Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Oranje-Vrystaat Gemeentes: A-H

BAINSVLEI: 10/05/1992 B235 D52
Eredienste: AP kerkgebou Topsy Smithstraat 4 Langenhovenpark Bloemfontein, 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. C Ackerman Posbus 17474 Bainsvlei 9338; e-pos: bainsvlei@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D Fourie.


BETHLEHEM: 09/08/1987 B225 D57
Eredienste: AP kerkgebou h/v Paul van Gent- en Alex Paxinosstraat Panorama Bethlehem, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Harrismith.
Leraar: 
Ds. RK Combrink.
Skriba/kassier: 
Mev. AS Sauer Posbus 485 Bethlehem 9700; e-pos: bethlehem@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JH Fourie.


BETHULIE: 28/07/1991 B34 D9
Eredienste: AP kerkgebou Voortrekkerstraat 14 Bethulie, 09:30.
Leraar: 
Ds. JH Engelbrecht (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: 
H le Roux Posbus 18 Bethulie 9992.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. P le Roux.


BLOEMFONTEIN MOEDERGEMEENTE: 12/07/1987 B592 D141
Eredienste: AP kerksentrum Rooiwalsingel Uitsig Bloemfontein, 09:30; 18:00. 
Leraar: Ds. H Scherman.
Skriba: WH Engelbrecht Posbus 34542 Faunasig 9325; e-pos: bloemfontein@apk.co.za
Kassier: Mev. J Vorster.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Venter.


BLOEMFONTEIN-NOORD: 06/05/1990 B249 D55
Eredienste: AP kerkgebou Piet van Wyklaan Dealsgift Bloemfontein, 09:00 (somer); 09:30 (winter). 
Leraar: 
Ds. AE van den Berg (jr.).
Skriba/kassier: 
Mev. EE van Niekerk Posbus 22311 Extonweg 9313; e-pos: bloemfonteinnoord@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. G van Vuuren.


BOSHOF: 13/09/1987 B19 D2
Eredienste: AP kerkgebou Jacobsstraat Boshof, 10:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier: 
CJV Kriel Posbus 160 Boshof 8340; e-pos: boshof@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Blignaut.


BOTHAVILLE: 30/04/1989 B90 D27
Eredienste: AP kerkgebou h/v Karee- en Kameeldoringstraat Meyerhof Bothaville, 09:00 (Sept.-April); 09:30 (Mei-Aug.).
Leraar: Ds. JH Theron (beperkte dienstermyn). 
Skriba/kassier: Mev. Magdalene van der Merwe Posbus 505 Bothaville 9660; e-pos: bothaville@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. G Ludick.


BRANDFORT: 09/08/1987 B138 D47
Eredienste: AP kerkgebou Mimosalaan 38 Brandfort, 09:30.
Leraar: Ds. LP Stoltz.
Skriba/kassier: Mev. N Janse van Rensburg Posbus 130 Brandfort 9400.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. K Niemand.


CLOCOLAN: 17/03/1988 B125 D28
Eredienste: AP kerkgebou 1ste Straat Suid 28 Clocolan, 09:30.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mej. M du Toit Posbus 156 Clocolan 9735.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D Strauss.


CORNELIA: 02/08/1987 B11 D2
Eredienste: AP kerkgebou Sportstraat Cornelia, 08:15.
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier: 
Mev. B van Rooyen Posbus 162 Cornelia 9850.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Kriek.


DEALESVILLE: 24/09/1987 B20 D3
Eredienste: AP kerkgebou Brandstraat 17 Dealesville, 09:00. 
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: Mev. S Botes Posbus 203 Dealesville 9348.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Viljoen.


DEWETSDORP: 06/12/1988 B14 D1
Eredienste: AP kerkgebou Ortleppstraat 20 Dewetsdorp, 11:30.
Leraar: 
Vakant. 
Skriba/kassier: 
J Fourie Posbus 115 Dewetsdorp 9940.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A Kingsley.


EXCELSIOR: 17/10/1993 B25 D3
Eredienste: Biblioteeksaal Excelsior, 11:00.
Leraar: Vakant. 
Skriba: A Visagie Posbus 67 Excelsior 9760.
Kassier: Mev. C Visagie.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A Visagie.


FRANKFORT: 22/10/1987 B152 D42
Eredienste: AP kerkgebou h/v Geelhout- en Westendstraat Frankfort, 09:30.
Leraar: Ds. Z Janse van Rensburg.
Skriba/kassier: Mev. W Erasmus Posbus 207 Frankfort 9830; e-pos: frankfort@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Ds. Z Janse van Rensburg.


HARRISMITH: 29/07/1987 B11 D6
Eredienste: AP kerkgebou h/v Warden- en Lombardstraat 25 Harrismith, 08:00.
Bedieningsooreenkoms met Bethlehem.
Leraar: 
Ds. RK Combrink. 
Skriba/kassier: 
Mev. M Kritzinger Posbus 655 Harrismith 9880.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Bezuidenhout.


HEILBRON: 02/08/1987 B196 D35
Eredienste: AP kerkkompleks Tweedestraat Vegkopuitbreiding Heilbron, 10:00. Edenville: AP Kerk Mentzstraat, 08:00.
Leraar: 
Ds. WJA van Schalkwyk.
Saakgelastigde: CE Prinsloo Posbus 927 Heilbron 9650; e-pos: heilbron@apk.co.za
Kassier: Mev. A Scheepers.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. CP Scheepers.


HENNENMAN: 25/10/1987 B44 D13
Eredienste: AP kerksaal Kotie Theronstraat 5 Hennenman, 11:00.
Bedieningsooreenkoms met Kroonstad.
Leraar:
 Ds. HJ Kok.
Skriba/kassier: 
Mev. M Smit Posbus 556 Hennenman 9445; e-pos: hennenman@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. PC Smit.


HERTZOGVILLE: 16/07/1991 B34 D8
Eredienste: AP kerkgebou Bornmanstraat 7 Hertzogville, 08:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba: R van der Merwe Posbus 316 Hertzogville 9482.
Kassier: Mev. SM van der Merwe. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. R de Villiers.


HOOPSTAD: 21/10/1990 B146 D55
Eredienste: AP kerkgebou Hoofdstraat 34 Hoopstad, 09:30 (Sept.-April); 10:00 (Mei-Aug).
Leraar: 
Ds. AS Kruger.
Skriba/kassier: 
Mev. AS Kr├╝ger Posbus 215 Hoopstad 9479; e-pos: hoopstad@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Kleynhans.


 

TOP