Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Oranje-Vrystaat Gemeentes: R-Z

REITZ: 11/06/1993 B150 D36
Eredienste: NG Kerk Reitz-Oos Kerkstraat Reitz, 08:00.
Leraar: Vakant. 
Skriba:
Mev. L van Vuuren Posbus 826 Reitz 9810; e-pos: reitz@apk.co.za
Kassier: Mev. R Matthee.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Jacobs.


SENEKAL: 23/08/1987 B144 D20
Eredienste: AP kerkgebou Fronemanstraat 20 Senekal, 09:00; 10:30 (kwartaalliks). 
Bedieningsooreenkoms met Paul Roux.
Leraar: Ds. JS Coetzee.
Skriba: H Hefer Posbus 214 Senekal 9600; e-pos: senekal@apk.co.za
Kassier: Mev. EJ Maree.  
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D van Schalkwyk.


SMITHFIELD: 19/02/1995 B21 D3
Eredienste: AP kerkgebou Genl. Hertzogstraat Smithfield, 10:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. CE Senekal Posbus 196 Smithfield 9966; e-pos: smithfield@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. WD Engelbrecht.


THEUNISSEN: 25/02/1990 B25 D9
Eredienste: AP kerkgebou Kestellstraat Theunissen, 08:30 (Julie-Des.); 10:00 (Jan.-Junie).
Bedieningsooreenkoms met Winburg.
Leraar:
Ds. LLE de Lange (beperkte dienstermyn).
Skriba:
Mev. SE Pretorius Posbus 257 Theunissen 9410; e-pos: theunissen@apk.co.za
Kassier:
D Pretorius (sr.). 
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. D Pretorius (jr.).


VILJOENSKROON: 04/10/1987 B214 D51
Eredienste: AP kerkgebou Reitzstraat 40 Viljoenskroon, 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Leraar: Ds. MR Burger.
Skriba/kassier: Mev. E Meintjés Posbus 36 Viljoenskroon 9520; e-pos: viljoenskroon@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. K Nienaber.


VILLIERS: 06/09/1987 B67 D8
Eredienste: AP kerkgebou h/v Cornelis- en Frankfortstraat Villiers, 08:00/09:00 (alternatiewelik).
Leraar:
Vakant.
Skriba:
Vakant.
Kassier: H Oosthuizen Posbus 151 Villiers 9840; e-pos: villiers@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. H Oosthuizen.


VREDE: 28/07/1987 B78 D18
Eredienste: AP kerkgebou Bruwerstraat 31 Vrede, 10:00. 
Bedieningsooreenkoms met Memel.
Leraar: Ds. F de Bruin.
Skriba/kassier: Mev. HA Neethling Posbus 509 Vrede 9835; e-pos: vrede@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Ds. F de Bruin.


WELKOM: 13/11/1987 B47 D4
Eredienste: AP kerkgebou h/v Titania- en Imogenstraat Bedelia Welkom, 11:45.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. M Meyer Posbus 66578 Riebeeckstad 9469; e-pos: welkom@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. AJ Burger.


WESSELSBRON: 13/02/1990 B50 D16
Eredienste: AP kerkgebou Erweestraat Wesselsbron, 11:15.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. NAC Stadtlander Posbus 518 Wesselsbron 9680; e-pos: wesselsbron@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. L Stadtlander.
 


WINBURG: 02/05/1993 B40 D7
Eredienste: Metodistekerk Winburg, 08:30 (Jan.-Junie); 10:00 (Julie-Des.).
Bedieningsooreenkoms met Theunissen.
Leraar:
Ds. LLE de Lange (beperkte dienstermyn).
Skriba:
Mev. AS Lindeque Posbus 252 Winburg 9420; e-pos: winburg@apk.co.za
Kassier:
Mev. A Nel.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. H van der Riet.


ZOAR: 21/04/1991 B22 D7
Eredienste: AP kerkgebou h/v Malan- en Fouchéstraat Oranjeville, 09:00; 11:00 (elke tweede Sondag van die maand).
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: AJR Booysen Posbus 131 Oranjeville 1995; e-pos: zoar@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. AJR Booysen.


 

TOP