H-M

HARDEVELD: 27/11/1994 B30 D4
Eredienste: Bitterfontein, 08:30 (tweede Sondag van die maand); 10:30 (vierde Sondag van die maand).
Bedieningsooreenkoms met Olifantsrivier en Sutherland.
Leraar: 
Ds. JD Fourie.
Skriba: Mev. H van der Westhuizen Posbus 35 Nuwerus 8201. 
Kassier: 
K Nel. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. G van der Westhuizen.


HOPETOWN: 24/05/1995 B22 D7
Eredienste: AP kerkgebou Van Riebeeckstraat Hopetown, 11:00.
Bedieningsooreenkoms met Orania.
Leraar: 
Ds. S Hoffman (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: Mev. S Schutte Posbus 302 Hopetown 8750; e-pos: hopetown@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J du Toit.


HUGENOTE-VALLEI: 30/08/1987 B130 D12
Eredienste: AP kerkgebou h/v Berg en Dal- en Richelieustraat Wellington, 08:30/10:30.
Bedieningsooreenkoms met Worcester.
Leraar:
 Ds. RH Botes.
Skriba/kassier: T Spies Posbus 539 Wellington 7655.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. T Spies.


JAMESTOWN: 03/07/1988 B13 D7
Eredienste: AP kerkgebou Wepenerstraat Jamestown, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Steynsburg.
Leraar: Ds. MJ Mattheus.
Skriba/kassier: WH Wagenaar Posbus 32 Jamestown 9742.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. WH Wagenaar.


JAN KEMPDORP: kyk Vaalharts.


JEFFREYSBAAI: 08/03/1992 B204 D24
Eredienste: AP kerkgebou Dollyvardenstraat Jeffreysbaai, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Somerset-Oos.
Leraar: 
Ds. LD Greyling.
Skriba: Ds. GG le Roux Posbus 1122 Jeffreysbaai 6330; e-pos: gawie.leroux@apk.co.za
Kassier: 
D Schoeman.
Voorsitter van kerkraad: Ds. LD Greyling.


KAKAMAS: 29/05/1994 B51 D13
Eredienste: AP kerkgebou 4de Laan 5 Kakamas, 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Bediensooreenkoms met Gordonia.
Leraar: Ds. LA Wiid (beperkte dienstermyn).
Skriba:
 Ds. LA Wiid Posbus 24 Kakamas 8870.
Kassier:
 Mev. R Coetzee/S Shaw. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. L Coetzee.


KAMIESKROON: kyk Namakwaland.


KAREEDOUW: 17/03/1991 B88 D29
Eredienste: AP kerkkompleks Kareedouw, 09:30; Joubertina; 15:30 (elke tweede Sondag). 
Leraar: 
Ds. GJH Kruger.
Skriba/kassier: Mev. A Coomans Posbus 267 Kareedouw 6400; e-pos: kareedouw@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Bodenstein.


KATHU: 24/07/1987 B158 D51
Eredienste: AP kerkgebou Kelkiewynstraat 25 Kathu, 08:30; 18:00.
Bedieningsooreenkoms met Kuruman.
Leraar: Ds. JB Trollip.
Skriba: Mev. E Fourie Postnet Suite 160 Privaatsak X507 Kathu 8446; e-pos: kathu@apk.co.za
Kassier: Mev. M Meyer.
Voorsitter van kerkraad: Ds. JB Trollip.


KIMBERLEY: 08/08/1987 B115 D24
Eredienste: AP kerksentrum Ednastraat 14 Heuwelsig Kimberley, 09:30.
Leraar:
Vakant.
Skriba/kassier: Mev. M Greeff Posbus 110405 Hadison Park 8306.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. P Greeff.


KIMBERLEY-DIE KRUIS: 25/03/2007 B634 D191
Eredienste: AP kerkgebou h/v MacDougallstraat en Queensweg El Torropark, 09:00; 18:00.
Leraar: Ds. GCD Stoltz.
Skriba/kassier: Mev. A van Tonder Nederburglaan 20 Royldene Kimberley 8301; e-pos: kimberleydiekruis@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Ds. GCD Stoltz.


KNYSNA: 01/06/1993 B20 D2
Eredienste: Cearn Hall Leisure Eiland Knysna, 10:00.
Leraar: Vakant.
Skriba: Mev. D Naud√© Posbus 2339 Knysna 6570.
Kassier: Mev. A Groenewald.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Matthee.


KURUMAN: 02/02/1988 B53 D16
Eredienste: AP kerkgebou h/v Engelbrecht- en Bothastraat Kuruman, 10:30.
Bedieningsooreenkoms met Kathu.
Leraar: 
Ds. JB Trollip.
Skriba: 
Mev. R Klinck Posbus 1946 Kuruman 8460.
Kassier: 
Mev. M Markram.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. F Kruger.


MOSSELBAAI: 02/04/1989 B419 D48
Eredienste: AP kerksentrum Soetdoringstraat 13 Heiderand Mosselbaai, 09:00.
Leraar: Ds. DE Pretorius.
Skriba/kassier:
 Mev. R Webb Posbus 2645 Mosselbaai 6500; e-pos: mosselbaai@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. T Schoeman.


MURRAYSBURG: 01/12/1991 B7 D2
Eredienste: Burgerstraat 23 Murraysburg, 10:00.
Leraar:
 Vakant.
Skriba/kassier: 
Mev. JJ Theron Posbus 364 Beaufort-Wes 6970.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. N van der Merwe.


 

TOP