Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Oranje-Vrystaat Gemeentes: I-Q

KROONSTAD: 15/11/1987 B165 D30
Eredienste: AP kerksentrum Buitenzorg Hoewe 8 Kroonstad, 09:00. 
Bedieningsooreenkoms met Hennenman.
Leraar: Ds. HJ Kok.
Skriba/kassier: Mev. GJ Collins Posbus 7219 Kroonpark Kroonstad 9502; e-pos: kroonstad@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JJ van Zyl.


LINDLEY: 21/10/1990 B29 D6
Eredienste: AP kerkgebou Hattingstraat Lindley, 11:15.
Bedieningsooreenkoms met Reitz.
Leraar: Ds. PW Botha (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: Mev. SP van Huyssteen Posbus 15 Lindley 9630.
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. WM van Huyssteen.


MARQUARD: 26/11/1987 B30 D9
Eredienste: AP kerkgebou Uniestraat 64 Marquard, 09:00. 
Leraar:
 Vakant.
Skriba/kassier: 
G McDonald Posbus 67 Marquard 9610.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. G McDonald.


* MEMEL: 03/07/1987 B25 D2
Eredienste: AP kerkgebou Memel, 08:00.
Bedieningsooreenkoms met Vrede.
Leraar: Ds. F de Bruin.
Skriba/kassier: Mev. A Swanepoel Posbus 183 Memel 2970.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JHP Swanepoel.


ORANJEVILLE: kyk Zoar.


PARYS: 25/03/1990 B150 D19
Eredienste: AP kerkgebou Kortstraat Parys, 09:00.
Leraar: Ds. CJ Cassell (beperkte dienstermyn). 
Skriba/kassier: Mev. L Fourie Posbus 444 Parys 9585. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Meyer.


PAUL ROUX: 25/10/1987 B35 D12
Eredienste: AP kerkgebou Lourensstraat Paul Roux, 09:00 (eerste en derde kwartaal); 10:30 (tweede en vierde kwartaal).
Bedieningsooreenkoms met Senekal.
Leraar: Ds. JS Coetzee
Skriba: Mej. N Maree Piet Retiefstraat 5 Paul Roux 9800; e-pos: paulroux@apk.co.za
Kassier: Mev. E Barrie.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H Smit.


PETRUS STEYN: 15/10/1995 B94 D21
Eredienste: AP kerkgebou Groenewaldstraat 25 Petrus Steyn, 09:00.
Leraar: Ds. R van As.
Skriba/kassier: Mev. CM Janse van Rensburg Posbus 290 Petrus Steyn 9640; e-pos: petrussteyn@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. SCC Bester.


PETRUSBURG: 29/07/1987 B44 D15 
Eredienste: AP kerkgebou Pretoriusstraat Petrusburg, 09:30. 
Leraar: Vakant.
Skriba: Mev. RJ Rheeders Posbus 193 Petrusburg 9932.
Kassier:
 Mev. L Venter. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C van Straten.


PHILIPPOLIS: 24/01/1993 B10 D3
Eredienste: Historiese kerkie Waterkloof Philippolis, 09:30 (somer); 10:00 (winter).
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier: 
Mev. K Gouws Posbus 197 Philippolis 9970.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Cilliers.


 

TOP