Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Transvaal Gemeentes: T-Z

THABAZIMBI: 26/08/1987 B239 D43
Eredienste: AP kerkgebou Warmbadweg Thabazimbi, 09:30. 
Leraar: Ds. RF Smit.
Saakgelastigde: Mev. JP Grimes Posbus 607 Thabazimbi 0380; e-pos: thabazimbi@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JD Marais.


TRANS-MAGALIES: 08/02/1988 B363 D47
Eredienste: AP kerkgebou Springbokvlakteweg 141 Montana Landbouhoewes, 09:00; 18:00.
Leraar: Vakant.
Skriba: CT Botha Posbus 14006 Sinoville 0129.
Admin./kassier: Mev. MP Poolman; e-pos: transmagalies@apk.co.za
Voorsitter van die kerkraad: Oudl. JG du Plessis.


TUINPLAAS: 19/07/1987 B39 D6
Eredienste: AP kerkkompleks “De Hoop” Tuinplaas, 09:00.
Leraar:
Ds. JJ Venter (beperkte dienstermyn). 
Skriba:
EH Ras Posbus 86 Tuinplaas 0437; e-pos: tuinplaas@apk.co.za 
Kassier:
Mev. S Ras.
Voorsitter van kerkraad:
Vakant.


TZANEEN: 23/08/1987 B245 D83
Eredienste: AP kerkgebou Waterbessiestraat 1 Tzaneen, 09:00. 
Leraar: Ds. MJ Mattheus.
Skriba/kassier: AQ Campbell Posbus 3728 Tzaneen 0850; e-pos: tzaneen@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. P Kotzé.


VAALWATER: 12/05/1991 B66 D13
Eredienste: AP kerksaal Zanddrifweg 295 Vaalwater, 07:30.
Bedieningsooreenkoms met Waterberg. 
Leraar: Ds. LE Prinsloo.
Skriba: JD Weilbach Posbus 384 Vaalwater 0530; e-pos: vaalwater@apk.co.za
Kassier:
Mev. C du Toit.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JC Weilbach.


VANDERBIJLPARK: 09/09/1987 B141 D11
Eredienste: AP kerkkompleks Moffatstraat Vanderbijlpark, 09:00.
Leraar: Dr. TM Snyman (beperkte dienstermyn).
Skriba: SJ Pienaar Posbus 3103 Vanderbijlpark 1900; e-pos: vanderbijlpark@apk.co.za
Kassier: F Kuilder.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. F Kuilder.


VENTERSDORP: 12/07/1987 B117 D35
Eredienste: AP kerkgebou h/v Visser- en Elandstraat Ventersdorp, 10:30.
Bedieningsooreenkoms met Klerksdorp.
Leraar: Ds. OG van Rooyen. 
Skriba/kassier: Mev. L Grové Posbus 218 Ventersdorp 2710; e-pos: ventersdorp@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. FP Grové.


VEREENIGING: 26/07/1987 B135 D19
Eredienste: AP kerkkompleks h/v Risilaan en Klarerstraat Risiville, 09:00.
Leraar: Ds. JM Rheeder (beperkte dienstermyn).
Skriba: CHJ van Aswegen Posbus 265014 Drie Riviere 1935; e-pos: vereeniging@apk.co.za
Kassier: Mev. A Muller.
Voorsitter van kerkraad: Ds. JM Rheeder.


VERWOERDBURG: 06/07/1987 B501 D135
Eredienste: AP kerkgebou h/v Theuns van Niekerkstraat en Estcourtrylaan Wierdapark X2, 09:00. 
Leraar: Ds. W van Zyl.
Skriba:
Mev. QF Horn Posbus 53461 Wierdapark 0149; e-pos: verwoerdburg@apk.co.za
Saakgelastigde: Mev. M Scholtz.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A van den Berg.


VOLKSRUST: kyk Amajuba.


WARMBAD: 09/08/1987 B220 D54
Eredienste: AP kerkgebou h/v Huilbos- en Katjiepieringlaan Warmbad, 09:00.
Leraar:
Ds. PJ Malan.
Skriba: D van Niekerk Posbus 462 Warmbad 0480; e-pos: warmbad@apk.co.za
Kassier:
Mev. W Smith.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. WS Conradie.


WATERBERG: 09/08/1987 B219 D40
Eredienste: AP kerkgebou Maroelalaan 42 Nylstroom, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Vaalwater.
Leraar: Ds. LE Prinsloo.
Skriba: AA Cilliers Posbus 2398 Nylstroom 0510; e-pos: waterberg@apk.co.za
Saakgelastigde: Mev. JC Venter.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. JF van der Merwe.


WESMOOT: 18/11/1990 B136 D22
Eredienste: AP kerkgebou Hannystraat 890 Pretoria Tuine, 09:30.
Leraar:
Ds. NJ Rautenbach (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: PL Steyn Posbus 49780 Hercules 0030; e-pos: wesmoot@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Vakant.


WITBANK: 23/09/1987 B133 D37
Eredienste: AP kerkgebou Ritastraat 7 Del Judor X4 Witbank, 10:30.
Bedieningsooreenkoms met Bronkhorstspruit.
Leraar:
Dr. JH Breytenbach.
Skriba/kassier:
HJ Botha Posbus 20114 Del Judor X4 Witbank 1044; e-pos: witbank@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Dr. JH Breytenbach.


WITRIVIER: 01/11/1987 B213 D78
Eredienste: AP kerkgebou Plot 67 Kleinbegin, 08:30.
Leraar:
Ds. HJ Dafel.
Skriba/kassier:
JJ Venter Posbus 738 Witrivier 1240; e-pos: witrivier@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. G Botha.


WONDERBOOM: 16/05/1990 B367 D67
Eredienste: AP kerksentrum h/v Daan de Wet Nelrylaan en Sewendelaan Hesteapark Akasia, 09:00.
Leraar: Prof. dr. GDS Smit (beperkte opdrag).
Saakgelastigde:
U Schoombie Posbus 52123 Dorandia 0182; e-pos: wonderboom@apk.co.za
Kassier: Mev E Bosman. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D van der Merwe.


ZEERUST: 30/07/1987 B98 D17
Eredienste: AP kerkgebou Bankstraat 16 Zeerust, 10:15.
Leraar:
Vakant.
Skriba:
JS Venter Posbus 766 Zeerust 2865; e-pos: zeerust@apk.co.za
Kassier:
Mev. A Keulder. 
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. JH du Plessis.


 

TOP