Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Transvaal Gemeentes: M - S

MAGALIESBURG: 18/06/1989 B23 D5
Eredienste: AP kerkgebou h/v Kosterweg en Stasiestraat Magaliesburg, 10:00 (eerste Sondag in Krugersdorp); 08:00 (ander Sondae in Magaliesburg) 
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
Mev. R Vermaak Posbus 134 Hekpoort 1790; e-pos: magaliesburg@apk.co.za
Kassier: 
Mev. BMG Marais. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Vermaak.


MARBLE HALL: 09/08/1987 B229 D81
Eredienste: AP kerkgebou Watsoniastraat Marble Hall, 09:00. 
Leraar: Ds. JC Jooste.
Skriba/kassier: WP Breytenbach Posbus 635 Marble Hall 0450.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. G Barnard.


MARKEN: 14/08/2016 B15 D8
Eredienste: AP kerkterrein Jemimapad, 16:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mej. C Viljoen Posbus 1876 Mokopane 0600.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H Viljoen.


MESSINA: 20/03/1988 B16 D3
Eredienste: Cass straat 16 Messina, 12:00.
Bedieningsooreenkoms met Louis Trichardt.
Leraar:
 Ds. WJ van der Westhuizen.
Skriba/kassier: Mev. R Duvenage Posbus 571 Musina 0900; e-pos: messina@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. TJ Duvenage.


MEYERTON: 22/02/1989 B140 D20
Eredienste: AP kerkgebou h/v Leyd- en Juniusstraat Meyerton, 09:00.
Leraar: 
Prof. dr. J Bosman (beperkte opdrag).
Skriba:
 
JM Zuidersma Posbus 1654 Meyerton 1960; e-pos: meyerton@apk.co.za
Kassier: 
Mev. S Smit.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. A van Heerden.


MIDDELBURG TRANSVAAL: 15/07/1987 B789 D226 
Eredienste: AP kerkgebou h/v Sipres- en Flamingostraat Kanonkop Middelburg, 09:30.
Leraar: 
Ds. A van Zyl; ds. MG Muller (beperkte dienstermyn). 
Ko
ördineerder:
Mev. M Richter Posbus 7453 Middelburg 1050.
Saakgelastigde: Mev. D Botes. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. TJ de Bruin.


* MIGDOL: 29/06/1987 B50 D4
Eredienste: AP kerkgebou Migdol, 08:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
R van der Ryst Posbus 107 Migdol 2775.
Kassier: Mev. M van Zyl.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. SJ van Heerden.


MOOINOOI: 12/07/1987 B94 D20
Eredienste: AP kerkgebou Mooinooi, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier: 
PA Taljaard Posbus 115 Mooinooi 0325; e-pos: mooinooi@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. A Barnard.


MOOT-SENTRAAL: 05/07/1987 B474 D76
Eredienste: AP kerkgebou h/v Ben Swartstraat en Japonicalaan Môregloed Pretoria, 09:00; 18:30. (Geen aanddienste gedurende skoolvakansies/langnaweke nie).
Leraar: 
Ds. L Lubbe.
Saakgelastigde:
 
Mev. C Jonker Posbus 31051 Totiusdal 0134; e-pos: mootsentraal@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. AS Claassens.


MORGENZON: 08/07/1987 B10 D3
Eredienste: AP kerkgebou Albertsstraat Morgenzon, 12:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier: 
Mev. L du Pisanie Posbus 195 Morgenzon 2315. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. A Fischer.


NABOOMSPRUIT: 05/07/1987 B341 D77
Eredienste: AP kerkgebou h/v 1ste laan en 7de straat Naboomspruit, 09:00. 
Leraar: 
Ds. PA Bredenhann.
Skriba:
 
Mev. LH Kleynhans Posbus 777 Naboomspruit 0560; e-pos: naboomspruit@apk.co.za
Kassier: 
Mev. IB van Deventer.
Voorsitter van kerkraad: 
Vakant.


NELSPRUIT: 15/07/1987 B103 D19
Eredienste: AP kerkgebou h/v Percy Fitzpatrick- en Tangelostraat West Acres Nelspruit, 09:00.
Leraar: 
Ds. LAF Kirstein.
Skriba: 
ID Pelser Posbus 21307 West Acres 1211; e-pos: nelspruit@apk.co.za
Kassier: 
Mev. AI Bothma. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. IPA Boonzaier.


NIGEL: 14/09/1987 B64 D14
Eredienste: AP kerkgebou  Flip de Bruinstraat Visagiepark, 10:00.
In kombinasie met Fonteine.
Leraar: 
Ds. AQ Campbell.
Skriba/kassier: 
Mev. AS Coetzee Posbus 918 Nigel 1490. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. P de Villiers.


NYLSTROOM: kyk Waterberg.


OOS-RAND: 08/09/2013 B105 D13
(Voorheen: Alberton, Germiston en Primrose)
Eredienste: Alberton: AP kerkgebou Bloekomlaan 26 Generaal Albertspark Alberton, 08:30; 
Primrose: AP kerkgebou h/v Medlarweg en Bardiastraat Primrose Uitr. 2 Germiston, 10:15.
Leraar: 
Vakant.
Skriba:
 
C Janse van Vuuren Posbus 2401 Primrose 1416; e-pos: oosrand@apk.co.za
Kassier: 
Vakant.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. M Roodt.


ORKNEY: 19/11/2005 B84 D7
Eredienste: Miltonlaan 130 Orkney, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
O Hills Posbus 56 Orkney 2620.
Kassier: 
Mev. LJ Hills.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. O Hills.


OTTOSDAL: 10/01/1988 B57 D16
Eredienste: AP kerkgebou Louwstraat 56 Ottosdal, 08:00/11:00 (wissel elke vier maande).
Bedieningsooreenkoms met Biesiesvlei/Sannieshof- kombinasie.
Leraar: 
Ds. PS Steyn.
Skriba/kassier: 
Mev. H Rossouw Posbus 594 Ottosdal 2610.
Voorsitter van kerkraad:
 
Oudl. J Breytenbach.


PHALABORWA: 25/07/1987 B38 D4
Eredienste: AP kerksaal Red Ivorylaan Phalaborwa, 08:00. 
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
M van Jaarsveld Posbus 4344 Phalaborwa 1390; e-pos: phalaborwa@apk.co.za
Kassier: 
Mev. A Engelbrecht.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JJH Engelbrecht.


PIET RETIEF: 17/09/1987 B58 D13
Eredienste: AP kerkgebou h/v Pretorius- en Noordendstraat Piet Retief, 09:00. 
Leraar: 
Ds. P Aucamp (beperkte dienstermyn).
Skriba:
 
NJ Grobler Posbus 1008 Piet Retief 2380; e-pos: pietretief@apk.co.za
Kassier: 
Mev. C Grobler.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. NJ Grobler.


PIETERSBURG: 02/08/1987 B356 D125
Eredienste: AP kerksentrum Die Meerstraat Eduanpark Pietersburg, 09:00.
Leraar: 
Ds. WJ Malan.
Saakgelastigde: Mev. S Horn Posbus 806 Faunapark 0787; e-pos: pietersburg@apk.co.za
Kassier: J Becker.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. E Streicher.


POTCHEFSTROOM: 30/08/1987 B458 D89
Eredienste: AP kerkgebou Walter Sisulu 371 Miederpark Potchefstroom, 09:30; 18:30.
Leraars: 
Ds. JC Gericke; Ds. F Pretorius.
Skriba/Kassier: 
Mev. JS Pretorius Posbus 1362 Potchefstroom 2520; e-pos: potchefstroom@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. D Burger.


POTGIETERSRUS: 12/07/1987 B338 D100
Eredienste: AP kerkgebou Platinastraat 1 Potgietersrus, 09:00.
Leraar: 
Ds. PR Buitendag.
Saakgelastigde: 
Mev. L Fourie Posbus 1751 Makopane 0600; e-pos: potgietersrus@apk.co.za
Kassier: 
JJP Labuschagne.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. C Pretorius.


PRETORIA-NOORD: kyk Wonderboom.


PRETORIA-OOS: 08/11/1987 B741 D174
Eredienste: AP kerkgebou Glenwoodlaan 48 Lynnwood Glen, 09:00; 18:00.
Bedieningsooreenkomste met Engeland en Wallis; Cullinan-Rayton en Bybelgenootskap. 
Leraars: 
Prof. dr. JAE Adendorff (beperkte opdrag); Ds. A Boshoff (jr.).
Finansiële beampte: Mev. A du Plessis Posbus 35126 Menlo Park 0102; e-pos: pretoriaoos@apk.co.za
Administratiewe beampte: Mev. M Kapp.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JHE du Plessis.


RANDFONTEIN: 07/08/1987 B60 D2
Eredienste: AP kerkgebou h/v Honeybird- en Lewerikstraat Randfontein, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Vakant.
Kassier: 
Mev. MM Naude Posbus 3674 Randgate 1763.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. L Naudé.


ROEDTAN: 12/07/1987 B66 D8
Eredienste: AP kerkgebou Boesmanstraat Roedtan, 10:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier:
 PJ de Beer Posbus 223 Roedtan 0580; e-pos: roedtan@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. PJ de Beer.


ROODEPOORT: 02/08/1987 B320 D70
Eredienste: AP kerkgebou Corlettlaan 855 Princess Roodepoort, 09:00.
Leraar: 
Ds. JCG Janse van Vuuren.
Skriba: 
Mev. L Lombard Corlettlaan 855 Princess Roodepoort 1724.
Kassier: 
Mev. S Mann.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. S Botha.


RUSTENBURG: 16/08/1987 B197 D37
Eredienste: AP kerkgebou h/v Boven- en Leydstraat Rustenburg, 09:00.
Leraar: 
Ds. NJ Grobler.
Skriba:
 
Mev. R de Waal Posbus 20113 Protea Park 0305; e-pos: rustenburg@apk.co.za
Kassier: 
FJ Vos. 
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. NJ Grobler.


SANDDRIFT: 25/01/1988 B164 D56
Eredienste: AP kerkgebou Sanddrift, 09:00.
Leraar: 
Ds. A Swart.
Skriba: Mev. CP de Beer Posbus 866 Brits 0250.
Kassier: JJ Niemandt.
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. A Swart.


SANNIESHOF: 09/07/1987 B88 D12
Eredienste: AP kerkgebou Kerkstraat 8 Sannieshof, 09:30. 
In kombinasie met Biesiesvlei.
Bedieningsooreenkoms met Ottosdal.
Leraar: 
Ds. PS Steyn.
Saakgelastigde:
 
Mev. J van Dyk Posbus 434 Sannieshof 2760.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. R Jansen van Vuuren.


SCHWEIZER-RENEKE: 07/09/1987 B478 D124
Eredienste: AP kerkgebou Marksonstraat 43 Schweizer-Reneke, 09:30.
Leraar: 
Ds. JSP de Villiers.
Skriba: LG Mostert Posbus 768 Schweizer-Reneke 2780; e-pos: schweizerreneke@apk.co.za
Saakgelastigde: Mev. SF Hoffman. 
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. JSP de Villiers.


SECUNDA: kyk Hoëveldrif.


SPRINGS: kyk Fonteine.


STANDERTON: 25/05/1988 B242 D81
Eredienste: AP kerkgebou h/v Frederick- en Delareystraat Standerton, 09:00. 
Leraar: 
Ds. MJL Jordaan.
Skriba: Mev. S Worth Posbus 272 Standerton 2430; e-pos: standerton@apk.co.za
Kassier: E Pretorius.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. G Koch.


 

TOP