Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Transvaal Gemeentes: M - S

MAGALIESBURG: 18/06/1989 B19 D5
Eredienste: AP kerkgebou h/v Kosterweg en Stasiestraat Magaliesburg, 08:00.
Leraar: Vakant.
Skriba: Mev. R Vermaak Posbus 134 Hekpoort 1790; e-pos: magaliesburg@apk.co.za
Kassier: Mev. BMG Marais. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Vermaak.


MARBLE HALL: 09/08/1987 B229 D81
Eredienste: AP kerkgebou Watsoniastraat Marble Hall, 09:00. 
Leraar: Ds. JC Jooste.
Skriba/kassier: WP Breytenbach Posbus 635 Marble Hall 0450; e-pos: marblehall@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. JH Fouché.


MARKEN: 14/08/2016 B15 D8
Eredienste: AP kerkterrein Jemimapad, 16:00.
Leraar:
Vakant.
Skriba/kassier:
R van Tonder Posbus 377 Ellisras 0555; e-pos: marken@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. H Viljoen.


MESSINA: 20/03/1988 B16 D3
Eredienste: Cass straat 16 Messina, 12:00.
Bedieningsooreenkoms met Louis Trichardt.
Leraar:
Ds. WJ van der Westhuizen.
Skriba/kassier:
Mev. R Duvenage Posbus 571 Messina 0900; e-pos: messina@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. TJ Duvenage.


MEYERTON: 22/02/1989 B156 D27
Eredienste: AP kerkgebou h/v Leyd- en Juniusstraat Meyerton, 09:00.
Leraar: Prof. dr. J Bosman (beperkte opdrag).
Skriba:
JM Zuidersma Posbus 1654 Meyerton 1960; e-pos: meyerton@apk.co.za
Kassier: Mev. S Smit.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Kruger.


MIDDELBURG TRANSVAAL: 15/07/1987 B815 D232 
Eredienste: AP kerkgebou h/v Sipres- en Flamingostraat Kanonkop Middelburg, 09:30.
Leraar: Ds. A van Zyl.
Saakgelastigde: Mev. D Botes Posbus 7453 Middelburg 1050; e-pos: middelburg@apk.co.za 
Kassier: Mev. J Jacobs.
Voorsitter van kerkraad: Vakant.


* MIGDOL: 29/06/1987 B68 D10
Eredienste: AP kerkgebou Migdol, 08:00.
Leraar:
Vakant.
Skriba:
R van der Ryst; e-pos: migdol@apk.co.za
Kassier:
Mev. M van Zyl.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. SJ van Heerden.


MOOINOOI: 12/07/1987 B88 D18
Eredienste: AP kerkgebou Mooinooi, 09:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: PA Taljaard Posbus 115 Mooinooi 0325; e-pos: mooinooi@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A Barnard.


MOOT-SENTRAAL: 05/07/1987 B455 D81
Eredienste: AP kerkgebou h/v Ben Swart-, Japonica- en Karriboomstraat Môregloed Pretoria, 09:00; 18:30. (Geen aanddienste gedurende skoolvakansies/langnaweke nie).
Leraar: Ds. L Lubbe.
Saakgelastigde:
Mev. C Jonker Posbus 31051 Totiusdal 0134; e-pos: mootsentraal@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. AS Claassens.


MORGENZON: 08/07/1987 B11 D3
Eredienste: AP kerkgebou Bothastraat 193 Morgenzon, 11:45.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. L du Pisanie Posbus 195 Morgenzon 2315; e-pos: morgenzon@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Fischer.


NABOOMSPRUIT: 05/07/1987 B352 D84
Eredienste: AP kerkgebou h/v Eerstelaan en 7de straat Naboomspruit, 09:00. 
Leraar: Ds. PA Bredenhann.
Skriba:
Mev. LH Kleynhans Posbus 777 Naboomspruit 0560; e-pos: naboomspruit@apk.co.za
Kassier: Mev. B van Deventer.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. SP Burger.
 


NELSPRUIT: 15/07/1987 B114 D26
Eredienste: AP kerkgebou h/v Percy Fitzpatrick- en Tangelostraat West Acres Nelspruit, 10:00.
Leraar: Ds. LAF Kirstein.
Skriba: ID Pelser Posbus 21307 West Acres 1211; e-pos: nelspruit@apk.co.za
Kassier: Mev. AI Bothma. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. IPA Boonzaier.


NIGEL: 14/09/1987 B64 D6
Eredienste: AP kerkgebou h/v Flip de Bruynstraat en Johan v.d. Merwe rylaan Nigel, 10:00.
In kombinasie met Fonteine.
Leraar: Ds. AQ Campbell.
Skriba/kassier: JS Davel Posbus 918 Nigel 1490; e-pos: nigel@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Vakant.
 


NYLSTROOM: kyk Waterberg.


OOS-RAND: 08/09/2013 B121 D12
(Voorheen: Alberton, Germiston en Primrose)
Eredienste: Alberton: AP kerkgebou Bloekomlaan 26 Generaal Albertspark Alberton, 7:45; 
Primrose: AP kerkgebou h/v Medlarweg en Bardiastraat Primrose Uitr. 2 Germiston, 10:15.
Leraar: Vakant.
Skriba:
C Janse van Vuuren Posbus 2401 Primrose 1416; e-pos: oosrand@apk.co.za
Kassier: N van der Merwe.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. O Dupper.
 


ORKNEY: 19/11/2005 B82 D5
Eredienste: Miltonlaan 130 Orkney, 09:00.
Leraar:
Vakant.
Skriba:
O Hills Posbus 56 Orkney 2620; e-pos: orkney@apk.co.za
Kassier:
Mev. LJ Hills.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. AJ Byleveldt.


OTTOSDAL: 10/01/1988 B57 D12
Eredienste: AP kerkgebou Louwstraat 56 Ottosdal, 08:00/11:00 (ruil elke drie maande).
Bedieningsooreenkoms met Sannieshof/Biesiesvlei-kombinasie.
Leraar: Ds. PS Steyn.
Skriba/kassier: Mev. H Rossouw Posbus 594 Ottosdal 2610; e-pos: ottosdal@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. P Rossouw.


PHALABORWA: 25/07/1987 B36 D4
Eredienste: AP kerksaal Red Ivorylaan Phalaborwa, 08:00. 
Leraar: Vakant.
Skriba: M van Jaarsveld Posbus 4344 Phalaborwa 1390; e-pos: phalaborwa@apk.co.za
Kassier: Mev. A Engelbrecht.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JJH Engelbrecht.


PIET RETIEF: 17/09/1987 B58 D14
Eredienste: AP kerkgebou h/v Pretorius- en Noordendstraat Piet Retief, 09:00. 
Leraar: Ds. P Aucamp (beperkte dienstermyn).
Skriba:
NJ Grobler Posbus 1008 Piet Retief 2380; e-pos: pietretief@apk.co.za
Kassier: IJ Ingram.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. FJJ Botha.


PIETERSBURG: 02/08/1987 B412 D147
Eredienste: AP kerksentrum Die Meerstraat Eduanpark Pietersburg, 09:00.
Leraar:
Ds. WJ Malan.
Saakgelastigde:
Mev. S Horn Posbus 806 Faunapark 0787; e-pos: pietersburg@apk.co.za
Kassier:
J Becker.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. G Horn.


POTCHEFSTROOM: 30/08/1987 B481 D87
Eredienste: AP kerkgebou Walter Sisulu 371 Miederpark Potchefstroom, 09:30; 18:30.
Leraars: Ds. JC Gericke, ds. F Pretorius.
Skriba/Kassier:
Mev. JS Pretorius Posbus 1362 Potchefstroom 2520; e-pos: potchefstroom@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D Burger.


POTGIETERSRUS: 12/07/1987 B312 D109
Eredienste: AP kerkgebou Platinastraat 1 Potgietersrus, 09:00.
Leraar: Ds. PR Buitendag.
Saakgelastigde: Mev. L Fourie Posbus 1751 Potgietersrus 0600; e-pos: potgietersrus@apk.co.za
Kassier: JJP Labuschagne.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Visagie.


PRETORIA-NOORD: kyk Wonderboom.


PRETORIA-OOS: 08/11/1987 B807 D187
Eredienste: AP kerkgebou Glenwoodlaan 48 Lynnwood Glen, 09:00; 18:00.
Bedieningsooreenkoms met Engeland en Wallis. 
Leraars:
Prof. dr. JAE Adendorff (beperkte opdrag), ds. A Boshoff (jr.).
Finansiële beampte:
Mev. A du Plessis Posbus 35126 Menlo Park 0102; e-pos: pretoriaoos@apk.co.za
Administratiewe beampte:
Mev. M Kapp.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. JHE du Plessis.


RANDFONTEIN: 07/08/1987 B52 D5
Eredienste: AP kerkgebou h/v Honeybird- en Lewerikstraat Randfontein, 09:00.
Leraar:
Vakant.
Saakgelastigde:
Vakant.
Kassier:
Mev. M Kilian Posbus 3674 Randgate 1763; e-pos: randfontein@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. L Naudé.


ROEDTAN: 12/07/1987 B53 D6
Eredienste: AP kerkgebou Bosmanstraat 138 Roedtan, 11:00
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: PJ de Beer Posbus 223 Roedtan 0580; e-pos: roedtan@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. PJ de Beer.


ROODEPOORT: 02/08/1987 B398 D84
Eredienste: AP kerkgebou Corlettlaan 855 Princess Roodepoort, 09:00.
Leraar: Ds. JCG Janse van Vuuren.
Registerhouer:
Mev. L Lombard Corlettlaan 855 Princess Roodepoort 1724; e-pos: roodepoort@apk.co.za
Kassier: Mej. L Mann.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. S Botha.


RUSTENBURG: 16/08/1987 B217 D37
Eredienste: AP kerkgebou h/v Boven- en Leydstraat Rustenburg, 09:00.
Leraar: Ds. NJ Grobler.
Skriba:
Mev. R de Waal Posbus 20113 Protea Park 0305; e-pos: rustenburg@apk.co.za
Kassier: F Vos Posbus.  
Voorsitter van kerkraad: Ds. NJ Grobler.


SANDDRIFT: 25/01/1988 B166 D59
Eredienste: AP kerkgebou Sanddrift, 09:00.
Leraar:
Ds. A Swart.
Skriba:
Mev. CP de Beer Posbus 3912 Brits 0250; e-pos: sanddrift@apk.co.za
Kassier:
JJ Niemandt.
Voorsitter van kerkraad:
Ds. A Swart.


SANNIESHOF: 09/07/1987 B85 D11
Eredienste: AP kerkgebou Kerkstraat 8 Sannieshof, 09:00/10:30/11:00.
In kombinasie met Biesiesvlei.
Bedieningsooreenkoms met Ottosdal.
Leraar: Ds. PS Steyn.
Skriba/kassier:
Mev. GM Buys Posbus 434 Sannieshof 2760; e-pos: sannieshof@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. R Jansen van Vuuren.


SCHWEIZER-RENEKE: 07/09/1987 B485 D126
Eredienste: AP kerkgebou Marksonstraat 43 Schweizer-Reneke, 09:30.
Leraar:
Ds. JSP de Villiers.
Skriba:
LG Mostert Posbus 768 Schweizer-Reneke 2780; e-pos: schweizerreneke@apk.co.za
Saakgelastigde:
Mev. SF Hoffman. 
Voorsitter van kerkraad:
Ds. JSP de Villiers.


SECUNDA: kyk Hoëveldrif.


SPRINGS: kyk Fonteine.


STANDERTON: 25/05/1988 B234 D91
Eredienste: AP kerkgebou h/v Frederick- en Delareystraat Standerton, 09:00. 
Leraar:
Ds. MJL Jordaan.
Skriba:
Mev. S Worth Posbus 3021 Standerton 2430; e-pos: standerton@apk.co.za
Kassier:
E Pretorius.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. M van der Merwe.


 

TOP