Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Transvaal Gemeentes: A-F

ALFA: 05/07/1987 B56 D18
Eredienste: AP kerkgebou Gerdau, 08:00. 
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier: 
Mev. J Cook Posbus 104 Gerdau 2729; e-pos: alfa@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. W Smith.


AMAJUBA: 25/04/1991 B89 D23
Eredienste: AP kerkgebou h/v Louis Trichardt- en Smitstraat Volksrust, 09:30.
Leraar: 
Ds. NJ Coetzee (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: 
Mev. A van Wyk Posbus 552 Volksrust 2470.
Kassier:
 
Mev. M Ferreira. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. CC Oosthuizen.


ARNOT/HENDRINA: 18/08/1987 B59 D29
Eredienste: AP kerkgebou h/v Brink- en Premierstraat Hendrina, 08:30 (Jan.-April); 10:30 (Mei-Aug.); 08:30 (Sept.-Des.).
Bedieningsooreenkoms met Belfast. 
Leraar: 
Ds. AM Appelgryn.
Skriba/kassier: 
EM Pieterse Posbus 283 Hendrina 1095; e-pos: hendrina@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. DS van Wyk.


BALFOUR: 15/01/1989 B27 D2
Eredienste: Geloftefeessaal Joubertstraat Balfour, 08:45.
Leraar: 
Vakant.
Skriba: 
W Smith Posbus 496 Balfour 2410.
Kassier: L Schutte.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. W Smith.


BELFAST: 09/08/1987 B56 D10
Eredienste: AP kerkgebou Du Plooystraat 29 Belfast, 10:30 (Jan.-April); 08:30 (Mei-Aug.); 10:30 (Sept.-Des.)
Bedieningsooreenkoms met Arnot/Hendrina.
Leraar: 
Ds. AM Appelgryn.
Saakgelastigde: 
Mev. M Coetzee Posbus 65 Belfast 1100; e-pos: belfast@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. F Grobler.


BENONI: 09/09/1987 B172 D31
Eredienste: AP kerksentrum h/v Stokroos- en Oakstraat Northmead Uitbr. 4 Benoni, 08:00; 18:00.
In kombinasie met Kempton Park.
Leraar: 
Ds. IP du Preez (beperkte dienstermyn).
Skriba: 
Mev. T Boshoff Posbus 12644 Benoryn 1504; e-pos: benoni@apk.co.za
Kassier: 
FJC Swanepoel.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. L Luyt.


BETHAL: 28/11/1990 B85 D16
Eredienste: AP kerkkompleks Plaas Blesbokspruit Bethal, 10:15.
Bedieningsooreenkoms met Hoëveldrif.
Leraar: 
Ds. RJ Pretorius.
Skriba/kassier: 
I van Zyl Posbus 1380 Bethal 2310. 
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. D Roos.


BIESIESVLEI: 12/07/1987 B40 D17
Eredienste: AP kerkgebou Hoofstraat Biesiesvlei, 08:00/11:00.
In kombinasie met Sannieshof.
Bedieningsooreenkoms met Ottosdal.
Leraar: 
Ds. PS Steyn.
Skriba/kassier: Mev. EF Steyn Posbus 23 Biesiesvlei 2755.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. P Fleetwood.


BLOEMHOF: 18/01/1988 B17 D1
Eredienste: AP kerkgebou Suidstraat Bloemhof, 09:30.
Leraar: 
Vakant. 
Skriba/kassier: 
Mev. J Conradie Posbus 532 Bloemhof 2660.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. T Conradie.


BRAKPAN: 21/10/1987 B295 D91
Eredienste: AP kerkgebou h/v Middel- en Collerieweg Rand Colleries Brakpan, 10:15.
Leraar: 
Ds. AS van Staden (jr.).
Saakgelastigde: J van Tonder Posbus 3246 Dalview 1544.
Saakgelastigde (finansies): JH du Preez. 
Voorsitter van kerkraad: 
Ds. AS van Staden (jr.).


BRITS: 12/07/1987 B274 D81
Eredienste: AP kerkgebou Rooikoppies Brits, 09:00.
Leraar: 
Dr. FJJ Neveling (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: 
Mev. SM Ferreira Postnet Suite 126 Privaatsak X5091 Brits 0250; e-pos: brits@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
 Oudl. GL Maritz.


BRONKHORSTSPRUIT: 27/08/1987 B84 D57
Eredienste: AP kerkgebou Klipeiland Bronkhorstspruit, 08:30.
Bedieningsooreenkoms met Witbank.
Leraar: 
Dr. JH Breytenbach.
Skriba: 
Mev. A Bezuidenhout Posbus 848 Bronkhorstspruit 1020.
Kassier:
 
Mev. J Vermaak.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. K van der Linde.


BUHRMANNSDRIF: 16/08/1987 B97 D27
Eredienste: AP kerkgebou Buhrmannsdrif, 08:30.
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
JH Snyders Posbus 92 Slurry 2895; e-pos: buhrmannsdrif@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. N Pienaar.


CARLETONVILLE: 07/08/1987 B46 D12
Eredienste: AP kerkterrein Kaolinstraat Carletonville, 08:00.
Bedieningsooreenkoms met Krugersdorp.
Leraar: 
Ds. WA Burger. 
Skriba: 
APR Roberts Posbus 1393 Carletonville 2500.
Kassier: 
Mev. M Henning.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. T Visser.


CAROLINA: 16/09/1987 B102 D11
Eredienste: AP kerkgebou Van Riebeeckstraat 59 Carolina, 11:15.
Bedieningsooreenkoms met Hoëveld Ermelo.
Leraar: 
Ds. JHE du Plessis. 
Saakgelastigde: 
Mev. M Croeser Posbus 290 Carolina 1185; e-pos: carolina@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. C Kleyn.


CHRISTIANA: 10/03/1988 B123 D15
Eredienste: AP kerkgebou Kruger Park Christiana, 09:30.
Leraar: 
Ds. GM Blom.
Skriba: 
J Swanepoel Posbus 721 Christiana 2680.
Kassier: 
Mev. J Swanepoel.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. T Marais.


COLIGNY: 03/09/1987 B70 D12
Eredienste: AP Kerk h/v Park- en Vincentstraat Coligny, 10:00.
Leraar: 
Ds. DJ Malan (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: 
Mev. S Labuschagne Posbus 298 Coligny 2725; e-pos: coligny@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. N Kilian.


CULLINAN-RAYTON: 20/09/1987 B105 D38
Eredienste: AP Kerk Naudéstraat 82 Rayton, 10:00; (Desember skoolvakansie 09:00).  
Bedieningsooreenkoms met Pretoria-Oos en Bybelgenootskap.
Leraar:
 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. CS Pretorius Naudéstraat 82 Rayton 1001; e-pos: cullinanrayton@apk.co.za
Kassier: 
J Laing.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. H Bekker.


DELAREYVILLE: 14/08/1988 B101 D22
Eredienste: Gereformeerde Kerk Wilgelaan Delareyville, 07:30.
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier: 
Mev. A de Villiers Posbus 509 Delareyville 2770.
Voorsitter van kerkraad:
 
Oudl. DJC de Villiers.


DELMAS:  15/11/1987  B48 D11
Eredienste: AP kerkgebou Hoewe 6 Eloff, 10:00. 
Leraar: 
Vakant.
Saakgelastigde: 
Mev. AME Bothma Posbus 29 Delmas 2210; e-pos: delmas@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. GJ van der Merwe.


DENDRON: 26/07/1987 B254 D100
Eredienste: AP kerksentrum Elandstraat Dendron, 09:00; (eenmaal per maand in Weipe; tweemaal per maand in Alldays). 
Leraars: 
Ds. P Janse van Rensburg; Ds. AH Botes.
Skriba:
 N Bezuidenhout.
Saakgelastigde:
 
Mev. EM van der Merwe Posbus 192 Dendron 0715; e-pos: dendron@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. W van Amstel.


DERBY: 04/07/1987 B68 D6
Eredienste: AP kerkgebou Breëstraat Derby, 10:00.
Leraar: 
Vakant. 
Skriba/kassier: JJ Krüger Posbus 66 Derby 0347.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. L Botes.


DEVON: 18/06/1989 B14 D7
Eredienste: AP kerkgebou Devon, 10:00.
Leraar: 
Vakant.
Skriba/kassier: 
GJ Jordaan.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. A van der Merwe.


ELLISRAS: 11/11/1990 B165 D62
Eredienste: AP kerkgebou Diepkuilweg 31 Onverwacht, 09:00.
Leraar: 
Ds. A Nieuwhof.
Skriba/kassier: Mev. CF Labuschagne Posbus 5773 Onverwacht 0557.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. J Pretorius.


ENGELAND EN WALLIS: 06/05/2007 B13 D13
Eredienste: Theydon Bois Town Hall, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Pretoria-Oos.
Leraars: 
Prof. dr. JAE Adendorff; Ds. A Boshoff (jr.).
Skriba: 
B Earle International House 24 Holborn Viaduct London EC1A 2BN; e-pos: engeland@apk.co.za
Kassier: A Pretorius.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. B Earle.


FONTEINE: 22/02/1988 B117 D30
Eredienste: AP kerkgebou Butlerweg 46 Edelweiss Springs, 08:00. 
In kombinasie met Nigel.
Leraar: 
Ds. AQ Campbell.
Skriba: 
AH de Vries Posbus 1368 Springs 1560; e-pos: fonteine@apk.co.za
Kassier: 
JH Snyman.
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. WA van Wyk.


 

TOP