Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Oranje-Vrystaat Gemeentes: R-Z

REITZ: 11/06/1993 B201 D62
Eredienste: NG Kerk Reitz-Oos Kerkstraat Reitz, 07:30.
Bedieningsooreenkoms met Lindley.
Leraar:
 Ds PW Botha (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: Mev. R Peacock.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Jacobs.


SENEKAL: 23/08/1987 B152 D21
Eredienste: AP kerkgebou Fronemanstraat 20 Senekal, 09:00. 
Bedieningsooreenkoms met Paul Roux.
Leraar: Ds. JS Coetzee.
Skriba/kassier: Mev. B van der Merwe Posbus 214 Senekal 9600; e-pos: senekal@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Diak. P Joubert.


SMITHFIELD: 19/02/1995 B20 D3
Eredienste: AP kerkgebou Genl. Hertzogstraat Smithfield, 12:30/14:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. CE Senekal Posbus 196 Smithfield 9966; e-pos: smithfield@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. WD Engelbrecht.


THEUNISSEN: 25/02/1990 B26 D9
Eredienste: AP kerkgebou Kestellstraat Theunissen, 08:30 (Julie-Des.); 10:00 (Jan.-Junie).
Bedieningsooreenkoms met Winburg.
Leraar: 
Ds. LLE de Lange (beperkte dienstermyn).
Skriba: 
Mev. SE Pretorius Posbus 257 Theunissen 9410.
Kassier: D Pretorius (sr.). 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. D Pretorius (jr.).


VILJOENSKROON: 04/10/1987 B210 D49
Eredienste: AP kerkgebou Reitzstraat 40 Viljoenskroon, 09:00.
Leraar: Ds. MR Burger.
Skriba/kassier:
 Mev. E Meintjés Posbus 36 Viljoenskroon 9520.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. K Nienaber.


VILLIERS: 06/09/1987 B68 D8
Eredienste: AP kerkgebou h/v Cornelis- en Frankfortstraat Villiers, 08:00/09:00 (alternatiewelik).
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier: 
Mev. R Oosthuizen Posbus 151 Villiers 9840. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H Oosthuizen.


VREDE: 28/07/1987 B67 D19
Eredienste: AP kerkgebou Bruwerstraat 31 Vrede, 10:00. 
Bedieningsooreenkoms met Memel.
Leraar: Ds. F de Bruin.
Skriba/kassier: Mev. HA Neethling Posbus 509 Vrede 9835; e-pos: vrede@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Ds. F de Bruin.


WELKOM: 13/11/1987 B43 D5
Eredienste: AP kerkgebou h/v Titania- en Imogenstraat Bedelia Welkom, 12:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. M Meyer Posbus 66578 Riebeeckstad 9469.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. AJ Burger.


WESSELSBRON: 13/02/1990 B50 D11
Eredienste: AP kerkgebou Erweestraat Wesselsbron, 11:15. 
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. ME Rabie Posbus 518 Wesselsbron 9680; e-pos: wesselsbron@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. BCG Otto.


WINBURG: 02/05/1993 B36 D7
Eredienste: Metodistekerk Winburg, 08:30 (Jan.-Junie); 10:00 (Julie-Des.).
Bedieningsooreenkoms met Theunissen.
Leraar: 
Ds. LLE de Lange (beperkte dienstermyn).
Skriba: 
Mev. AS Lindeque Posbus 136 Winburg 9420.
Kassier: Mev. A Nel.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. H van der Riet.


ZOAR: 21/04/1991 B16 D3
Eredienste: AP kerkgebou h/v Malan- en Fouchéstraat Oranjeville, 09:00 (elke vierde Sondag); 11:00 (elke tweede Sondag van die maand).
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: AJR Booysen Posbus 131 Oranjeville 1995. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. AJR Booysen.


 

TOP