Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Oranje-Vrystaat Gemeentes: A-H

BAINSVLEI: 10/05/1992 B238 D55
Eredienste: AP kerkgebou Topsy Smithstraat 4 Langenhovenpark Bloemfontein, 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. C Ackerman Posbus 17474 Bainsvlei 9338; e-pos: bainsvlei@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. CJ Wentzel.


BETHLEHEM: 09/08/1987 B221 D52
Eredienste: AP kerkgebou h/v Paul van Gent- en Alex Paxinosstraat Panorama Bethlehem, 09:30.
Leraar:
Ds. RK Combrink.
Skriba/kassier:
Mev. AS Sauer Posbus 485 Bethlehem 9700; e-pos: bethlehem@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. JH Fourie.


BETHULIE: 28/07/1991 B41 D10
Eredienste: AP kerkgebou Voortrekkerstraat 14 Bethulie, 09:30.
Leraar:
Ds. JH Engelbrecht (beperkte dienstermyn).
Skriba: JC le Roux Posbus 18 Bethulie 9992; e-pos: bethulie@apk.co.za
Kassier:
Vakant.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. PE le Roux.
 


BLOEMFONTEIN MOEDERGEMEENTE: 12/07/1987 B596 D152
Eredienste: AP kerksentrum Rooiwalsingel Uitsig Bloemfontein, 09:30; 18:00. 
Leraar: Ds. H Scherman.
Skriba: WH Engelbrecht Posbus 34542 Faunasig 9325; e-pos: bloemfontein@apk.co.za
Kassier: Mev. J Vorster.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Venter.


BLOEMFONTEIN-NOORD: 06/05/1990 B249 D55
Eredienste: AP kerkgebou Piet van Wyklaan Dealsgift Bloemfontein, 09:00 (somer); 09:30 (winter); 18:00. 
Leraar:
Ds. AE van den Berg (jr.).
Skriba/kassier:
Mev. EE van Niekerk Posbus 22311 Extonweg 9313; e-pos: bloemfonteinnoord@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. G van Vuuren.


BOSHOF: 13/09/1987 B19 D0
Eredienste: AP kerkgebou Jacobsstraat Boshof, 09:00 (Sept.-April); 10:00 (Mei-Aug).
Leraar:
Vakant.
Skriba/kassier:
CJV Kriel Posbus 160 Boshof 8340; e-pos: boshof@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. JG Blignaut.


BOTHAVILLE: 30/04/1989 B95 D28
Eredienste: AP kerkgebou h/v Karee- en Kameeldoringstraat Meyerhof Bothaville, 09:00 (Sept.-April); 09:30 (Mei-Aug.).
Leraar: Ds. JH Theron (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: Mev. Magdalene van der Merwe Posbus 1173 Bothaville 9660; e-pos: bothaville@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. G Ludick.


BRANDFORT: 09/08/1987 B139 D48
Eredienste: AP kerkgebou Soetdoringlaan 38 Brandfort, 09:30.
Leraar: Ds. LP Stoltz.
Skriba/kassier: Mev. N Janse van Rensburg Posbus 130 Brandfort 9400; e-pos: brandfort@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Smith.


CLOCOLAN: 17/03/1988 B128 D21
Eredienste: AP kerkgebou Eerstestraat Suid 28 Clocolan, 09:00 (somer); 09:30 (winter).
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. W Ferreira Posbus 156 Clocolan 9735; e-pos: clocolan@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. DJ Strauss.


CORNELIA: 02/08/1987 B12 D2
Eredienste: AP kerkgebou Sportstraat Cornelia, 08:15.
Leraar:
Vakant.
Skriba/kassier:
Mev. B van Rooyen Posbus 162 Cornelia 9850; e-pos: cornelia@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. J Kriek.


DEALESVILLE: 24/09/1987 B19 D4
Eredienste: AP kerkgebou Brandstraat 17 Dealesville, 09:00. 
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: Mev. ASM Botes Posbus 203 Dealesville 9348; e-pos: dealesville@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Viljoen.


DEWETSDORP: 06/12/1988 B18 D1
Eredienste: AP kerkgebou Ortleppstraat 20 Dewetsdorp, 11:30.
Leraar:
Vakant. 
Skriba/kassier:
J Fourie Posbus 115 Dewetsdorp 9940; e-pos: dewetsdorp@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. A Kingsley.


EXCELSIOR: 17/10/1993 B25 D2
Eredienste: Biblioteeksaal Excelsior, 11:00.
Leraar: Vakant. 
Skriba: A Visagie Posbus 67 Excelsior 9760; e-pos: excelsior@apk.co.za
Kassier: Mev. C Visagie.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A Visagie.


FRANKFORT: 22/10/1987 B152 D40
Eredienste: AP kerkgebou h/v Geelhout- en Westendstraat Frankfort, 09:30.
Leraar: Ds. Z Janse van Rensburg.
Skriba/kassier:
Mev. EM Lourens Posbus 207 Frankfort 9830; e-pos: frankfort@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Ds. Z Janse van Rensburg.


HARRISMITH: 29/07/1987 B18 D3
Eredienste: AP kerkgebou h/v Warden- en Lombardstraat 25 Harrismith, 09:30.
Leraar:
Vakant.
Skriba/kassier:
Mev. M Kritzinger Posbus 655 Harrismith 9880; e-pos: harrismith@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. J Bezuidenhout.


HEILBRON: 02/08/1987 B191 D27
Eredienste: AP kerkkompleks Tweedestraat Vegkopuitbreiding Heilbron, 10:00. Edenville: AP Kerk Mentzstraat, 08:00.
Leraar:
Ds. WJA van Schalkwyk.
Saakgelastigde:
CE Prinsloo Posbus 927 Heilbron 9650; e-pos: heilbron@apk.co.za
Kassier:
Mev. ES Fourie.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. HF Naudé.


HENNENMAN: 25/10/1987 B69 D23
Eredienste: AP kerksaal Kotie Theronstraat 5 Hennenman, 11:00.
Bedieningsooreenkoms met Kroonstad.
Leraar:
Ds. HJ Kok.
Skriba/kassier:
Mev. M Smit Posbus 556 Hennenman 9445; e-pos: hennenman@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. ZCM de Lange.


HERTZOGVILLE: 16/07/1991 B33 D16
Eredienste: AP kerkgebou Bornmanstraat 7 Hertzogville, 07:30.
Leraar:
Vakant.
Skriba:
R van der Merwe Posbus 60 Hertzogville 9482; e-pos: hertzogville@apk.co.za
Kassier:
Mev. SM van der Merwe. 
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. R de Villiers.


HOOPSTAD: 21/10/1990 B149 D50
Eredienste: AP kerkgebou Hoofdstraat 34 Hoopstad, 09:30 (Sept.-April); 10:00 (Mei-Aug).
Leraar:
Ds. AS Kruger.
Skriba/kassier:
Mev. AS Krüger Posbus 215 Hoopstad 9479; e-pos: hoopstad@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. I Snyman.


 

TOP