Amptelike webwerf van die Afrikaanse Protestantse Kerk

Transvaal Gemeentes: A-F

ALFA: 05/07/1987 B56 D23
Eredienste: AP kerkgebou Gerdau, 08:00. 
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. J Cook Posbus 104 Gerdau 2729; e-pos: alfa@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. W Smith.


AMAJUBA: 25/04/1991 B86 D25
Eredienste: AP kerkgebou h/v Louis Trichardt- en Smitstraat Volksrust, 09:30.
Leraar: Ds. NJ Coetzee (beperkte dienstermyn).
Saakgelastigde: Mev. A van Wyk Posbus 552 Volksrust 2470; e-pos: amajuba@apk.co.za
Kassier: Mev. M Ferreira. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. CC Oosthuizen.
 


ARNOT/HENDRINA: 18/08/1987 B57 D30
Eredienste: AP kerkgebou h/v Brink- en Premierstraat Hendrina, 10:30 (Jan.-Jun.); 08:30 (Jul.-Des).
Bedieningsooreenkoms met Belfast.
Leraar: Ds. AM Appelgryn.
Skriba/kassier: EM Pieterse Posbus 283 Hendrina 1095; e-pos: hendrina@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. DS van Wyk.


BALFOUR: 15/01/1989 B27 D2
Eredienste: Geloftefeessaal Joubertstraat Balfour, 08:45.
Leraar:
Vakant.
Skriba:
W Smith Posbus 496 Balfour 2410; e-pos: balfour@apk.co.za
Kassier:
L Schutte.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. L Schutte.


BELFAST: 09/08/1987 B52 D11
Eredienste: AP kerkgebou Du Plooystraat 29 Belfast, 08:30.
Bedieningsooreenkoms met Arnot/Hendrina.
Leraar: Ds. AM Appelgryn.
Saakgelastigde: Mev. M Coetzee Posbus 65 Belfast 1100; e-pos: belfast@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. SA Grobler.


BENONI: 09/09/1987 B220 D30
Eredienste: AP kerksentrum h/v Stokroos- en Oakstraat Northmead Uitbr. 4 Benoni, 08: 00; 18: 00.
In kombinasie met Kempton Park.
Leraar: Ds. IP du Preez (beperkte dienstermyn). 
Skriba: Mev. T Boshoff Posbus 12644 Benoryn 1504; e-pos: benoni@apk.co.za
Kassier: FJC Swanepoel. 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. K de Vries.


BETHAL: 28/11/1990 B100 D28
Eredienste: AP kerkkompleks Plaas Blesbokspruit Bethal, 10:15.
Bedieningsooreenkoms met Hoëveldrif.
Leraar: Ds. RJ Pretorius.
Skriba/kassier: I van Zyl Posbus 1380 Bethal 2310; e-pos: bethal@apk.co.za 
Voorsitter van kerkraad: Oudl. C Keet.


BIESIESVLEI: 12/07/1987 B53 D17
Eredienste: AP kerkgebou Hoofstraat Biesiesvlei, 08:00/11:00.
In kombinasie met Sannieshof.
Bedieningsooreenkoms met Ottosdal.
Leraar:
Ds. PS Steyn.
Skriba/kassier:
Mev. EF Steyn Posbus 23 Biesiesvlei 2755; e-pos: biesiesvlei@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. P Fleetwood.


BLOEMHOF: 18/01/1988 B32 D9
Eredienste: AP kerkgebou Suidstraat 12B Bloemhof, 09:30.
Leraar: Vakant. 
Skriba/kassier: Mev. J Conradie Posbus 532 Bloemhof 2660; e-pos: bloemhof@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. K Lazenby.


BRAKPAN: 21/10/1987 B316 D93
Eredienste: AP kerkgebou h/v Middel- en Collerieweg Rand Colleries Brakpan, 10:15.
Leraar:
Ds. AS van Staden.
Saakgelastigde:
J van Tonder Posbus 3246 Dalview 1544; e-pos: brakpan@apk.co.za
Saakgelastigde (finansies):
JH du Preez. 
Voorsitter van kerkraad: 
Oudl. BD Maree.


BRITS: 12/07/1987 B296 D90
Eredienste: AP kerkgebou Rooikoppies Brits, 09:00.
Leraar: Ds. OG van Rooyen.
Skriba/kassier: Mev. SM Ferreira Posbus 2879 Brits 0250; e-pos: brits@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. G Maritz.


BRONKHORSTSPRUIT: 27/08/1987 B81 D47
Eredienste: AP kerkgebou Klipeiland Bronkhorstspruit, 10:30.
Bedieningsooreenkoms met Witbank.
Leraar: Dr. JH Breytenbach.
Skriba: Mev. A Bezuidenhout Posbus 848 Bronkhorstspruit 1020; e-pos: bronkhorstspruit@apk.co.za
Kassier: Mev. J Vermaak.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. K van der Linde.


BUHRMANNSDRIF: 16/08/1987 B102 D27
Eredienste: AP kerkgebou Buhrmannsdrif, 08:30.
Leraar: Vakant.
Saakgelastigde: JH Snyders Posbus 92 Slurry 2895; e-pos: buhrmannsdrif@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. N Pienaar.


CARLETONVILLE: 07/08/1987 B50 D12
Eredienste: AP kerkterrein Kaolinstraat Carletonville, 08:00.
Bedieningsooreenkoms met Krugersdorp.
Leraar:
Ds. WA Burger.
Skriba:
APR Roberts Posbus 1393 Carletonville 2500; e-pos: carletonville@apk.co.za
Kassier:
Mev. M Henning.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. T Visse.


CAROLINA: 16/09/1987 B99 D13
Eredienste: AP kerkgebou Van Riebeeckstraat 59 Carolina, 11:15.
Bedieningsooreenkoms met Hoëveld Ermelo.
Leraar: Ds. JHE du Plessis.
Saakgelastigde: Mev. M Croeser Posbus 290 Carolina 1185; e-pos: carolina@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. E van den Berg.


CHRISTIANA: 10/03/1988 B120 D15
Eredienste: AP kerkgebou Kruger Park Christiana, 09:30.
Leraar: Ds. GM Blom.
Skriba: J Swanepoel Posbus 721 Christiana 2680; e-pos: christiana@apk.co.za
Kassier: Mev. J Swanepoel.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. F Keyser.


COLIGNY: 03/09/1987 B72 D10
Eredienste: AP Kerk h/v Park- en Vincentstraat Coligny, 10:00.
Leraar: Ds. DJ Malan (beperkte dienstermyn).
Skriba/kassier: Mev. S Labuschagne Posbus 298 Coligny 2725; e-pos: coligny@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. N Kilian.


CULLINAN-RAYTON: 20/09/1987 B124 D42
Eredienste: AP Kerk Naudéstraat 82 Rayton, 10:00. 
Leraar: Vakant. 
Saakgelastigde:
Mev. CS Pretorius Posbus 1092 Rayton 1001; e-pos: cullinanrayton@apk.co.za
Kassier: J Laing.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. HP Steyn.


DELAREYVILLE: 14/08/1988 B103 D23
Eredienste: Gereformeerde Kerk Wilgelaan Delareyville, 07:30.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. A de Villiers Posbus 509 Delareyville 2770; e-pos: delareyville@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. DJC de Villiers.


DELMAS:  15/11/1987  B52 D15
Eredienste: AP kerkgebou Hoewe 6 Eloff, 10:00. 
Leraar:
Vakant.
Saakgelastigde:
Mev. AME Bothma Posbus 29 Delmas 2210; e-pos: delmas@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. GJ van der Merwe.


DENDRON: 26/07/1987 B239 D80
Eredienste: AP kerksentrum Elandstraat Dendron, 09:00; (eenmaal per maand in Weipe; tweemaal per maand in Alldays). 
Leraars: Ds. P Janse van Rensburg.
Ds. AH Botes.
Skriba:
 N Bezuidenhout Posbus 192 Dendron 0715; e-pos: dendron@apk.co.za
Saakgelastigde: Mev. EM van der Merwe.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. W van Amstel.


DERBY: 04/07/1987 B75 D4
Eredienste: AP kerkgebou Breëstraat Derby, 10:00.
Leraar:
Vakant.
Skriba
: J Krüger Posbus 66 Derby 0347; e-pos: derby@apk.co.za
Kassier: L Botes.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. L Botes.


DEVON: 18/06/1989 B14 D7
Eredienste: AP kerkgebou Devon, 10:00.
Leraar:
Vakant.
Skriba/kassier:
GJ Jordaan Posbus 11 Devon 2260; e-pos: devon@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. A van der Merwe.


ELLISRAS: 11/11/1990 B180 D59
Eredienste: AP kerkgebou Diepkuilweg 31 Onverwacht, 09:00.
Leraar:
Ds. A Nieuwhof.
Skriba: W Hoffmann Posbus 5773 Onverwacht 0557; e-pos: ellisras@apk.co.za
Kassier: Mev. CF Labuschagne.
Voorsitter van kerkraad:
Oudl. J Pretorius.


ENGELAND EN WALLIS: 06/05/2007 B9 D9
Eredienste: Theydon Bois Village Hall, Theydon Bois, Epping CM16 7DH, 10:00.
Bedieningsooreenkoms met Pretoria-Oos.
Leraars:
Prof. dr. JAE Adendorff; Ds. A Boshoff (jr.).
Skriba:
A Pretorius International House 24 Holborn viaduct London EC1A 2BN; e-pos: engeland@apk.co.za
Kassier:
F van der Lith International.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. B Earle.


ERMELO: 15/07/1987 B109 D28
Eredienste: AP kerksaal h/v Camdenlaan en Mel Mentzstraat Ermelo, 09:00.
Leraar: Vakant.
Skriba/kassier: Mev. R Coetser Postnet Suite 600 Privaatsak X9013 Ermelo 2350; e-pos: ermelo@apk.co.za
Voorsitter van kerkraad: Oudl. CJ Volschenk.


FONTEINE: 22/02/1988 B117 D34
Eredienste: AP kerkgebou Butlerweg 46 Edelweiss Springs, 08:00; 16:00. 
In kombinasie met Nigel.
Leraar: Ds. AQ Campbell.
Skriba: AH de Vries Posbus 1368 Springs 1560; e-pos: fonteine@apk.co.za
Kassier: JH Snyman.
Voorsitter van kerkraad: Oudl. JH Snyman.
 


 

TOP