Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Transvaal Gemeentes: G-L

GREYLINGSTAD: 04/08/1991 B18 D5
Eredienste: AP kerkgebou Greylingstad, 10:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
Ds. AS van Staden (sr.) Posbus 123 Greylingstad 2415.
Kassier: 
Mev. EM van Staden.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. J Drent.


GROBLERSDAL: 30/08/1987 B222 D73
Eredienste: AP kerkgebou h/v Wes- en Buffelstraat Groblersdal, 08:30. 
Leraar: 
Ds. PJ Möller.
Skriba/kassier: 
Mev. E Swart Posbus 678 Groblersdal 0470; e-pos: groblersdal@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. T Greyling.


GROOTFONTEIN TRANSVAAL: 28/11/1996 B131 D45
Eredienste: Leribisi Lodge Garsfonteinweg verlenging Pretoria, 09:30.
Leraar: 
Ds. HSW Strauss (beperkte opdrag). 
Skriba/kassier: 
Mev. HM Fourie Posbus 11168 Tiegerpoort 0056; e-pos: grootfontein.tvl@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Ds. HSW Strauss.


HARTBEESPOORT: 02/08/1989 B152 D34
Eredienste: AP kerkgebou Melodie Hoewe 35 Hartbeespoort, 09:00.
Leraar: 
Prof. dr. SD Nel (beperkte opdrag).
Skriba/kassier: Mev. T Swanepoel Posbus 864 Hartbeespoort 0216; e-pos: hartbeespoort@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Prof. dr. SD Nel.


HECTORSPRUIT: kyk Lebombo.


HEIDELBERG: 23/08/1987 B225 D43
Eredienste: AP kerkgebou Viljoenstraat 50 Heidelberg, 09:00. 
Leraar: 
Ds. C Rautenbach.
Skriba:
 
Mev. LY Venter Posbus 1503 Heidelberg 1438; e-pos: heidelberg@apk.co.za
Kassier: 
Mev. A Kruger. 
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. C Rautenbach.


HENDRINA: kyk Arnot/Hendrina.


HOEDSPRUIT: 26/11/1989 B88 D31
Eredienste: AP kerkgebou Plaas Grovedale Hoedspruit, 09:00. 
Leraar: 
Ds. AJ Ferreira.
Skriba/kassier: Mev. M Müller Posbus 633 Hoedspruit 1380; e-pos: hoedspruit@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. T de Paiva.


HOËVELD ERMELO: 13/08/2000 B140 D49 
Eredienste: AP kerkgebou h/v Camdenlaan en Mel Mentzstraat Ermelo, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Carolina.
Leraar: 
Ds. JHE du Plessis.
Saakgelastigde: 
Mev. J Schütte Postnet Suite 1843 Privaatsak X9013 Ermelo 2350; e-pos: hoeveldermelo@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. JL Schütte.


HOËVELDRIF: 23/08/1987 B147 D39
Eredienste: Besterecta 121 Silkaatskop Secunda, 08:15.
Bedieningsooreenkoms met Bethal.
Leraar: 
Ds. RJ Pretorius.
Saakgelastigde: 
H du Toit Posbus 612 Secunda 2302.
Kassier: 
LJ Nel.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. P Scholtz.


JOHANNESBURG: 30/08/1987 B55 D5
Eredienste: AP kerkgebou Derdestraat 40 Greymont Johannesburg, 09:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
Mej. ES Mienie Posbus 91027 Aucklandpark 2006; e-pos: johannesburg@apk.co.za
Kassier: MD Maree.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. MD Maree.


KEMPTON PARK: 10/09/1987 B156 D29
Eredienste: AP kerkgebou h/v Rietfonteinweg en Pionierstraat Glen Marais Kempton Park, 09:30; 18:00.
In kombinasie met Benoni.
Leraar: 
Ds. IP du Preez (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: 
Mev. GSM Snyman Posbus 11107 Aston Manor 1630; e-pos: kemptonpark@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. H Jansen van Vuuren.


KLEINFONTEIN: 02/01/2005 B138 D28
Eredienste: Gemeenskapsaal Essenhoutlaan Kleinfontein, 09:00.
Leraar: 
Ds. MJ Hartzenberg (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: 
BHA van den Berg Posbus 282 Rayton 1001. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. ML Bosch.


KLERKSDORP: 05/08/1987 B158 D12
Eredienste: AP kerkgebou Ianstraat Flimieda Klerksdorp, 08:00; 18:00.
Bedieningsooreenkoms met Ventersdorp.
Leraar: 
Ds. OG van Rooyen (sr.).
Saakgelastigde:
 
Mev. W Swanepoel Posbus 6577 Flamwood 2572.
Voorsitter van kerkraad:
 
Ds. OG van Rooyen (sr.).


KOEDOESRAND: 06/09/1987 B44 D9
Eredienste: AP kerkgebou Baltimore Boeresaal, 10:00. 
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier: 
NCS Solomon Posbus 87 Tom Burke 0621. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. D Ehlers.


KOSTER: 28/02/1988 B105 D47
Eredienste: AP kerkgebou h/v Botha- en Malanstraat Koster, 09:00.
Leraar: 
Ds. CJ Denysschen.
Skriba/kassier: Mev. C Potgieter Posbus 644 Koster 0348; e-pos: koster@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. P Breet.


KRUGERSDORP: 03/02/1991 B112 D17
Eredienste: AP Kerk De Wetstraat 169 Rant-en-Dal Krugersdorp-Noord, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Carletonville.
Leraar: 
Ds. WA Burger (jr.).
Skriba: Mev. ME Jooste Posbus 1247 Rant-en-Dal 1751; e-pos: krugersdorp@apk.co.za
Kassier: Mev. H Senekal.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. L Kruger.


LAERSDRIF: 19/11/1987 B78 D36 
Eredienste: AP kerkgebou Laersdrif, 11:15.
Leraar: 
Vakant. 
Skriba/kassier: 
Mev. JJ Kitshoff Posbus 252 Groblersdal 0470.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. BPMB Janse van Rensburg.


LEBOMBO: 26/06/1988 B57 D12
Eredienste: AP kerkgebou Mispelstraat 105 Hectorspruit, 09:00. 
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
J van Aswegen Posbus 72 Hectorspruit 1330.
Kassier: 
Mev. E Steynberg.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. W Kruger.


LEEUDORINGSTAD: 09/11/1988 B53 D9
Eredienste: AP kerkgebou Paul Krugerstraat Leeudoringstad, 10:00.
Leraar:
 Vakant.
Skriba:
 
Mev. C Bisschoff Posbus 537 Leeudoringstad 2640; e-pos: leeudoringstad@apk.co.za
Kassier: 
Mev. A Roux. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. LJ Meyer.


LICHTENBURG: 02/07/1987 B518 D130
Eredienste: AP kerkgebou Le Rouxweg 59 Lichtenburg, 10:00.
Leraar: 
Dr. CF Meiring.
Saakgelastigde:
 Vakant.
Voorsitter van kerkraad:
 
Oudl. M de Jager.


LOUIS TRICHARDT: 25/10/1987 B217 D76
Eredienste: AP Kerk Tshirilulunistraat 34 Louis Trichardt, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Messina. 
Leraar: 
Ds. WJ van der Westhuizen.
Skriba: 
J Wepener Posbus 1017 Louis Trichardt 0920.
Kassier: 
Mev. S Terblanche. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. T Lordan.


LYDENBURG: 24/01/1988 B98 D18
Eredienste: AP kerksaal Buitestraat 12 Lydenburg, 09:30. 
Leraar: 
Vakant.
Skriba:
 
E Lategan Posbus 8350 Lydenburg 1120; e-pos: lydenburg@apk.co.za
Kassier:
 
Mev. S Saayman.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. A van der Wal.


 

TOP