Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Transvaal Gemeentes: G-L

GREYLINGSTAD: 04/08/1991 B16 D5
Eredienste: AP kerkgebou Greylingstad, 10:00.
Leraar: Vakant.
Skriba: Ds. AS van Staden.
Kassier: Mev. EM van Staden Posbus 123 Greylingstad 2415; e-pos: greylingstad@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Drent.


GROBLERSDAL: 30/08/1987 B239 D76
Eredienste: AP kerkgebou h/v Wes- en Buffelstraat Groblersdal, 08:30.
Leraar: Ds. PJ Möller.
Skriba/kassier:
Mev. E Swart Posbus 678 Groblersdal 0470; e-pos: groblersdal@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. T Greyling.


GROOTFONTEIN TRANSVAAL: 28/11/1996 B119 D46
Eredienste: Leribisi Lodge Garsfonteinweg verlenging Pretoria, 09:30.
Leraar: Ds. HSW Strauss (beperkte opdrag).
Skriba/kassier: Mev. HM Fourie Posbus 11168 Tiegerpoort 0056; e-pos: grootfontein.tvl@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. WW Gibbs.


HARTBEESPOORT: 02/08/1989 B149 D34
Eredienste: AP kerkgebou Melodie Hoewe 35 Hartbeespoort, 09:00.
Leraar:
Prof. Dr. SD Nel (beperkte opdrag).
Skriba/kassier:
Mev. T Swanepoel Posbus 864 Hartbeespoort 0216; e-pos: hartbeespoort@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Prof. dr. SD Nel.


HECTORSPRUIT: kyk Lebombo.


HEIDELBERG: 23/08/1987 B210 D35
Eredienste: AP kerkterrein Viljoenstraat 50 Heidelberg, 09:00. 
Leraar: Ds. C Rautenbach.
Skriba:
Mev. LY Venter Posbus 1503 Heidelberg 1438; e-pos: heidelberg@apk.co.za
Kassier: Mev. A Kruger. 
Voorsitter van kerkraad: Ds. C Rautenbach.


HENDRINA: kyk Arnot/Hendrina.


HOEDSPRUIT: 26/11/1989 B83 D37
Eredienste: AP kerkgebou Plaas Grovedale Hoedspruit, 09:00. 
Leraar:
Ds. AJ Ferreira.
Skriba:
Mev. M Müller Posbus 633 Hoedspruit 1380; e-pos: hoedspruit@apk.co.za
Kassier:
H Honiball.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. D Malan.


HOËVELD ERMELO: 13/08/2000 B127 D50
Eredienste: Sewendedag Adventiste Kerk h/v Lion Cachetstraat en Gelderlandweg Ermelo, 09:00.
Bedieningsooreenkoms met Carolina.
Leraar: Ds. JHE du Plessis.
Saakgelastigde: Mev. J Schütte Postnet Suite 1843 Privaatsak X9013 Ermelo 2350; e-pos: hoeveldermelo@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. E van Niekerk.


HOËVELDRIF: 23/08/1987 B150 D43
Eredienste: Besterecta 121 Silkaatskop Secunda, 08:15.
Bedieningsooreenkoms met Bethal.
Leraar: Ds. RJ Pretorius.
Saakgelastigde: H du Toit Posbus 612 Secunda 2302; e-pos: hoeveldrif@apk.co.za
Kassier: LJ Nel.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. P Scholtz.


JOHANNESBURG: 30/08/1987 B59 D5
Eredienste: AP kerkgebou Derdestraat 40 Greymont Johannesburg, 09:00.
Leraar:
Vakant.
Skriba:
Mej. ES Mienie Posbus 91027 Aucklandpark 2006; e-pos: johannesburg@apk.co.za
Kassier:
MD Maree.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. MD Maree.


KEMPTON PARK: 10/09/1987 B178 D30
Eredienste: AP kerkgebou h/v Rietfonteinweg en Pionierstraat Glen Marais Kempton Park, 10:00.
In kombinasie met Benoni.
Leraar: Ds. IP du Preez (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde:
Mev. GSM Snyman Posbus 11107 Aston Manor 1630; e-pos: kemptonpark@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. H Jansen van Vuuren.


KLEINFONTEIN: 02/01/2005 B196 D31
Eredienste: Gemeenskapsaal Essenhoutlaan Kleinfontein, 09:00.
Leraar:
Ds. MJ Hartzenberg (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde:
BHA van den Berg Posbus 282 Rayton 1001; e-pos: kleinfontein@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. ML Bosch.


KLERKSDORP: 05/08/1987 B211 D19
Eredienste: AP kerkgebou Ianstraat Flimieda Klerksdorp, 08:00; 18:00.
Bedieningsooreenkoms met Ventersdorp.
Leraar: Ds. OG van Rooyen.
Saakgelastigde:
Mev. W Swanepoel Posbus 6577 Flamwood 2572; e-pos: klerksdorp@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Ds. OG van Rooyen.


KOEDOESRAND: 06/09/1987 B44 D9
Eredienste: AP kerkgebou Baltimore Boeresaal, 10:00. 
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: N Solomon Posbus 87 Tom Burke 0621; e-pos: koedoesrand@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. D Ehlers.


KOSTER: 28/02/1988 B146 D37
Eredienste: AP kerkgebou h/v Botha- en Malanstraat Koster, 09:00.
Leraar:
Ds. CJ Denysschen.
Skriba/kassier:
Mev. C Potgieter Posbus 644 Koster 0348; e-pos: koster@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. G Fourie.


KRUGERSDORP: 03/02/1991 B96 D17
Eredienste: AP Kerk De Wetstraat 169 Rant-en-Dal Krugersdorp-Noord, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Carletonville.
Leraar:
Ds. WA Burger (jr.).
Skriba:
Mev. ME Jooste Posbus 1247 Rant-en-Dal 1751; e-pos: krugersdorp@apk.co.za 
Kassier:
Mev. H Senekal.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. L Kruger.
 


LAERSDRIF: 19/11/1987 B77 D33 
Eredienste: AP kerkgebou Laersdrif, 11:15.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. JJ Kitshoff Posbus 252 Groblersdal 0470; e-pos: laersdrif@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. BPMB Janse van Rensburg.


LEBOMBO: 26/06/1988 B58 D9
Eredienste: AP kerkgebou Mispelstraat 105 Hectorspruit, 09:00. 
Leraar: Vakant.
Skriba: J van Aswegen Posbus 72 Hectorspruit 1330; e-pos: lebombo@apo.co.za
Kassier: Mev. E Steynberg.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. W Kruger.


LEEUDORINGSTAD: 09/11/1988 B60 D16
Eredienste: AP kerkgebou Paul Krugerstraat Leeudoringstad, 10:00.
Leraar: Ds. GF Botha (beperkte dienstermyn).
Skriba:
Mev. C Bisschoff Posbus 537 Leeudoringstad 2640; e-pos: leeudoringstad@apk.co.za
Kassier: Mev. A Roux. 
Voorsitter van kerkraad: Ds. GF Botha.


LICHTENBURG: 02/07/1987 B539 D128
Eredienste: AP kerkgebou Le Rouxweg 59 Lichtenburg, 10:00.
Leraar: Ds. CF Meiring.
Saakgelastigde:
Mev. E van der Westhuizen Posbus 1416 Lichtenburg 2740; e-pos: lichtenburg@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. M de Jager.


LOUIS TRICHARDT: 25/10/1987 B216 D68
Eredienste: AP Kerk Tshirillinistraat Louis Trichardt, 09:00; Messina, (tweede en vierde Sondag).
Bedieningsooreenkoms met Messina. 
Leraar: Ds. WJ van der Westhuizen.
Skriba: J Wepener Posbus 1017 Louis Trichardt 0920; e-pos: louistrichardt@apk.co.za
Kassier: Mev. SM Terblanche. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. T Lordan.


LYDENBURG: 24/01/1988 B118 D47
Eredienste: AP kerksaal Buitestraat 12 Lydenburg, 09:30. 
Leraar: Ds. CR Vermaak.
Skriba:
Ds. CR Vermaak Posbus 8350 Lydenburg 1120; e-pos: lydenburg@apk.co.za
Kassier: Mev. S Saayman.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A van der Wal.


 

TOP